new icn messageflickr-free-ic3d pan white
https://www.twin-loc.fr Lac lake Balaton Hongrie Hungary Siofolk photo picture image | by www.twin-loc.fr
Back to photostream

https://www.twin-loc.fr Lac lake Balaton Hongrie Hungary Siofolk photo picture image

Le lac Balaton est un lac d'eau douce de Hongrie et le lac le plus vaste d'Europe centrale. Ses caractéristiques font de lui une zone de pêche et de tourisme importante.

Il s'étire dans une direction générale OSO-ENE le long des contreforts sud des monts Bakony en Hongrie. Long de 78 km pour une largeur variant de 1,5 km à 15 km, ce lac est alimenté par une trentaine de petites sources et de cours d'eau. La Zala est le plus important de ses affluents. Avant d'atteindre le lac, elle traverse une zone humide (au sud ouest du lac), aujourd'hui aménagée, appelée le Kis-Balaton (le « petit Balaton »). L'exutoire du lac est le canal Sió qui rejoint le Danube. Le débit de sortie est contrôlé par une écluse.

Le lac Balaton a la particularité de posséder une profondeur très faible : 3,25 m de profondeur moyenne et 12 m à l'endroit le plus profond.

Les rives du lac sont dissymétriques: la rive sud est plate, et la pente de la partie immergée est faible ; la rive nord s'approfondit plus rapidement.

Dans une région de climat continental, le lac Balaton a un effet modérateur générant un microclimat plus tempéré (par exemple, les températures dépassent rarement 30°C en été). Cependant les hivers restent rudes et le lac Balaton est généralement gelé pendant la saison hivernale: l'épaisseur de la glace atteint souvent 25 cm, et parfois même 75 cm lors de froids exceptionnels. Les monts Bakony peuvent aussi apporter de violents orages sur le lac, qui alors peut prendre des allures de mer déchaînée.

Ce lac d'origine tectonique est lié à une faible subsidence. Son origine est un fossé d'effondrement très léger dû au jeu de nombreuses failles. La présence de reliefs volcaniques (le mont Badacsony et le Szent György, cônes volcaniques anciens, et la presqu'île de Tihany, présentant des phénomènes hydrothermaux) témoigne d'anciennes remontées de lave à la faveur des failles. Il semblerait que le lac Balaton se soit asséché deux fois au cours de son histoire, à l'époque Holocène.

Le Balaton s'étend à cheval sur les comitats de Veszprém et Somogy. Sur la rive nord, la liste des localités est comme suit, d'est en ouest : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonalmádi - Alsóörs - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fövenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely.

Sur la rive sud, d'est en ouest : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdő - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Balatonboglár - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta.

La rive sud, plus plate, est bordée de plusieurs stations balnéaires (Siófok par exemple). La rive nord est plutôt réservée aux stations thermales, comme Balatonfüred. Le Kis-Balaton est une réserve ornithologique abritant diverses espèces de hérons, des aigrettes et autres oiseaux aquatiques. De nombreux touristes sont aussi attirés vers le lac Balaton par la beauté des paysages, ainsi que par sa réputation de "lac romantique"1.

La pêche est une autre activité économique locale ; 40 espèces de poissons vivent dans le lac (dont des sandres, carpes et silures). Une des spécialités culinaires locales est d'ailleurs une soupe de poissons au paprika.

Le lac Balaton a été chanté par Michel Jonasz (album Changez tout). Il a aussi été l'objet d'un morceau du DJ Eric Prydz (aka Pryda).

Il existe un concours de beauté en Hongrie qui s'appelle Miss Balaton.

Le lac Balaton a particulièrement inspiré le peintre hongrois József Egry.

En hiver, le gel transforme le plan d'eau sur lequel évoluent des chars à glace. En 2004, il accueille les Championnats du monde de char à glace.

 

A Balaton egy édesvizű tó Magyarországon és a legnagyobb tó Közép-Európában. A funkciók teszik a halászat és a turizmus fontos.

Ez húzódik az általános nyugat-délnyugati - északkeleti mentén déli lábainál a Bakony közé tartozik. Mentén 78 km , szélessége 1,5 és 15 km, a tó táplálja harminc kis források és patakok. Zala a legnagyobb mellékfolyói. Elérése előtt tó folyik át a vizes ( dél-nyugati részén a tó ) , most alakul , az úgynevezett Kis -Balaton ( a " Kis-Balaton "). A kilépő a tó a Sió csatorna, amely csatlakozik a Duna . A kimeneti teljesítmény által vezérelt zár.

A Balaton a különbséget egy nagyon sekély mélység : 3,25 m , átlagos mélysége 12 m , a legmélyebb helyen.

A parton a tó aszimmetrikus : a déli part lapos, és a lejtőn a víz alatti rész alacsony, az északi parton mélyül gyorsabb.

Egy olyan régióban, a kontinentális éghajlat , a Balaton egy fékező hatást generál egy mérsékelt mikroklíma ( pl. hőmérséklet ritkán haladja meg a 30 ° C, nyáron ) . De a tél kemény és a Balaton általában fagyott a téli időszakban : a jég vastagságát a gyakran eléri a 25 cm-es , 75 cm és néha még rendkívüli hideg . A Bakony -hegység is hozhat súlyos viharok a tavon , ami aztán vehet a megjelenése a dühöngő tengeren.

Ez a tektonikus tó az alacsony süllyedés . Eredete egy könnyű árkot összeomlása miatt játszani számos hibát . A jelenléte vulkáni domborzat ( Badacsony és Szent György , az ősi vulkáni kúpok és a Tihanyi-félszigetre, a hidrotermális jelenségek ) azt mutatja, régi láva ski javára hibák . Úgy tűnik, hogy a Balaton lemerült kétszer a történelemben, a holocén .

Balaton közrefogja a megyében Veszprém és Somogy . Az északi parton , a helyszínek listáját a következő , kelet-nyugati irányban : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fövenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdőn - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

A déli oldalon , kelet-nyugati irányban : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdő - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

A laposabb déli partján bélelt több üdülőhelyek (Siófok példa ) . Az északi part inkább fenntartva gyógyfürdők, mint Balatonfüred . A Kis- Balaton a madárrezervátum ház különböző fajok a gémek , kócsagok és egyéb vízimadarak . Sok turista is vonzza a Balatonra , a festői szépsége , valamint a hírnév , mint az egyik " romantikus tó . "

A halászat egy másik helyi gazdasági aktivitás, 40 halfaj a tóban ( beleértve a csuka , a ponty és a harcsa ) . Az egyik a helyi specialitások is halászlé paprikával.

Balaton énekelte Jonasz ( album módosítása összes) . Ez volt a témája egy darab DJ Eric Prydz (aka Pryda ) .

Van egy szépségverseny nevű Miss Hungary Balaton .

A Balaton a különösen inspirálta a magyar művészt Egry József .

Télen fagy bekapcsolja a víz , amelyen fejlődnek tankok jég. 2004-ben várja a világbajnokság jég tank.

 

Der Balaton ist ein Süßwassersee in Ungarn und der größte See in Mitteleuropa. Seine Eigenschaften machen es zu einem Fischfang und Tourismus wichtig.

Es erstreckt sich in einer allgemeinen WSW -ENE entlang den südlichen Ausläufern des Bakony in Ungarn. Neben 78 km und einer Breite von 1,5 bis 15 km, ist der See von dreißig kleine Quellen und Bächen gespeist . Zala ist das größte seiner Nebenflüsse . Vor Erreichen der See , fließt es durch ein Feuchtgebiet ( südwestlich des Sees) , jetzt umgewandelt , genannt Kis -Balaton ( der "kleine Balaton " ) . Der Auslauf des Sees ist die Sió Kanal, die Donau verbindet . Die Ausgaberate ist durch ein Schloss gesteuert.

Plattensee hat die Auszeichnung mit einem sehr flachen Tiefe : 3,25 m und durchschnittliche Tiefe von 12 m an der tiefsten Stelle .

Die Ufer des Sees sind asymmetrisch : Die Südufer ist flach, und die Steigung des untergetauchten Teil ist niedrig, der North Shore vertieft schneller.

In einem Bereich des kontinentalen Klimas , Plattensee mäßigend Erzeugen eines gemäßigten Mikroklima hat (z. B. die Temperaturen selten über 30 ° C im Sommer). Aber die Winter sind hart und die Balaton See ist in der Regel während der Wintersaison gesperrt : die Dicke des Eises erreicht oft 25 cm , 75 cm und manchmal sogar in Ausnahmefällen kalt. Die Bakonywald bringen auch schwere Stürme auf dem See , die dann das Aussehen eines tobenden Meer nehmen können .

Diese tektonische See ist mit geringen Setzungen verbunden. Sein Ursprung ist ein leichtes Graben Zusammenbruch aufgrund zahlreicher Mängel zu spielen. Die Anwesenheit von vulkanischen Landschaftsformen ( Berg Badacsony und Szent György , alte Vulkankegel und die Halbinsel Tihany , mit hydrothermalen Phänomene ) zeigt alte Lava Ski zugunsten Fehler . Es scheint, dass der Balaton See zweimal in seiner Geschichte , das Holozän abgelassen.

Balaton überspannt die Grafschaften Veszprém und Somogy . Am Nordufer ist die Liste der Standorte wie folgt , von Osten nach Westen : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fövenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

Auf der Südseite , von Osten nach Westen: Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

Die flacheren südlichen Ufer ist mit mehreren Resorts ( Siófok Beispiel) ausgekleidet. Das Nordufer ist eher für Spas vorbehalten , wie Balatonfüred . Der Kis -Balaton ist ein Vogelschutzgebiet Gehäuse verschiedene Arten von Reiher und andere Wasservögel. Viele Touristen sind auch an den Balaton von der landschaftlichen Schönheit sowie seinen Ruf als einer angezogen " romantischen See . "

Angeln ist eine andere lokale wirtschaftliche Aktivität , 40 Fischarten im See (einschließlich Hecht, Karpfen und Wels). Eine der Spezialitäten ist auch eine Fischsuppe mit Paprika.

Balaton wurde von Jonasz (album ändern alle) gesungen. Es war auch das Thema eines Stückes von DJ Eric Prydz (aka Pryda ) .

Es ist ein Schönheitswettbewerb namens Miss Hungary Balaton .

Balaton hat besonders die ungarischen Künstlers József Egry inspiriert.

Im Winter verwandelt sich das Wasser Frost auf dem Eis Tanks entwickeln. Im Jahr 2004 begrüßt er die Weltmeisterschaft Eis-Tank .

 

Lake Balaton is a freshwater lake in Hungary and the largest lake in Central Europe . Its features make it a fishing and tourism important .

It stretches in a general WSW -ENE along the southern foothills of the Bakony in Hungary. Along 78 km and a width ranging from 1.5 to 15 km , the lake is fed by thirty small springs and streams. Zala is the largest of its tributaries. Before reaching the lake, it flows through a wetland ( south west of the lake) , now converted , called Kis- Balaton ( the "little Balaton "). The outlet of the lake is the Sió canal which joins the Danube. The output rate is controlled by a lock.

Lake Balaton has the distinction of having a very shallow depth : 3.25 m and average depth of 12 m at the deepest place .

The shores of the lake are asymmetric : the south shore is flat, and the slope of the submerged part is low, the north shore deepens faster.

In a region of continental climate, Lake Balaton has a moderating effect generating a more temperate microclimate (eg , temperatures rarely exceed 30 ° C in summer). But the winters are harsh and the Balaton lake is usually frozen during the winter season : the thickness of the ice often reaches 25 cm, 75 cm and sometimes even in exceptional cold . The Bakony Mountains can also bring severe storms on the lake, which then can take the appearance of a raging sea .

This tectonic lake is associated with low subsidence. Its origin is a lightweight trench collapse due to play numerous flaws . The presence of volcanic landforms ( Mount Badacsony and Szent György , ancient volcanic cones and the Tihany peninsula , with hydrothermal phenomena ) shows old lava ski favor faults. It seems that the Balaton lake is drained twice in its history, the Holocene .

Balaton straddles the counties of Veszprém and Somogy . On the north shore , the list of locations is as follows, from east to west : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

On the south side , east to west : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

The flatter southern shore is lined with several resorts ( Siófok example). The north shore is rather reserved for spas, as Balatonfüred . The Kis- Balaton is a bird sanctuary housing various species of herons , egrets and other waterfowl . Many tourists are also attracted to Lake Balaton by the scenic beauty , as well as its reputation as one " romantic lake ."

Fishing is another local economic activity, 40 species of fish in the lake ( including pike , carp and catfish). One of the local specialties is also a fish soup with paprika .

Lake Balaton was sung by Jonasz (album Change all) . It was also the subject of a piece of DJ Eric Prydz (aka Pryda ) .

There is a beauty contest called Miss Hungary Balaton.

Lake Balaton has particularly inspired the Hungarian artist József Egry .

In winter , frost turns the water on which evolve tanks ice . In 2004, he welcomes the World Championships ice tank .

 

Lago Balaton es un lago de agua dulce en Hungría y el lago más grande de Europa Central. Sus características lo convierten en un pesquero y turístico importante.

Se extiende en un general WSW -ENE a lo largo de las estribaciones meridionales de la Bakony en Hungría. A lo largo de 78 kilometros y una anchura que oscila entre 1,5 y 15 km , el lago es alimentado por una treintena de pequeños manantiales y arroyos. Zala es la mayor de sus afluentes. Antes de llegar al lago, que fluye a través de un humedal ( al sur oeste del lago ) , ahora convertido , llamado Kis- Balaton ( el "pequeño Balaton ") . La salida del lago es el canal Sió que se une al Danubio. La velocidad de salida es controlado por una cerradura .

Lake Balaton tiene la distinción de tener muy poca profundidad : 3,25 m, profundidad media de 12 m en el lugar más profundo .

Las orillas del lago son asimétricos : la costa sur es plana, y la pendiente de la parte sumergida es baja, se profundiza la costa norte más rápido.

En una región de clima continental, Lake Balaton tiene un efecto moderador generando un microclima más templado (por ejemplo , las temperaturas rara vez superan los 30 ° C en verano). Pero los inviernos son duros y el lago Balaton por lo general se congelaron durante la temporada de invierno : el grosor del hielo a menudo llega a 25 cm , 75 cm y, a veces incluso en el frío excepcional. Las montañas Bakony también pueden traer fuertes tormentas en el lago, que puede tomar la apariencia de un mar embravecido .

Este lago tectónico se asocia con una baja subsidencia. Su origen es un colapso trench ligero debido a reproducir numerosos defectos. La presencia de formaciones volcánicas (Mount Badacsony y Szent György , antiguos conos volcánicos y la península de Tihany, con fenómenos hidrotermales ) muestra antiguas de lava favor fallos mecánicos. Parece que el lago Balaton es drenado dos veces en su historia, el Holoceno.

Balaton caballo entre las provincias de Veszprém y Somogy . En la costa norte, la lista de lugares es el siguiente , de este a oeste : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

En el lado sur , de este a oeste : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifurdo - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

La plana costa sur está formada por varias estaciones de Siófok ( ejemplo). La costa norte es más bien reservado para los balnearios , como Balatonfüred . El Kis- Balaton es un santuario de aves vivienda varias especies de garzas , garcetas y otras aves acuáticas . Muchos turistas también se sienten atraídos por el lago Balaton por la belleza del paisaje , así como su reputación como uno " romántico lago . "

La pesca es otra actividad económica local , 40 especies de peces en el lago (incluyendo el lucio , la carpa y el bagre ) . Una de las especialidades de la zona es también una sopa de pescado con pimentón .

Lake Balaton fue cantada por Jonasz (album Cambiar todos) . También fue objeto de un pedazo de DJ Eric Prydz ( aka Pryda ) .

No es un concurso de belleza llamada Miss Hungría Balaton.

Lake Balaton ha inspirado sobre todo el artista húngaro József Egry .

En invierno , las heladas convierte el agua en la que evolucionan los depósitos de hielo. En 2004, se celebra el depósito de hielo Campeonato Mundial .

 

バラトン湖は、ハンガリーの淡水湖、中央ヨーロッパ最大の湖です。その特徴は、その重要な漁業と観光します。

それはハンガリーのBakonyの南麓に沿って一般WSW - ENEに広がっています。 78キロと1.5から15kmまでの幅に沿って、湖は30小さなスプリングとストリームによって供給されています。ザラは、その支流の中で最大です。湖に到達する前に、それは、キシュ-バラトン( "小さなバラトン" )と呼ばれる今変換湿地(湖の南西) 、流れる。湖の出口には、ドナウ川に合流SIOの運河です。出力レートは、ロックによって制御される。

3.25メートルと最も深い場所で12メートルの平均深さ:バラトン湖は非常に浅い深さを持っていることの区別を持っています。

湖のほとりでは、非対称である:南海岸はフラットであり、水没部分の傾きが低く、ノースショア深まる速い。

大陸性気候の地域では、バラトン湖は、より温暖な微気候(例えば、気温はほとんど夏に30℃を超えない)を生成する緩和効果があります。しかし、冬は過酷であり、バラトン湖は通常、冬のシーズン中に凍結されている:氷の厚さは、多くの場合、 25センチメートル75センチ、時には例外的な寒さの中に達する。 Bakony山またその後荒れ狂う海の外観を取ることができる湖に激しい嵐をもたらすことができます。

この地殻変動湖は低い沈下に関連付けられています。その起源は、多数の欠陥を再生による軽量トレンチ崩壊である。火山地形(山バダと聖イシュトジェルジ、古代の火山のコーンとティハニ半島、熱水現象との)の存在は、古い溶岩スキー好意の障害を示しています。これは、バラトン湖が完新世は、その歴史の中で二回排出されると思われます。

バラトンはヴェスプレームとショモジの郡にまたがる。ノースショアでは、場所のリストは東から西へ、次のとおりです。 Balatonfőkajár - Balatonakarattya - トンケ - Balatonfűzfő - バラトンフレド - バラトンフレド - Paloznak - Csopakの - バラトンフレド - ティハニ - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöpの - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - チョ - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - バラトンジョルゥク - ヴォニャルツヴァシュケ - ジェネシュディアーシュ - ケストヘイ。

西の南側で、東: Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - シオフォク - Széplak - ザマールディ - Szántód - Balatonfoldvarの - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelleの - シオフォク - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta 。

平坦南岸は、いくつかのリゾート(シオーフォクの例)が並んでいます。ノースショアではなくフォクとして、温泉のために予約されています。キシュ-バラトンはサギ、サギや他の水鳥のバードサンクチュアリハウジング様々な種である。多くの観光客にも風光明媚な美しさだけでなく、一つとして評判でバラトン湖に魅了され、 "ロマンチックな湖。 "

釣りは、湖の魚の40種(カワカマス、鯉やナマズを含む)他の地域の経済活動である。地元の名物の一つにもパプリカで魚のスープです。

バラトン湖はJonasz (アルバムはすべての変更)によって歌われました。また、 DJエリックプリッツ(別名Pryda )の作品の主題であった​​。

ミス·ハンガリーのバラトン湖と呼ばれる美人コンテストがあります。

バラトン湖は、特にハンガリーのアーティストヨージェフのEgryインスピレーションを与えてきました。

冬には、霜が戦車氷を進化されている水を回す。 2004年に、彼は世界選手権アイスタンクを歓迎しています。

 

Het Balatonmeer is een zoetwatermeer in Hongarije en het grootste meer van Centraal-Europa . De functies maken het een visserij en het toerisme van belang .

Het strekt zich uit in een algemeen WSW - oost langs de zuidelijke uitlopers van de Bakony in Hongarije . Langs 78 km en een breedte van 1,5 tot 15 km , wordt het meer gevoed door dertig kleine bronnen en beken . Zala is de grootste van haar zijrivieren . Vóór het bereiken van het meer , het stroomt door een wetland (zuid westen van het meer ) , nu omgebouwd , genaamd Kis - Balaton ( de "kleine Balaton " ) . De uitlaat van het meer is het Sió gracht die de Donau verbindt . De uitgang wordt geregeld met een slot .

Balatonmeer heeft het onderscheid van het hebben van een zeer ondiepe diepte : 3.25 m en een gemiddelde diepte van 12 meter op het diepste plek .

De oevers van het meer zijn asymmetrisch : de zuidoever is plat , en de helling van het ondergedompelde deel is laag , de noordkust verdiept sneller .

In een gebied van continentaal klimaat , het Balatonmeer heeft een matigend effect genereren van een meer gematigd microklimaat ( bijv. temperatuur zelden boven de 30 C in de zomer ° ) . Maar de winters zijn streng en het Balatonmeer is meestal bevroren tijdens het winterseizoen : de dikte van het ijs komt vaak 25 cm , 75 cm en soms zelfs in uitzonderlijke kou . De Bakony Bergen kan brengen ook zware stormen op het meer , die vervolgens kan het uiterlijk van een woeste zee nemen .

Deze tektonische meer wordt geassocieerd met lage verzakkingen . De herkomst ervan is een lichtgewicht loopgraaf instorten als gevolg van tal van gebreken spelen . De aanwezigheid van vulkanische landvormen ( berg Badacsony en Szent György , oude vulkanische kegels en het schiereiland Tihany , met hydrothermale verschijnselen ) toont oude lava ski gunst fouten . Het lijkt erop dat het Balatonmeer tweemaal wordt afgevoerd in zijn geschiedenis , het Holoceen .

Balaton straddles de graafschappen van Veszprem en Somogy . Aan de noordkust , de lijst van locaties is als volgt , van oost naar west : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvenyes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Revfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

Aan de zuidkant , oost naar west : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Siófok - Szeplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Belatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonbereny - Fenékpuszta .

De vlakkere zuidelijke oever is bekleed met diverse resorts ( Siófok voorbeeld ) . De noordkust is eerder gereserveerd voor kuuroorden , zoals Balatonfüred . De Kis - Balaton is een vogelreservaat behuizing verschillende soorten reigers , zilverreigers en andere watervogels . Veel toeristen worden ook aangetrokken om het Balatonmeer door het natuurschoon , evenals zijn reputatie als een " romantisch meer . "

Vissen is een andere lokale economische activiteit , 40 soorten vissen in het meer (oa snoek , karper en meerval ) . Een van de lokale specialiteiten is ook een vissoep met paprika .

Balatonmeer werd gezongen door Jonasz ( album Verander alle ) . Het was ook het onderwerp van een stuk van DJ Eric Prydz ( aka Pryda ) .

Er is een schoonheidswedstrijd genaamd Miss Hongarije Balaton .

Balatonmeer is vooral geïnspireerd de Hongaarse kunstenaar József Egry .

In de winter , vorst zet het water waarop evolueren tanks ijs . In 2004 , hij verwelkomt het WK ijs tank .

 

Balaton jestsłodkowodne jezioro na Węgrzech inajwiększe jezioro w Europie Środkowej. Jego cechy sprawiają, żerybołówstwo i turystyka ważne.

Rozciąga się w ogólnym WSW -ENE wzdłuż południowych podnóży Bakony na Węgrzech. Wzdłuż 78 km i szerokości od 1,5 do 15 km ,Jezioro jest zasilane przez trzydziestu małych źródeł i strumieni. Zala jest największym jej dopływów . Przed dotarciem do jeziora , przepływa przez mokradła ( południowy-zachód od jeziora ) , teraz zamienione , zwany Kis - Balaton (" mały Balaton " ) . Wylot z jeziora jestKanał Sió który dołącza do Dunaju. Wielkość wyjściowa jest regulowana przez blokadę .

Balaton ma rozróżnienie o bardzo płytkie głębokość: 3,25 m , a średnia głębokość 12 m, w najgłębszym miejscu.

Brzegi jeziora są asymetryczne :South Shore jest płaska , apochylenie zanurzonej części jest niska, pogłębia North Shore szybciej.

W regionie o klimacie kontynentalnym , Balaton ma łagodzący efekt generujący bardziej umiarkowanym mikroklimatem (np. temperatura rzadko przekracza 30 ° C w lecie) . Ale zimy są surowe iBalaton jest zazwyczaj zamrożone w sezonie zimowym :grubość lodu często sięga 25 cm, 75 cm , a czasem nawet w wyjątkowo zimno. Górach Bakony może także przynieść nawałnice nad jeziorem, które następnie mogą przybrać wygląd szalejącego morza .

To tektoniczne jezioro jest związane z niskim osiadania . Jego pochodzenie jestlekkie załamanie wykop powodu odgrywają liczne wady. Obecność rzeźby wulkanicznej (Mount Badacsony i Szent György , starożytne stożki wulkaniczne ipółwysep Tihany , z hydrotermalnych zjawisk ) pokazuje stare błędy narciarskie lawy korzyść. Wydaje się, żeBalaton jest odprowadzana dwa razy w swojej historii ,holocenu .

Balaton okrakiem hrabstw Veszprém i Somogy. Na północnym brzegu ,lista miejsc jest następująca , od wschodu do zachodu : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfuzfo - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

Po stronie południowej , ze wschodu na zachód : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

Płaski południowe wybrzeże jest pokryte kilku ośrodków (przykład Siófok ) . North Shore jest raczej zarezerwowane dla uzdrowisk , w Balatonfüred . Kis - Balaton jest rezerwat ptaków mieszkaniowe różne gatunki czapli , egrets i ptactwa wodnego drugiej . Wielu turystów przyciąga także Balatonu przez piękno krajobrazu , jak również jego reputację jako jednego " jeziora romantycznej ".

Wędkowanie jest inny lokalnej działalności gospodarczej , 40 gatunków ryb w jeziorze (w tym szczupak , karp i sum ) . Jednym z lokalnych specjałów jest równieżzupa rybna z papryką .

Balaton śpiewał Jonasz ( album Zmień wszystkie) . Był on równieżprzedmiotem kawałku DJ Eric Prydz ( aka Pryda ) .

Jestkonkurs piękności nazywa panna Węgry Balaton .

Balaton jest szczególnie zainspirowało artystę Egry węgierskiego József .

Zimą mróz zamienia wodę w którym ewoluują lodu zbiorniki . W 2004 r. z zadowoleniem przyjmuje zbiornik Mistrzostwa Świata w Hokeju .

 

Lago Balaton é um lago de água doce da Hungria e do maior lago da Europa Central. Suas características o tornam uma pesca e do turismo importantes.

Estende-se em um geral WSW- ENE ao longo do sopé do sul do Bakony na Hungria. Junto 78 km e uma largura de 1,5 a 15 km, o lago é alimentado por trinta pequenas nascentes e córregos. Zala é o maior de seus afluentes. Antes de chegar ao lago, que flui através de uma zona húmida ( sudoeste do lago) , agora convertido , chamado Kis- Balaton ( o "pequeno Balaton " ) . A saída do lago é o canal Sió que une o Danúbio. A taxa de produção é controlada por uma fechadura.

Lago Balaton tem a distinção de ter uma profundidade muito rasa : 3,25 m e profundidade média de 12 m , no local mais profundo .

As margens do lago são assimétricas : a costa sul é plano, e da inclinação da parte submersa é baixa, o aprofundamento da costa norte mais rápido.

Em uma região de clima continental , Lago Balaton tem um efeito moderador gerar um microclima mais temperado (por exemplo , as temperaturas raramente ultrapassam os 30 ° C no verão). Mas os invernos são rigorosos e do lago Balaton geralmente é congelado durante o inverno : a espessura do gelo , muitas vezes chega a 25 cm, 75 cm e às vezes até mesmo no frio excepcional. As montanhas Bakony também pode trazer tempestades severas no lago , que depois pode tomar a aparência de um mar revolto .

Este lago tectônico é associado com baixo subsidência . Sua origem é um colapso trincheira leve devido a desempenhar inúmeras falhas . A presença de relevo vulcânico (Monte Badacsony e Szent György , antigos cones vulcânicos e na península de Tihany , com fenómenos hidrotermais ) mostra antigas de lava de esqui favor falhas. Parece que o lago Balaton é drenado por duas vezes em sua história, o Holoceno .

Balaton atravessa os municípios de Veszprém e Somogy . Na costa norte, a lista de locais é a seguinte , de leste a oeste : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Balatonfüred - Balatonfüred - Paloznak - Csopak - Balatonfüred - Tihany - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Rvflp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

Do lado do sul , de leste a oeste : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Siófok - Széplak - Zamárdi - Szántód - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Siófok - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

O alisador margem sul é forrado com vários resorts ( exemplo Siófok ) . A costa norte é bastante reservado para spas , como Balatonfüred . O Kis- Balaton é um santuário de pássaros de habitação de várias espécies de garças-reais , garças e outras aves aquáticas . Muitos turistas também são atraídos para o Lago Balaton pela beleza cênica , bem como a sua reputação como um "lago romântico. "

A pesca é outra atividade econômica local, 40 espécies de peixes no lago (incluindo lúcios, carpas e bagres ) . Uma das especialidades locais é também uma sopa de peixe com páprica.

Lago Balaton foi cantada por Jonasz (álbum Mude todos). Ele também foi o tema de uma peça de DJ Eric Prydz (aka Pryda ) .

Não é um concurso de beleza chamada Miss Hungria Balaton.

Lago Balaton é particularmente inspirado o artista húngaro József Egry .

No inverno, a água geada transforma em que evoluem tanques de gelo. Em 2004, ele recebe o tanque de gelo World Championships .

 

Озеро Балатон является пресноводным озером в Венгрии и самое большое озеро в Центральной Европе. Его особенности делают его рыбалки и туризма важно.

Она простирается в общем З -В-СВ вдоль южных предгорий Bakony в Венгрии. Вдоль 78 км и шириной от 1,5 до 15 км,Озеро питается тридцать небольших речушек и ручьев. Zala является самым крупным из ее притоков. Не доезжая до озера, она течет черезводно-болотных угодий ( юго-запад от озера) , в настоящее время преобразована , называется Кис- Балатон ( "маленький Балатон" ) . Выходе из озера канал Шио , которая соединяет Дунай . Скорость вывода управляетсязамок.

Озеро Балатон имеет различия, имеющиеочень мелкой глубины : 3,25 м и средней глубиной 12 м в самом глубоком месте.

Берега озера являются асимметричными : южного берега плоская, и наклонподводной части низка,углубляется северного берега быстрее.

В области континентального климата , Озеро Балатон имеет смягчающее воздействие генерацииболее умеренный микроклимат (например, температура редко превышает 30 ° C летом). НоЗимы суровые и озера Балатон , как правило, заморожены в течение зимнего сезона :толщина льда нередко достигает 25 см, 75 см , а иногда даже в исключительных холодно. Bakony горах также может принести сильные бури на озере, которое затем может принять появлениебушующее море .

Это озеро тектонического связан с низким оседания . Его происхождениелегкий коллапс траншеи из-за игры многочисленные недостатки . Наличие вулканические формы рельефа (гора Бадачони и Сент Дьердь , древние вулканические конусы и полуостров Тихань , с гидротермальные явления ) показывает старые неисправности лыжного лавы пользу. Кажется, что озеро Балатон сливают два раза в своей историиголоцена.

Балатон колеблется округах Веспрем и Somogy . На северном берегу ,список мест, выглядит следующим образом, с востока на запад : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - Болотонфюред - Балатонфюреда - Paloznak - Чопак - Болотонфюред - Тихань - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Кестхей .

На южной стороне , с востока на запад : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - Шиофок - Széplak - Zamárdi - Szántód - Балатонфельдвара - Balatonszárszó - Balatonszemes - Balatonlelle - Шиофок - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

Льстить южном берегу выложено несколько курортов ( Шиофок , например). Северный Берег довольно сдержанно для спа-салонов , а Балатонфюреда . Кис- Балатон находитсяптичий заповедник жилья различных видов цапель и других водоплавающих птиц. Много туристов также привлекают озера Балатон покрасоте , а также свою репутацию одного " ​​романтического озера ".

Рыбалка другой местной экономической деятельности, 40 видов рыб в озере (в том числе щука, карп и сом ) . Один из местной кухни такжерыбный суп с паприкой.

Озеро Балатон пел Jonasz (альбом Изменить все) . Это было также предметом кусок DJ Eric Prydz (ака Pryda ) .

Существует конкурс красоты Мисс Венгрии называют Балатон.

Озеро Балатон была особенно вдохновила венгерского художника Йожефа Egry .

Зимой мороз превращает воду , на которой развиваются танков льда. В 2004 году он приветствует льда чемпионате мира бака.

 

بحيرة بالاتون هي بحيرة للمياه العذبة في المجر وأكبر بحيرة في أوروبا الوسطى. معالمه جعله الصيد والسياحة الهامة.

انها تمتد في الغرب عامة ، شرق على طول التلال الجنوبية ل BAKONY في المجر . على طول 78 كم وبعرض يتراوح 1،5 حتي 15 كم ، ويتم تغذية البحيرة عن طريق ثلاثين الينابيع والجداول الصغيرة . زالة هي أكبر من روافده . قبل الوصول إلى البحيرة ، فإنه يتدفق عبر الأراضي الرطبة (جنوب غرب البحيرة) ، والآن تحويلها ، ودعا KIS- بالاتون ( و " بالاتون قليلا" ) . منفذ لل بحيرة هو قناة شافي الذي ينضم إلى نهر الدانوب . يتم التحكم في معدل الانتاج بمقدار القفل.

بحيرة بالاتون ديها من وجود تمييز على عمق ضحل جدا : 3.25 م و متوسط ​​عمق 12 متر في مكان عميق .

شواطئ بحيرة هي غير متماثلة: الشاطئ الجنوبي هو شقة ، و المنحدر من الجزء المغمور منخفضة، و يعمق الشاطئ الشمالي أسرع .

في منطقة المناخ القاري ، بحيرة بالاتون له تأثير ملطف توليد مناخ أكثر اعتدالا (على سبيل المثال ، نادرا ما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في الصيف ) . ولكن الشتاء القاسية و عادة ما يتم تجميد بحيرة بالاتون خلال موسم الشتاء : سمك الجليد في كثير من الأحيان يصل إلى 25 سم ، 75 سم وأحيانا حتى في البرد استثنائية . يمكن لل جبال BAKONY أيضا تجلب العواصف الشديدة على البحيرة ، والتي يمكن أن تأخذ مظهر من البحر الهائج .

ويرتبط هذا بحيرة التكتونية مع هبوط منخفض . مصدره هو انهيار خندق خفيفة الوزن بسبب لعب العديد من العيوب . وجود التضاريس البركانية ( جبل Badacsony و زينت جيورجي ، المخاريط البركانية القديمة وشبه جزيرة تيهاني ، مع الظواهر الحرارية المائية ) يظهر الحمم البركانية القديمة أخطاء صالح للتزلج . يبدو أن بحيرة بالاتون ينضب مرتين في تاريخها ، و الهولوسين .

بالاتون تقع على مقاطعات فيزبريم و سوموغي . على الشاطئ الشمالي ، وقائمة من المواقع على النحو التالي، من الشرق إلى الغرب : Balatonfőkajár - Balatonakarattya - Balatonkenese - Balatonfűzfő - بالاتونفوريد - بالاتونفوريد - Paloznak - Csopak - بالاتونفوريد - تيهانى - Aszófő - Örvényes - Balatonudvari - Fovenyes - Balatonakali - Zánka - Balatonszepezd - Szepezdfürdő - Révfülöp - Pálköve - Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonytomaj - Badacsonytördemic - Szigliget - Balatonederics - Balatongyörök - Vonyarcvashegy - Gyenesdiás - Keszthely .

على الجانب الجنوبي ، من الشرق إلى الغرب : Balatonakarattya - Balatonaliga - Balatonvilágos - Sóstó - Szabadifürdö - سيوفوك - Széplak - زاماردي - Szántód - بالاتونفولدفار - Balatonszárszó - Balatonszemes - بالاتونليل - سيوفوك - Fonyód - Bélatelep - Balatonfenyves - Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr - Balatonberény - Fenékpuszta .

واصطف تملق الشاطئ الجنوبي مع العديد من المنتجعات ( شيوفوك سبيل المثال) . الشاطئ الشمالي محجوز بدلا عن المنتجعات ، كما بالاتونفوريد . و KIS- بالاتون هو محمية الطيور الإسكان الأنواع المختلفة من طيور مالك الحزين ، البلشون و الطيور المائية الأخرى . ينجذب كثير من السياح أيضا إلى بحيرة بالاتون من قبل جمال المناظر الطبيعية ، فضلا عن سمعتها بوصفها واحدة " بحيرة رومانسية . "

الصيد هو نشاط آخر الاقتصادية المحلية ، و 40 نوعا من الأسماك في البحيرة (بما في ذلك سمك الكراكي ، سمك الشبوط و سمك السلور ) . واحد من التخصصات المحلية هو أيضا حساء السمك مع الفلفل الحلو .

كان سونغ بحيرة بالاتون من قبل Jonasz (ألبوم تغيير كل شيء). وكانت أيضا موضوعا ل قطعة من DJ اريك بريدز (الملقب Pryda ) .

هناك مسابقة للجمال تسمى ملكة جمال المجر بالاتون .

بحيرة بالاتون ألهم خاصة للفنان المجري جوزيف Egry .

في فصل الشتاء والصقيع يتحول الماء الذي تتطور الدبابات الجليد . في عام 2004 ، وقال انه يرحب خزان الجليد بطولة العالم .

74,791 views
56 faves
15 comments
Taken on August 16, 2013