Yoshimitsu
Tekken Ninja Legend
4 photos · 462 views