new icn messageflickr-free-ic3d pan white
"Protected" Modernist Building | by Xoan Piñón
Back to photostream

"Protected" Modernist Building

"Protected" Modernist Building

 

The preservation of the Architectural Heritage has been shown to provide a great added value to towns and cities. The lack of awareness and respect to landmark buildings is quite clear; a new regulation to protect them is yet to be passed.

This nonsensical building in Corunna’s Orillamar Street, in which a protected and beautiful Art-Nouveau house is “integrated” into the façade of a ridiculous “mass” was the result of the tough real state speculation we have experienced in our neighbourhood for a number of years.

Post-formed, pathetic imitations of shining balconies and glass windows are a clear example of the permitted “Ugly-ism”. The big impact on the land to build 4 underground floors for garages made it necessary to pierce a hard granitic base with hundreds of explosives, the adjacent houses were seriously damaged... the noise surpassed all the allowed limits and the neighbours went on the streets to demonstrate.

And, on top of everything else, I have to see it every day.

 

 

EDIFICIO MODERNISTA "PROTEXIDO"

 

A conservación do Patrimonio Arquitectónico está demostrado que aporta un gran valor engadido a pobos e cidades. A falta de conciencia dos valores arquitectónicos históricos e evidente; unha nova normativa para protexelos está por facer.

Este despropósito de construcción na rúa Orillamar da Coruña, na que un edificio modernista protexido é “integrado” na fachada dunha “mole” sen xeito, froito da dura especulación urbanística que sufrimos no barrio durante varios anos.

Posformados, patéticas imitacións de galerías e vidros espellados son un ejemplo claro do “Feismo” consentido. O grande impacto sobre o chan para facer 4 plantas soterradas para garaxes, fixeron necesario furar con centos de barrenos unha dura base de granito, as casas colindantes sufriron graves desperfectos … o ruido superou tódolos límites permitidos e os veciños sairon a rúa a manifestarse.

Enriba teño que vela tódolos días.

 

Xoan Piñón

 

1,842 views
1 fave
2 comments
Taken on April 24, 2010