new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged tgct

#StackingbyNico

#NikonD5100

#Plan4xnoname2

#DiyRailAutobyNicPhong

Bellow:70

87tp

Face TGCT ExtremeMacro

#StackingbyNico

#NikonD5100

#Plan4xnoname2

#DiyRailAutobyNicPhong

Bellow:80

100tp

Face Stack TGCT HNACaNon

Cv Gia Định 08-18-18

Instagram TGCT NaturVN

Cv Gia Định 05-06-18

TGCT

Cv Gia Định 06-06-18

TGCT NaturVN

D5100 + Mplan 10x

1 flash

DIY rai auto

Step 0.009 mm

220 tp

Face Stack HLC2 TGCT

Mẫu Mã Đà

Cv Gia Định 09-02-18

TGCT NaturVN

#StackingbyNico

#NikonD5100

#NikonMplan10x

#DiyRailAutobyNicPhong

#RailstackVermini

140 atp

Stack TGCT Face

Mẫu Bà Rịa 06-01-18

#StackingbyNico

#NikonD5100

#Componon28f4

#DiyRailAutobyNicPhong

#RailstackVermini

58 atp

Face TGCT NaturVN Stack

  

#StackinhbyNico

#NikonD5100

#NikonBDPlan5x

#DiyRailAutobyNicPhong

Panorama 2 fame ngang với 468 tp

Face Stack TGCT NatureVN

Cv Gia Định 06-16-18

Mẫu Phú Giáo - Bình Dương

TGCT NaturVN

Cv Gia Định 09-21-18

TGCT NaturVN

Cv Gò Vấp 07-15-18

TGCT NaturVN

Phú Giáo - Bình Dương 05-26-18

TGCT Natur

On Black

 

Nikon D90

35mm, f/5.6, 1/250 sec, ISO200

#StackingbyNico

#NikonD5100

#BDPlan5x

#DiyRailAutobyNicPhong

128 tp

Face TGCT

Mã Đà 02-04-17

TGCT

TGCT HLC2

 

Nikon D5100

Plan 4x ve chai

100 tube

1 Flash

Diy Rail Auto

246 tp

Face TGCT Stack

#StackingbyNico

#NikonD5100

#NikonMplan10x

#DiyRailAutobyNicPhong

269 tp

Face Stack TGCT

#StackingbyNico

#NikonD5100

#NikonMplan10x

#DiyRailAutobyNicPhong

244 tp

Face TGCT

TGCT HLC2 Macrohoaco

Stack tay 5 tp

TGCT HLC2

Nikon D5100

Plan 5x

1 Flash

Diy Rail Auto

177 tp

Face Stack TGCT

#StackingbyNico

#NikonD700

#NikonMplan20xELWD

#DiyRailAutobyNicPhong

bellow 200

316 atp

Test Nikon Mplan 20x ELWD

Stack Face TGCT NaturVN

#StackingbyNico

#NikonD5100

#NikonMplan10x

#DiyRailAutobyNicPhong

Bellow:200

125 tp

Face Stack TGCT

Mẫu Phú Giáo - Bình Dương

TGCT NaturVN

Nikon D5100

Plan 4x

1 flash

Diy Rail Auto

159 tp

Stack face HLC2 TGCT

Cv Gia Định 10-27-18

TGCT NaturVN

Cv Gia Định 08-14-18

TGCT NaturVN

Cv Gia Định 08-14-18

TGCT NaturVN

Nikon 5100 + Mplan 10x + tube 100 + 1 flash + Diy rail auto = 200 tp

Face Stack TGCT Macrohoaco

1 3 4 5 6 7 ••• 20 21