Kunnskapsbyen Trondheim 250 år. Jubileumsmarkering 12. mars 2010.
Fredag 12. mars: Offisiell åpning av Museumsparken.

H.M. Kong Harald avduket monumentet Reflexions og stod for den offisielle åpningen av NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling.

Fotoene kan kun brukes i forbindelse med omtale av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab eller NTNU Vitenskapsmuseet.

Fotograf skal alltid krediteres der dette er oppgitt.

Friday, 12th of March: Official opening of the Museum Park.

H.M. King Harald, unveiled the monument Reflexions and were responsible for the official opening of the jubilee exhibition of NTNU University Museum.
17 photos · 1,355 views