Kiss, Palau Sant Jordi, 21-06-2015
50 photos · 22 views