Bernt Theodor Aas (1807 - 1853)
Bernt Theodor Aas var født 4 september 1807 i Trondhjem, og døpt i Vår Frue kirke. Han var sønn av Johannes Aas, klokker på Røros. I 1829 var han student ved Universitetet i Oslo, og var en av vennene i omgangskretsen til Henrik Wergeland (1808 - 1845). Mens Bernt var i Oslo fungerte han også som lærer ved privatskolen Overlærer Ulrik Møllers Institut.

I 1833 var han tilbake i Trondhjem igjen og nyforlovet med Caroline Bergithe Caftecia Iversen (1811 - 1906). De bodde i Strandgaden. Samme år hadde han blitt lærer ved Trondhjems borgerlige Realskoles Pigeskole (Døtreskolen). Aas underviste elevene i pikeskolens andreklasse i fagene skrivning, historie, tegning, geografi og fransk.

Pikeskolen var grunnlagt 1801 og er Norges eldste pikeskole. Pikeskolen var en avleder fra Trondhjems borgerlige Realskole, grunnlagt 1783 som resultat av en pengedonasjon fra Hilmar Meincke.

I tillegg til å være lærer ved pikeskolen, fungerte Aas som kasserer ved skolen 1835 - 1845. I 1846 søkte han avskjed fra skolen etter en ganske opphetet offentlig debatt omhandlende foreningen av Realskolen og Borgerskolen (også kalt Vullumske Institutt) samt inspektørstillingen ved Realskolen. Flere leserinnlegg i Adresseavisen kan leses den 3 februar, 14 februar og 19 februar 1846.

Aas fortsatte imidlertid som lærer ved Realskolen inntil han fratrådte sin stilling den 15 januar 1853. Bernt Theodor Aas døde ikke lenge etter av "afkræftelse" den 4 juni 1853.


Les mer om Bernt Theodor Aas' virke ved Realskolen her:

Støren & Schmidt: Trondhjems Borgerlige Realskole 1783 - 1956 (Trondheim 1956), s. 173 - 175, 182, 203 - 205.


---


Du må mer enn gjerne benytte våre bilder i artikler, trykksaker, på nettsider og andre relevante steder. Bildene vi publiserer her på Flickr er i høy grafisk kvalitet og kan lastes ned direkte.

Vi ønsker at du refererer til oss når du bruker våre bilder. Legg gjerne inn en lenke til det aktuelle bildet om mulig.
15 photos · 894 views