GIÁO XỨ BÌNH HÒA: Thánh Lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu
126 photos · 42 views
1