René Hábl: Paralelní světy
12. 3.–15. 4. 2018
kurátorka Monika Beková
Galerie XY-1, Dolní nám. 23/42, Olomouc

Zahájení a prezentace tvorby 15. 3. 2018

Foto@Tereza Hrubá


René Hábl (*1968) v současné době působí v ateliéru malby na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
a na soukromé vyšší odborné škole umění ve Zlíně.

Pro galerii XY jsme vybrali sérii stříkaných obrazů, které René Hábl vytváří skrze perforované šablony. Použitá jednobarevná stopa podtrhuje osamocené siluety jednotlivých bytostí, které René Hábl staví do nejrůznějších situací. Podoba bytostí, pro svou jednoduchost a geometričnost velmi blízká současnému kybernetickému jazyku, se pro Háblovu tvorbu stala již typickou a její postupné proměny můžeme v jeho obrazech sledovat už od přelomu milénia. Geometrické tvary, stylizovaná figura a absence okolního prostředí zanechává dojem, že bytosti pochází z paralelních světů, od čehož se nese právě i název výstavy.
34 photos · 40 views