new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged unic

Sharmeen Obaid Chinoy - Hi-Resolution

A different pov of Civita di Bagnoregio

Per aquest paratge únic que crema des d´ahir, per la gent que està lluitant amb les seves mans contra el foc, per la gent que ha perdut casa seva i sobretot per les 4 víctimes que hi ha a hores d´ara i els seus familiars.....

 

Igualment per la gent de la Noguera, de València i de les Canaries.... aquesta xacra cada estiu és el mateix.....

 

Dolços somnis ....:-)

 

_____________________________________________________________________________

 

Por este paraje único que arde desde ayer, por la gente que está luchando con sus manso contra el fuego, por la gente que ha perdido su casa y, sobretodo, por las hasta ahora 4 víctimas y sus familiares....

Igualmente por la gente de la Noguera, de Valencia y de las Canarias..... esta lacra cada verano es lo mismo.....

 

Dulces sueños .... :-)

Zoofeen - Women in Media - UNIC 03-06-2017-52-2

Amna - Women in Media - UNIC 03-06-2017-44

din seria "la volan"

Non ci saranno mode o correnti di pensiero che ci potranno uniformare perchè ogni donna è...unic@ (Livia)

"Fate ciò che potete,

con ciò che avete,

dove siete" (Theodore Roosevelt)

Nosheen Naqvee - Women in Media - UNIC 03-06-2017-50

unic island of Como Lake,

is a strip of land (length 600 m, width 200 m, 2 km perimeter, area 7.5 acres) surrounded by Lake Como.

It is located in the town of Tremezzina, at the inlet of the western coast of the Como branch between Argegno and peninsula Lavedo

EXPLORE 14-07-2012

És l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya, considerada un exemplar únic dins el romànic català per les seves característiques italianitzants. Les obres de construcció van ser iniciades el 1116 pel bisbe Sant Ot. A la mort d’aquest, al 1122 les obres van avançar lentament i no va ser fins l'arribada del bisbe Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcció rebé un impuls decisiu. L'any 1175 es feu una contracta amb Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), per la qual aquest es compromet en un termini de 7 anys a cloure les voltes, aixecar els campanars una filada per damunt d'elles i acabar el cimbori.

La catedral té planta basilical de tres naus tallades per un transsepte que en sobresurt pels costats. Als extrems s'inicien dues torres poderoses que queden truncades, si s'haguessin construït s'avindrien amb les dues torres de la façana i el cimbori que tampoc està acabat.

El claustre es troba situat al costat meridional de la catedral. Afecta un pla lleugerament rectangular, quasi quadrat, i consta d'una sola filera de columnes en cada galeria acabada per pilars als angles, l'amplada de cada ala és d'uns 4 metres i la coberta és de fusta ben motllurada. Les arcades tenen els voravius arrodonits i s'allotgen sota arquivoltes amb cantells escociats decorats amb boles que arrenquen de les impostes. Part del claustre es va enderrocar l'any 1603, concretament la galeria oriental i es va substituir per grans ares de pedra, formant unes grans arcades d'estil neoclàssic amb arcs de mig punt.

El claustre és una de les construccions característiques de les catedrals romàniques molt similar al que tenien els monestirs de la mateixa època, format per quatre galeries i normalment situat a la part meridional del temple, com passa a la catedral de la Seu d'Urgell. Presenta aquest espai, construït a principis del segle XIII, una planta lleugerament trapezoïdal, amb el tancament de les seves galeries per mitjà d'arcades formades sobre una sola filera de columnes i amb pilars en els seus angles, l'amplada de cada ala és de prop de quatre metres i coberta amb sostre de fusta. Els arcs són de forma arrodonida amb la decoració de mitges esferes igual que les que presenten totes les columnes de l'interior de la catedral. De les galeries que es conserven només tres són originals romàniques, la quarta galeria va ser derruïda en 1603 i es va reconstruir en un estil completament diferent, amb set arcs amb pilars quadrats sense decoració. Els 51 capitells que es conserven de la part romànica tenen una clara influència de l'escola escultòrica del Rosselló, esculpits en granit amb temes ornamentals i figuratius de temàtica molt diversa.

 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

 

Es la única catedral íntegramente románica de Cataluña, considerada un ejemplar único dentro del románico catalán por sus características italianizantes. Las obras de construcción fueron iniciadas en 1116 por el obispo San Odón. A la muerte de éste, en 1122 las obras avanzaron lentamente y no fue hasta la llegada del obispo Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcción recibió un impulso decisivo. En el año 1175 se hizo una contrata con Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), por la cual éste se compromete en un plazo de 7 años en concluir las vueltas, levantar los campanarios una hilada por encima de ellas y terminar el cimborrio.

La catedral tiene planta basilical de tres naves cortadas por un transepto que sobresale por los lados. En los extremos se inician dos torres poderosas que quedan truncadas, si se hubieran construido harían juego con las dos torres de la fachada y el cimborrio que tampoco está terminado.

El claustro es una de las construcciones características de las catedrales románicas muy similar al que tenían los monasterios de la misma época, formado por cuatro galerías y normalmente situado en la parte meridional del templo, como ocurre en la catedral de la Seo de Urgel. Presenta este espacio, construido a principios del siglo XIII, una planta ligeramente trapezoidal, con el cerramiento de sus galerías por medio de arcadas formadas sobre una sola hilera de columnas y con pilares en sus ángulos, la anchura de cada ala es de cerca de cuatro metros y cubierta con techumbre de madera. Los arcos son de forma redondeada con la decoración de medias esferas igual que las que presentan todas las columnas del interior de la catedral. De las galerías que se conservan solo tres son originales románicas, la cuarta galería fue derruida en 1603 y se reconstruyó en un estilo completamente diferente, con siete arcos con pilares cuadrados sin decoración. Los 51 capiteles que se conservan de la parte románica tienen una clara influencia de la escuela escultórica del Rosellón, esculpidos en granito con temas ornamentales y figurativos de temática muy diversa.

Rabbia Noor - Women in Media - UNIC 03-06-2017-51

Las Médulas és un lloc únic, una inmensa mina d'or a l'aire lliure, d'època romana. El que fa 2000 anys era un desastre mediambiental preindustrial, avui és un ecosistema únic i patrimoni de la humanitat de la UNESCO. La part més espectacular i coneguda son els grans enderrocs entre Las Médulas i el mirador de Orellán.

 

Els romans feren servir el sistema hidraulic de ruina montium per arrasar l'estrat de terra sense or i deixar al descobert l'aurifer (que tampoc ho era tant, uns 2 g. per metre cubic). Excavaven una xarxa de galeries en la zona a rebentar, després les anaven amarant d'aigua lentament per estovar la terra, i finalment obrien de cop les rescloses d'aigua. Això provocava una explosió per l'aire comprimit atrapat als tunels que literalment "rebentava les muntanyes".

 

D'aquesta manera els romans haurien remogut uns 100 milions de metres cubics de terra!

 

ca.wikipedia.org/wiki/Las_M%C3%A9dulas

 

museovirtual.csic.es/salas/paisajes/medulas/montium.htm

 

==================

 

Las Médulas is a unique place, a HUGE, Roman surface gold mining area. To reach the gold ores, the romans had to remove the large layers of inproductive earth. So the used the sistem called "ruina montium" based in hidraulic power. A net of tunels was excavated by hand in the mountain, and then slowly they let water soak all the tunels, but without filling them. With the mountain so "soaked", then the dams were opened and the water rushed to the net of tunels, creating a shock wave with the compressed air traped inside. This made the mountain literally fall or explode.

 

In 2 centuries of work, the roman miners removed 100 millions cubic meters of sediments.

 

museovirtual.csic.es/salas/paisajes/medulas/montium.htm

 

en.wikipedia.org/wiki/Las_M%C3%A9dulas

És l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya, considerada un exemplar únic dins el romànic català per les seves característiques italianitzants. Les obres de construcció van ser iniciades el 1116 pel bisbe Sant Ot. A la mort d’aquest, al 1122 les obres van avançar lentament i no va ser fins l'arribada del bisbe Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcció rebé un impuls decisiu. L'any 1175 es feu una contracta amb Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), per la qual aquest es compromet en un termini de 7 anys a cloure les voltes, aixecar els campanars una filada per damunt d'elles i acabar el cimbori.

La catedral té planta basilical de tres naus tallades per un transsepte que en sobresurt pels costats. Als extrems s'inicien dues torres poderoses que queden truncades, si s'haguessin construït s'avindrien amb les dues torres de la façana i el cimbori que tampoc està acabat.

El claustre es troba situat al costat meridional de la catedral. Afecta un pla lleugerament rectangular, quasi quadrat, i consta d'una sola filera de columnes en cada galeria acabada per pilars als angles, l'amplada de cada ala és d'uns 4 metres i la coberta és de fusta ben motllurada. Les arcades tenen els voravius arrodonits i s'allotgen sota arquivoltes amb cantells escociats decorats amb boles que arrenquen de les impostes. Part del claustre es va enderrocar l'any 1603, concretament la galeria oriental i es va substituir per grans ares de pedra, formant unes grans arcades d'estil neoclàssic amb arcs de mig punt.

El claustre és una de les construccions característiques de les catedrals romàniques molt similar al que tenien els monestirs de la mateixa època, format per quatre galeries i normalment situat a la part meridional del temple, com passa a la catedral de la Seu d'Urgell. Presenta aquest espai, construït a principis del segle XIII, una planta lleugerament trapezoïdal, amb el tancament de les seves galeries per mitjà d'arcades formades sobre una sola filera de columnes i amb pilars en els seus angles, l'amplada de cada ala és de prop de quatre metres i coberta amb sostre de fusta. Els arcs són de forma arrodonida amb la decoració de mitges esferes igual que les que presenten totes les columnes de l'interior de la catedral. De les galeries que es conserven només tres són originals romàniques, la quarta galeria va ser derruïda en 1603 i es va reconstruir en un estil completament diferent, amb set arcs amb pilars quadrats sense decoració. Els 51 capitells que es conserven de la part romànica tenen una clara influència de l'escola escultòrica del Rosselló, esculpits en granit amb temes ornamentals i figuratius de temàtica molt diversa.

 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

 

Es la única catedral íntegramente románica de Cataluña, considerada un ejemplar único dentro del románico catalán por sus características italianizantes. Las obras de construcción fueron iniciadas en 1116 por el obispo San Odón. A la muerte de éste, en 1122 las obras avanzaron lentamente y no fue hasta la llegada del obispo Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcción recibió un impulso decisivo. En el año 1175 se hizo una contrata con Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), por la cual éste se compromete en un plazo de 7 años en concluir las vueltas, levantar los campanarios una hilada por encima de ellas y terminar el cimborrio.

La catedral tiene planta basilical de tres naves cortadas por un transepto que sobresale por los lados. En los extremos se inician dos torres poderosas que quedan truncadas, si se hubieran construido harían juego con las dos torres de la fachada y el cimborrio que tampoco está terminado.

El claustro es una de las construcciones características de las catedrales románicas muy similar al que tenían los monasterios de la misma época, formado por cuatro galerías y normalmente situado en la parte meridional del templo, como ocurre en la catedral de la Seo de Urgel. Presenta este espacio, construido a principios del siglo XIII, una planta ligeramente trapezoidal, con el cerramiento de sus galerías por medio de arcadas formadas sobre una sola hilera de columnas y con pilares en sus ángulos, la anchura de cada ala es de cerca de cuatro metros y cubierta con techumbre de madera. Los arcos son de forma redondeada con la decoración de medias esferas igual que las que presentan todas las columnas del interior de la catedral. De las galerías que se conservan solo tres son originales románicas, la cuarta galería fue derruida en 1603 y se reconstruyó en un estilo completamente diferente, con siete arcos con pilares cuadrados sin decoración. Los 51 capiteles que se conservan de la parte románica tienen una clara influencia de la escuela escultórica del Rosellón, esculpidos en granito con temas ornamentales y figurativos de temática muy diversa.

North Bacska/Vojvodina/Hungary/Europe my dream

 

The song of Balkan Series 013

épave camion UNIC abandonnée dans les bois

1 3 4 5 6 7 ••• 79 80