Produkcja filmu DROGA DO MAN EATER'S BRIDGE - walka o prawa ludzi przesiedlanych z przedmieśc Mombasy 2017
Trasa wiodąca z Mombasy w kierunku jeziora Wiktorii stanowi nadal główną tętnicę Afryki wschodniej. To dzięki tej trasie – obecnie także samochodowej – towary wyładowywane w Mombasie trafiają do interioru Kenii, do Ugandy, Sudanu Południowego, Rwandy, części Konga i Tanzanii. To olbrzymi obszar zamieszkiwany przez około 200 milionów ludzi.
Droga jest wąska, zatłoczona, dziurawa i bardzo niebezpieczna. Przypomina bardziej lokalną drogę niż jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na kontynencie. Od kilkunastu lat jest rozbudowywana, a instytucją odpowiedzialną za to jest Kenijski Zarząd Autostrad Państwowych (z ang. KENHA). Do 2020 r. KENHA planuje rozbudowę trasy do standardu drogi dwujezdniowej z 4-6 pasmami na długości 41,7 km. Obecnie postój w korku na wyjeździe z Mombasy wynosi 3 do 5 godzin. Inwestycję tą chcą finansować banki rozwoju: Afrykański Bank Rozwoju, Niemiecki Bank Rozwoju (KfW) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ta ze wszech miar potrzebna inwestycja rozwojowa – zanim jeszcze rozpoczęła się na dobre – zniszczyła życie mieszkańców slumsów na przedmieściach Mombasy.
Fot. Krzysztof Miękus
8 photos · 17 views