Øst-Telemarkens Brukseierforening
Øst-Telemarkens Brukseierforening er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft SF, Skagerak Kraft AS, Tinfos A/S og Akershus Kraft AS.
1,825 photos · 1,486 views
1 3 4 5 6 7 ••• 18 19