Trung tướng Tô Lâm dự Lễ công bố ra mắt Trung đoàn Đặc nhiệm cơ động 312

Ngày 26/4/2012, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Đặc nhiệm cơ động 312 và ra mắt đơn vị. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng trực thuộc Bộ.

 

tolam.net/to-lam-du-le-cong-bo-ra-mat-trung-doan-dac-nhie...

411 views
0 faves
0 comments
Taken on May 16, 2012
 • Show EXIF
undefined

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context