Rahman Rahim Allah’ın adıyla

1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.

4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

10,503 views
28 faves
22 comments
Uploaded on March 8, 2007
 • Show EXIF
This photo is in 7 groups
This photo is in 1 gallery

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context