นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญใส่บาตรเปิดนิทรรศการฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ,นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เทิดพระเกียรติ ณ อาคา
22 photos · 161 views