Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn học giả Hàn Quốc

    Newer Older

    Ngày 28/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn học giả Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Vì tương lai Hàn – Việt và Diễn đàn Hợp tác Hàn Quốc – ASEAN.

    truongtansang.net/truong-tan-sang-hoc-gia-han-quoc.html

    The photo owner has disabled commenting.
    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts