Kỳ thi thăng đẳng cấp quốc gia môn Vovinam - Thái Nguyên 2017
57 photos · 135 views