huyet thuong dung 2016.cdr

huyet thuong dung 2016.cdr

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on May 31, 2019

2714 views / 4 favorites

 
huyet thuong dung 2016.cdr

huyet thuong dung 2016.cdr

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on May 31, 2019

2767 views / 4 favorites

 
Kinh Chữa Bệnh Trĩ, U Nhọt, Ung Bướu (với phần thần chú bằng tiếng Phạn)Play Video

Kinh Chữa Bệnh Trĩ, U Nhọt, Ung Bướu (với phần thần chú bằng tiếng Phạn)

Anyone can see this video All rights reserved

Uploaded on Dec 6, 2018

3071 views / 3 favorites

 
Kinh Chữa Bệnh Trĩ, U Nhọt, Ung Bướu (với phần thần chú bằng tiếng Phạn)

Kinh Chữa Bệnh Trĩ, U Nhọt, Ung Bướu (với phần thần chú bằng tiếng Phạn)

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Dec 5, 2018

2737 views / 5 favorites

 
Chua Ung Thu Mau

Chua Ung Thu Mau

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on May 16, 2018

3120 views / 7 favorites / 1 comment

 
Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Đạt Ma Dịch Cân Kinh

ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH ( Đây là bài thuốc số 1 trong 100 bài thuốc hay cổ Truyền Á đông) Năm 917 (...

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jan 15, 2018

25149 views / 13 favorites / 1 comment

 
Bài Tập Vảy Tay dịch Cân KinhPlay Video

Bài Tập Vảy Tay dịch Cân Kinh

ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH ( Đây là bài thuốc số 1 trong 100 bài thuốc hay cổ Truyền Á đông) Năm 917 (...

Anyone can see this video All rights reserved

Uploaded on Jan 15, 2018

18381 views / 3 favorites

 
City_Mantra (Thành Thị Giải Thoát Kinh)

City_Mantra (Thành Thị Giải Thoát Kinh)

Thành Thị Giải Thoát Kinh Đại Sư Atisha là vị cao tăng thời cổ đại, sinh năm CN 982 tại Bangladesh...

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Nov 2, 2017

3562 views / 7 favorites

 
13886250532_a048ed8c2a_o

13886250532_a048ed8c2a_o

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Aug 2, 2017

3249 views / 5 favorites

 
Thần Chú trong Kinh Diệt Tội Trường Thọ

Thần Chú trong Kinh Diệt Tội Trường Thọ

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Aug 2, 2017

3111 views / 4 favorites

 
Phật nói về UY LỰC của Kinh_Chú Trường Thọ Diệt Tội - Bảo Hộ Các Em Bé - YouTubePlay Video

Phật nói về UY LỰC của Kinh_Chú Trường Thọ Diệt Tội - Bảo Hộ Các Em Bé - YouTube

Anyone can see this video All rights reserved

Uploaded on Aug 2, 2017

3115 views / 4 favorites

 
Dia Tang Vuong Bo Tat

Dia Tang Vuong Bo Tat

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jul 3, 2017

3962 views / 8 favorites

 
Dia Tang Vuong Bo Tat

Dia Tang Vuong Bo Tat

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jul 3, 2017

3515 views / 5 favorites

 
Dia Tang Vuong Bo Tat3

Dia Tang Vuong Bo Tat3

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jul 3, 2017

3351 views / 6 favorites

 
Dia Tang Vuong Bo Tat

Dia Tang Vuong Bo Tat

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jul 3, 2017

3784 views / 3 favorites / 1 comment

 
Dia Tang Vuong Bo Tat 2

Dia Tang Vuong Bo Tat 2

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Jul 3, 2017

4000 views / 6 favorites

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế giới (gọi tắt là Phật Ngọc), là một pho tượng Phật làm bằng ngọc có nguồn...

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Nov 21, 2016

4588 views / 12 favorites

 
51

51

Anyone can see this photo All rights reserved

Uploaded on Aug 7, 2016

3340 views / 2 favorites

← prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14
(254 items)
Subscribe to a feed of stuff on this page... Subscribe to Diệu Âm Tuệ Đức's photostream – Latest | geoFeed | KML