'Lost in Choices?'
Op 12 november 2015 organiseerde VHTO een conferentie over gender-issues die van invloed zijn op de instroom en doorstroom in bètawetenschap, technologie en ICT. Is het tij aan het keren en hebben meisjes en vrouwelijke studenten inmiddels dezelfde perspectieven en ambities in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) als jongens? Of zijn Nederlandse meisjes ‘lost in choices’ en verliezen we ook nu nog waardevol talent op belangrijke keuzemomenten in de (onderwijs)loopbaan?
67 photos · 232 views