Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Thương mại đa phương là chính sách trọng tâm hội nhập kinh tế

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm trong chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam.

 

vuhuyhoang.net/bo-truong-vu-huy-hoang-thuong-mai-da-phuon...

1,245 views
0 faves
0 comments
Taken on December 23, 2011
 • Show EXIF

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context