Bộ trưởng Vũ Huy Hoang dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2011

    Newer Older

    Ngày 05 tháng 12 năm 2011, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương đã họp giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2011. Cuộc họp đã đánh giá hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2011, những khó khăn gặp phải và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng còn lại trong năm 2011.

    vuhuyhoang.net/bo-truong-vu-huy-hoang-du-hoi-nghi-giao-ba...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts