Посета на фотоволтаичната електрана во ТЕЦ Осломеј [14.10.2021]
vlada.mk/node/26857
16 photos · 55 views