S.A. Andrées polarexpedition
Med vätgasballongen Örnen begav sig ingenjör S. A. Andrée 1897 iväg på sin resa till Arktis, Nordpolen tillsammans med Knut Frænkel och Nils Strindberg.
De reste från Svalbard i juli 1897 . Efter bara två dagar förlorade ballongen vätgas och strandade på isen. Besättningsmedlemmarna fick börja en lång färd till fots men de nådde aldrig fram till bebodda trakter. I oktober slog de läger på Vitön på Svalbard vilket kom att bli redas sista anhalt. Alla tre expeditionsmedlemmarna omkom under expeditionen och deras kroppar återfanns på Vitön 1930. Där deras nedfrusna kroppar hittades fann man även en plåtburk som innehöll Nils Strindbergs filmer från resan. Dessa lyckades sedan docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan framkalla och i samlingen S.A. Andrées polarexpedition visar vi några av dem. Men också porträtt bilder på besättningen innan avfärd.

För mer info om samlingen kontakta Tekniska museet. www.tekniskamuseet.se/1/280.html

In 1897 SA Andrée set off on a journey to the Arctic, North Pole with the hydrogen balloon Eagle. Along with him on the trips was Knut Fraenkel and Nils Strindberg.
They departured from Svalbard in July 1897. After only two days the balloon lost hydrogen and stranded on the ice. The crew members had to start a long journey by foot, but they never reached an inhabited community. In October they sat camp on the White Island in Svalbard, which came to be their last stop. All three of the expedition members died during the expedition and their bodies were found again on White Island 1930. Where their frozen bodies were found they also found a tin containing Nils Strindberg's kamera and films from the trip. In 1930 professor John Hertzberg manage to develope the film. In this set you will find some of the photos taken by Nils Strindberg and also some portraits of the crew before departure.

To find out more about the collection, contact www.tekniskamuseet.se/1/280.html

1897 SA Andrée unternahm eine Reise in die Arktis, Nordpol mit dem Heißluftballon „Eagle“. Mit ihm auf der Reise befanden sich Knut Fraenkel und Nils Strindberg.
Sie starteten ihre Reise in Svalbard im Juli 1897. Nur nach zwei Tagen verlor der Ballon hydrogen und das Team strandete im Eis. Die Teammitglieder begonnen eine lange Reise zu Fuß durch das Eis. Sie erreichten nie ein bewohnte Gemeinde. Im Oktober errichteten sie ein Camp auf „White Island” in Svalbard, welches auch ihr letzter Stopp wurde. Alle drei Teammitglieder der Expedition starben während der Reise. Ihre Körper wurden in „White Island” 1930 gefunden. An demselben Ort wo auch die erfrorenen Körper gefunden wurden, wurde auch eine Kamera und einige Filme von Nils Strindberg gefunden. 1930 Professor John Hertzberg entwickelte die Filme. In dieser Sammlung sind einige dieser Fotografien von Nils Strindberg und auch einige Porträts der Expeditionsmitglieder vor der Abreise zu sehen.
Für mehr Informationen: www.tekniskamuseet.se/1/280.html
43 photos · 2,108 views