นายกรัฐมนตรีรับเรื่องที่ด.ช.หม่อง ทองดี ขอให้ช่วยเหลือให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและ กลับเข้าประเทศได้ เพื่อใช้ในออกหนังสือเดินทางที่จะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น 3กันยายน2552 (The Official Site of The Prime Minister of Thailand Pho
7 photos · 689 views