Geo API Explorer: Earth / Europe / Denmark / Hovedstaden / Bornholms Regionskommune /
Gudhjem

Details

Name:Gudhjem
WOEID:553699
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: 14.9637, 55.2015, 14.9824, 55.2153
Centroid: 14.9735, 55.2076
Locality: Gudhjem
County: Bornholms Regionskommune
Region: Hovedstaden
Country: Denmark
Timezone: Europe/Copenhagen
 
Points: 455
Edges: 39
Alpha 0.0002
Shape File: Shape File (tar.gz) (what is this?)