นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2/2555 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล 4กันยายน2552 (The Official Site of The Prime Minister of Thailand Photo by
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2/2555 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล 4กันยายน2552 (The Official Site of The Prime Minister of Thailand Photo by
6 photos · 4,222 views