new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Devle gård på Lade / Interiør (1983) | by Trondheim byarkiv
Back to photostream

Devle gård på Lade / Interiør (1983)

Format: 35 mm sort/hvitt

Film: Agfapan 100

Dato / Date: Mai 1983

Fotograf / Photographer: Morten Kerr

Sted / Place: Lade, Trondheim

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H43.P3.F12355, film 208

 

Merknad: Fra Byantikvarens negativsamling.

 

Devle (norrønt Depill, kanskje navn på et tjern eller en dam som kan ha ligget på gårdsvaldet; i gammel tid var navnet Depill, et norrønt ord for et lite tjern, senere ble det Deffle, Dieffle, Deuell og Defle, før det ble skrevet slik vi kjenner det), gnr. 412/1 (tidl. gnr. 3 i Strinda), på Ladehalvøya mellom Ringve og Leangen. Gården ligger på en haug, som nabogården Ringve. Det er funnet en gravrøys på valdet, som opprinnelig sannsynligvis hørte under Lade, og det er umulig å si noe om når eiendommen ble et eget gårdsbruk.

 

Devle tilhørte Bakke kloster i middelalderen og lå senere under setegården Lade og hadde samme eiere som denne inntil Caspar Schøllers død 1661. Sønnene Eiler Schøller og Christopher Schøller solgte gården til kjøpmann Jochum Hinsche, som igjen solgte den til kjøpmann Jonas Angell i 1708. Hans svigersønn Just Wide fikk overdratt gården 1737, og Wides svigersønn Henrik Meincke overtok gården i 1784. Hans sønn Just Wide Meincke var neste eier, som 1840 overlot gården til sønnen Henrik Meincke. Ved Henriks død 1855 overtok søsteren Louise Meincke, og etter henne overtok sønnen Just Wide Meincke Finne. Ved hans død overtok svigerdatteren Anna Kathrine Finne f. Lindemann, og etter henne overtok sønnen Just Wide Meincke Finne. Gården ble solgt til Trondheim kommune i 1962.

 

Kilde: Trondheim Byleksikon (Oslo 2008) s. 134

 

For mer utfyllende gårdshistorikk, se Strinda Historielag: WikiStrinda - Devle

2,802 views
0 faves
0 comments
Taken in May 1983