Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Thương mại đa phương là chính sách trọng tâm hội nhập kinh tế

    Newer Older

    Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm trong chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam.

    vuhuyhoang.net/bo-truong-vu-huy-hoang-thuong-mai-da-phuon...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts