Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet gir undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen medisin, odontologi, farmasi, ernæring, humanbiologiske fag, helsefag og andre helserelaterte fag. Fakultetet organiserer fem ulike forskerskoler og tilbyr forskerlinje for medisin og odontologistudenter.

Fakultetet vektlegger samarbeid med sine samarbeidspartnere lokalt, regionalt og internasjonalt.

www.uib.no/mofa
20 photos · 543 views