2017 Gm. Toma Nguyễn Thái Thành
Lễ Tấn Phong Giám Mục
St. Columban
Garden Grove, California
47 photos · 5,381 views