Vatten-tema på särskolan i Simrishamn
Under vårterminen har klasserna på Särskolan i Simrishamn arbetat med Vatten som övergripande tema. De har arbetat utifrån Läroplan och Kursplan där innehåll om vatten varit kärnan i arbetet.

Naturskolan i Kivik har varit en viktig kunskapskälla i arbetet kring natur och miljö och flera arbetsdagar har varit förlagda där. Man har också sökt fakta, gjort studiebesök, experiment, film, estetiskt arbete, matlagning, sång med mera, allt med vatten som utgångspunkt.

En del av elevernas arbete presenterades i Österlengymnasiets bibliotek i samband med Kulturdagen på Österlengymnasiet tisdagen den
3/5. Under kvällen var sedan elevernas anhöriga inbjudna för att kunna ta del av utställningen.

Eleverna har bland annat gjort skulpturer av fågelarter som lever i vattenrika områden. Dessa fåglar kommer även att visas på Stadsbiblioteket i Valfisken under två veckor (23/5 – 4/6).
85 photos · 113 views