Посета на археолошки локалитет Стоби [12.07.2019]
29 photos · 41 views