NE:BO:DAJ (Ambrózová/Fujak/Pleštinský)
Hudobná skupina hrá vlastné skladby, komprovizácie a podiv(uhod)né piesne s poéziou slovenských básnikov
(P. Milčák, E. Pariláková), ktoré znejú povedľa seba na koncertoch i na albume. Re-interpretuje skladby iných autorov (M. Feldman, A. Pärt, Ch. Mingus, Teória Odrazu, M. Adamčiak) a pretvára na svoj obraz aj ľudové balady. To všetko vo vzájomnej presahovej koláži, aj s fotokulisami na vystúpeniach (zo seba).
7 photos · 136 views