new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Running. | by Toni Duarte
Back to group

Running.

www.toniduarte.tk

 

Toni Duarte Freelance Photographer

Please don't use this image on websites, blogs or other media

without my explicit permission.

© All rights reserved

Contac: toniduarte[a]cmail.cat

  

Sant Vicent de Lliria

Ruta temàtica que combina el gaudi de la riquesa botànica i faunística del bosc i la font de Sant Vicent i la visita del monument arquitectònic allà situat.

Es recorre a peu o en bicicleta el camí que comença al final del carrer del Pla de l'Arc i que segueix un tram de la sèquia Major de Llíria.

Es passeja al voltant del frondós bosc que destaca per la varietat botànica que posseeix: oms, pollancres, xiprers, acàcies, eucaliptus, oliveres, garrofers, canyes, joncs, etc.

Es gaudeix de la presència de les aigües de la font amb la seva fauna de peixos i ànecs. Es visita el lloc on va existir un temple romà dedicat a les nimfes, deesses de l'aigua, l'ermita dedicada al pare Vicent Ferrer i l'olivera al costat de la que l'any 1410 va fer el miracle de fer romanents l'aigua de la font que estava seca .

El paratge està equipat amb àrea de pícnic, àrea recreativa per a nens i esportiva per a majors. Lloc ideal per a passar el dia.

Durada de la ruta: una hora si s'accedeix amb cotxe o bus, una hora i 30 minuts si s'accedeix amb bicicleta i dues hores si s'accedeix a peu.

Recomanable per a nens, joves, adults i majors equipats amb calçat esportiu. Visita lliure o guiada.

  

ESP:

Ruta temática que combina el goce de la riqueza botánica y faunística del bosque y la fuente de Sant Vicent y la visita del monumento arquitectónico allí situado.

Se recorre en pie o en bici la senda que empieza al final de la calle del Pla de l´Arc y que sigue un tramo de la acequia Mayor de Llíria.

Se pasea alrededor del frondoso bosque que destaca por la variedad botánica que posee: olmos, chopos, cipreses, acacias, eucalipto, olivos, algarrobos, cañas, juncos, etc.

Se goza de la presencia de las aguas de la fuente con su fauna de peces y patos. Se visita el lugar donde existió un templo romano dedicado a las ninfas, diosas del agua, la ermita dedicada al padre Vicent Ferrer y el olivo al lado de la que el año 1410 hizo el milagro de hacer remanar el agua de la fuente que estaba seca.

El paraje está equipado con área de picnic, área recreativa para niños y deportiva para mayores. Lugar ideal para pasar el día.

Duración de la ruta: una hora si se accede en coche o bus, una hora y 30 minutos si se accede en bicicleta y dos horas si se accede a pie.

Recomendable para niños, jóvenes, adultos y mayores equipados con calzado deportivo. Visita libre o guiada.

 

ING:

Themed tour that combines the enjoyment of the wealth of forest plant and animal life and the source of Saint Vincent and the visit of architectural monument located there.

We explore on foot or bike path that begins at the end of the street from the Pla de l'Arc and follows a stretch of the canal Major Llíria.

He walks around the lush forest that stands out for the botanical variety that has: elms, poplars, cypresses, acacias, eucalyptus, olive and carob trees, reeds, reeds, etc.

It enjoys the presence of water of the fountain with its fauna of fish and ducks. We visit the place where there was a Roman temple dedicated to the nymphs, goddesses of water, the chapel dedicated to Father Vincent Ferrer and the olive tree next to the year 1410 was a miracle to row the water source was dry .

The site is equipped with picnic area, playground for children and sport for seniors. Ideal place to spend the day.

Route duration: one hour if coming by car or bus, an hour and 30 minutes if coming by bicycle and two hours if you get one foot.

Recommended for children, youth, adults and seniors equipped with sports shoes. Free or guided visit.

18,734 views
137 faves
500 comments
Taken on February 12, 2011