new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Borgermester Henrik Lysholm (1790 - 1860) | by Trondheim byarkiv
Back to photostream

Borgermester Henrik Lysholm (1790 - 1860)

Format: Fotopositiv

Dato / Date: 1897

Fotograf / Photographer: Erik Olsen (1835 - 1920)

Sted / Place: Trondheim

 

Wikipedia: Henrik Lysholm (1790 - 1860)

 

Wikipedia: Liste over stortingsrepresentanter for Trondhjem og Levanger

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B40.F2977

 

Merknad: Fra utstillingen i anledning Trondhjems 900-årsjubileum i 1897.

 

Utstillingstekst i Trondhjems 900 Aars Jubilæum: Katalog for Den Historiske Udstilling i Trondhjem 1897:

 

564. Lysholm, Henrik, f. 1790, d. 1860, Søn af No. 562 og 563; Prokurator, 1829 Politimester, 1840 Byfoged og 1848 Borgermester i Trondhjem. Storthingsmand 1839 og 1848. G. 1819 m. Louise Augusta Hundevadt, f. 1789, d. 1873 i Trondhjem.b>

OM., Brystbill. (som ung Mand) i 3/4 Størr. * Ingeniør C. A. Krogh.

 

Biografi: Byfoged Henrik Lysholm. Slægtens stamfar, kjøbmand i Flensborg Nicolai Hansen Lysholm (d. 1739) skriver sig muligens fra landsbyen Lysholm på Als. Hans sønner var kjøbmand i Trondhjem hofagent Broder Lysholm (d. 1772), gift med Catharina Meincke (d. 1815), og kjøbmand, kancelliraad Henrik Lysholm (d. 1770), gift med Anna Catharina Tønder (d. 1804). Fra deres ældste søn justitsraad Nicolai Lysholm (d. 1814) nedstammer slægtens linje I, fra den yngste, Johan Møllman Lysholm (d. 1839) og hustru Cecilie Catharina Fabritius (d. 1843) nedstammer linje II.

 

Deres søn Henrik Lysholm var født 22 okt. 1790, blev juridisk kandidat 1815, prøveprokurator 1816, stiftsoverretsprokurator 1819. Politimester i Trondhjem 1829, byfoged og notarius publikus 1840. Borgermester 1848 til sin død 1860. Medlem af Kommunestyret.

 

Sekretær i Norges Bank fra oprettelsen til 1848, derefter direktør til 1860.

 

Storthings-suppleant 1833, 1836, 1842, 1845 og 1848, da han mødte. Ræpresentant 1839.

 

Direktør i Trondhjems Sparebank 1837 - 1850.

 

Gift i Kjøbenhavn 1819 med Louise Augusta Hundewadt f. 1789, d. i Trondhjem 4. novbr. 1873.

 

Eied og beboed "Lysholmgaarden", paa hvis tomt Realskolens nye bygning nu staar.

 

Borgermester Lysholm var uafbrudt embedsmann i Trondhjem fra 1816 til han tok afsked 10 mai 1860. Han døde straks efter, den 26 mai. Begravelsen 4 juni havde samlet et overordentlig talrigt følge, idet de forskjellige korporationer, til hvilke han under sin lange virksomhed havde staaet i forhold, havde sluttet sig sammen forat hædre hans jordefærd. Haandværkslaugenes oldermænd bar kisten og i sørgepar fulgte Formandskapet, Norges Banks forretningsmænd, skolernes lærere og en mængde andre af byens borgere og civile og militære embedsmænd. Stiftsprovst Petersen minded i ligtalen om Lysholms fortjeneste som en retsindig, virksom og særdeles human embedsmand.

 

Kilde:

Mathiesen, Henr.: Trondhjems ordførere og viceordførere fra 1837 - 1919 (Trondhjem 1920) s. 24 - 25 - gjenfinnes også som tillegg til Trondhjems kommunestyres Forhandlinger, bind A (1919).

 

Digitalisert versjon finnes som gratis nettressurs hos Nasjonalbiblioteket:

urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081000026

 

3,451 views
0 faves
1 comment
Taken on July 31, 2008