new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Pont de la Mar,Valencia

www.toniduarte.tk

 

Toni Duarte Freelance Photographer

Please don't use this image on websites, blogs or other media

without my explicit permission.

© All rights reserved

Contac: toniduarte[a]cmail.cat

 

Wikipedia:

El pont de la Mar o pont del Mar és un pont de València que creua el riu Túria i connecta els barris de Mestalla i el Pla del Remei. Relaciona, doncs, el passeig de l'Albereda amb la plaça d'Amèrica i el passeig de la Ciutadella. És un pont exclusivament per als vianants, i és dels considerats històrics, ja que va ser construït el 1591, després que una riuada destruí l'anterior.El pont és un dels més històrics de la ciutat, i és l'única que se situa a desnivell amb els carrers fitants. Concretament, penja a quatre metres per damunt de les ribes del riu, ja que en construir-se el pont d'Aragó als anys 30, aquest es va peatonalitzar, encarregant-se de les obres l'arquitecte Xavier Goerlich. És, per tant, accessible només a peu, mitjançant una sèrie d'esgraons disposada en forma de ventall al voltant dels dos caps del pont. L'estructura mateixa és feta sencerament de pedra blanca, tallada en rajoles i blocs de grans dimensions que alhora es troben un tant desgastats pel temps.Atès que el pas de cotxes o bicis hi és prohibit, i de fet físicament impossible, sorprèn la gran amplària del pont: al voltant de sis metres i mig. Una altra sorpresa és la posició realtiva al riu: el creua diagonalment, sent doncs més llarg del que és estrictament necessari. És sostingut per una sèrie de nou baluards gruixuts i allargats que fan tot l'ampli del pont. És interessant notar que, tot i que el pont creua el Túria en diagonal, els pilars sobre els quals recolza són orientats en la mateixa direcció del riu i per tant en diagonal de la coberta del pont. A més a més, cada baluard acaba en cada extrem en forma d'una "v" enorme. Aquest motiu és habitual en els ponts medievals perquè, en continuar fins a la part transitable del pont, hi crea un lloc de pas, però en el cas del pont de la Mar, no se’ls aprofita, sinó acaben abans d'arribar a dalt de tot. Per altra banda, l'amplària de la calçada és tant que no caldria en cap cas un lloc de pas. Sembla doncs un element més aviat decoratiu que tanmateix dóna una forma més feixuga al que, d'altra manera, és una estructura bastant esvelta. Aquests nou baluards, que prenen la forma de parets més àmplies que altes, es reparteixen en fila d'Índia al llarg del pont; entre cada un, es produeix un suau arc gòtic amb una punta bastant súbtil. Just a sobre de cadascuna d'aquestes puntes hi ha un desaiguàs. Arran de la pasarel·la, la posició de cada pilar és indicada per una petita esfera de pedra damunt de la barana. Gairebé tots els dies, especialment els caps de setmana, es pot observar escaladors individuals o en grups grimpant un d'aquests pilars, els quals són especialment idonis per a aquesta afició gràcies a la seua superfície foradada, que fa la seua escala practicable sense gaire dificultat.

  

ESP:

El puente del Mar es un puente de Valencia que cruza el río Turia y conecta los barrios de Mestalla y el Pla del Remei. Relaciona, pues, el paseo de la Alameda con la plaza de América y el paseo de la Ciudadela. Es un puente exclusivamente peatonal, y es de los considerados históricos, ya que fue construido en 1591, después de que una riada destruyó el anterior. El puente es uno de los más históricos de la ciudad, y es la única que se sitúa a desnivel con las calles acotando. Concretamente, cuelga a cuatro metros por encima de las orillas del río, ya que al construirse el puente de Aragón en los años 30, este se peatonalizar, encargándose de las obras del arquitecto Xavier Goerlich. Es, por tanto, accesible sólo a pie, mediante una serie de escalones dispuesta en forma de abanico alrededor de los dos jefes del puente. La estructura misma está hecha enteramente de piedra blanca, cortada en baldosas y bloques de grandes dimensiones que a su vez se encuentran un tanto desgastados por temps.Atès que el paso de coches o bicis está prohibido, y de hecho físicamente imposible, sorprende la gran anchura del puente: alrededor de seis metros y medio. Otra sorpresa es la posición realtiva al río: lo cruza diagonalmente, siendo pues más largo de lo estrictamente necesario. Es sostenido por una serie de nueve baluartes gruesos y alargados que hacen todo el amplio del puente. Es interesante notar que, aunque el puente cruza el Turia en diagonal, los pilares sobre los que apoya son orientados en la misma dirección del río y por tanto en diagonal de la cubierta del puente. Además, cada baluarte termina en cada extremo en forma de una "v" enorme. Este motivo es habitual en los puentes medievales que, al continuar hasta la parte transitable del puente, hay crea un lugar de paso, pero en el caso del puente del Mar, no se les aprovecha, sino terminan antes de llegar a alto. Por otra parte, la anchura de la calzada es tanto que no habría en ningún caso un lugar de paso. Parece pues un elemento más bien decorativo que, sin embargo da una forma más pesada en el que, de otra manera, es una estructura bastante esbelta. Estos nueve baluartes, que toman la forma de paredes más amplias que altas, se reparten en fila de India a lo largo del puente, entre cada uno, se produce un suave arco gótico con una punta bastante sutil. Justo encima de cada una de estas puntas hay un desaiguàs. A raíz de la pasarela, la posición de cada pilar es indicada por una pequeña esfera de piedra encima de la barandilla. Casi todos los días, especialmente los fines de semana, se puede observar escaladores individuales o en grupos trepando uno de estos pilares, los cuales son especialmente idóneos para esta afición gracias a su superficie agujereada, que hace su escala practicable sin mucho dificultad.

 

8,699 views
59 faves
478 comments
Taken on July 30, 2011