Plant mewn angen 2016
Cafodd y plant ddiwrnod llawn hwyl yn eu pyjamas heddiw a bu'r Cyngor Ysgol yn brysur yn gwerthu cacennau ar eu stondin amser chwarae. Llwyddwyd i godi £101 at apel Plant Mewn Angen. Diolch i bawb am gefnogi. / Children in Need 18/11/16 - The children managed to raise £101 towards Children In Need today by wearing pyjamas to school. The School Council have been very busy working on their stall selling cakes at playtime. Thank you for your support.
6 photos · 47 views