Geo API Explorer: Earth / Europe / Bulgaria / Blagoevgrad / Razlog /
Dolno Draglishte

Details

Name:Dolno Draglishte
WOEID:835836
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: 23.5045, 41.9242, 23.5289, 41.9424
Centroid: 23.5167, 41.9333
Locality: Dolno Draglishte
County: Razlog
Region: Blagoevgrad
Country: Bulgaria
Timezone: Europe/Sofia