Nyhetsvärderaren 2019-2021
I Nyhetsvärderaren deltar forskare från Uppsala universitet, utvecklare och interaktionsdesigners på forskningsinstitutet RISE, och kommunikationsexperter på ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Syftet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att lära ut digital källkritik till både skolelever och allmänheten.

Forskning om källkritik har visat att det bästa sättet för att avgöra om en nyhet går att lita på eller ej, är att arbeta på samma sätt som professionella faktagranskare. Det är detta arbetssätt som verktyget ska lära ut. I verktyget ska man även kunna testa sin egen källkritiska förmåga, och granska nyheterna i sitt eget digitala nyhetsflöde.

Projektet pågår till år 2020, då en färdig version av verktyget ska finnas tillgänglig för skolor och allmänheten. Nyhetsvärderaren finansieras av Vinnova och Uppsala universitet. Projektledare är Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet.
17 photos · 17 views