Bosch Parade 2011
Het wassen der Lust

Project van Wim van Hassel en Gerard van Selst
Het wassen van de uitgetrokken kleding, van de naakten op de schilderijen van Jeroen Bosch, staat centraal in een performance op een drijvend object, van in de Binnendieze weggegooide welvaartsverpakkingen.

Dit varende object wordt voortbewogen door een schoepenrad. Dit rad wordt in beweging gebracht door een “waslijn van wasgoed” en voortgetrokken door Bossche waswijven. De waslijn van wasgoed, wordt over het rad getrokken en zet het wasgebeuren in beweging.

Een op welvaartsafval drijvend plateau, waarop waswijven de was doen. Via het schoepenrad of met de hand, op wasbord, in wastobbe, of andere Bosch verwijzende handeling. Een wassend ritme als mechanisch geluidseffect, waarop gewassen en gezongen wordt. Met als extra het kletterende water. Daarbij de was die op “de bleek” te drogen ligt. Kortom een reinheidsspektakel om te aanschouwen.

Op het schilderij: “de verzoeking van de Heilige Anthonius” staat een afbeelding van vrouwen die tijdens de onlusten gewoon de was doen.
Zondigheid, puurheid, aardse ijdelheden, onbetrouwbare hoerige vrouwen, zuiverheid, afkeurenswaardig, reinheid, losbandig en zondig vermaak, gedrag en hebzucht.
De hemel op aarde dus.

Verwijzingen uit het verleden, gebruikt door Jeroen Bosch. Deze verwijzingen hebben wij “vertaald” in “het Wassen der Lust”

Onze boodschap is: Wat je ook doet, geniet er van, het leven is te kort.

Het Wassen der lust is een project van:
Wim van Hassel
Ruimtelijk werk, fotografie
Academie voor beeldende vorming, Tilburg, 1988

Lid “Collegae”, kunstwerkgroep ‘s-Hertogenbosch-Vught. Vanaf 1996.
Lid “KOV” (KunstenaarsOverleg Vught). Vanaf 1998.
Lid “STOK” (Stichting Stedelijk Overleg Orgaan Kunstenaars). Vanaf 2002.

Gerard van Selst
Ruimtelijk werk, installaties, wandwerken.
Academie voor beeldende vorming, Tilburg, 1994

1995-heden Ingeschreven bij NBKS, Breda
1996-heden Lid Collegae, kunstwerkgroep, Vught/’s-Hertogenbosch
1998-heden Lid STOK, stedelijk overlegorgaan kunst, ’s-Hertogenbosch
1998-heden Lid KOV, kunstenaarsoverleg, Vught
1999-2006 Kunstwerkgroep, BinnensteBuiten, RvA ’s-Hertogenbosch
2002-heden Deelnemer Kunstuitleen, Vught
2003-2006 Kunstcommissie, Lundbeck, Amsterdam
2004-2006 Werkgroep, Kunst & Clientenparticipatie, RvA ’s-Hertogenbosch
2006-heden Deelnemer Kunstuitleen, Tusindkunst, Odense, Denemarken

Het Wassen der Lust komt tot stand met medewerking van:
- deelnemers Houtgroep, Reinier van Arkel groep/ Demarrage
- Barbershop dameskoor: Duketown Ladies, olv. Ton Husson
- Jori van Hassel, componist
- Petra van Aken, choreografie

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Reinier van Arkel, door het beschikbaar stellen van werkruimte op de Houtgroep.

www.wimvanhassel.nl

www.gerardvanselst.nl

www.duketownladies.nl

www.devaduta.nl

www.petravanaken.nl

www.reiniervanarkelgroep.nl

www.demarrage.info
58 photos · 5 views