new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged tgct

Cv Gia Định 06-06-18

TGCT NaturVN

Cv Gia Định 05-06-18

TGCT

Cv Gia Định 06-16-18

Mẫu Phú Giáo - Bình Dương

TGCT NaturVN

Cv Gò Vấp 07-15-18

TGCT NaturVN

#StackingbyNico

#NikonD5100

#NikonMplan10x

#DiyRailAutobyNicPhong

#RailstackVermini

140 atp

Stack TGCT Face

Mẫu Bà Rịa 06-01-18

#StackingbyNico

#NikonD5100

#Componon28f4

#DiyRailAutobyNicPhong

#RailstackVermini

58 atp

Face TGCT NaturVN Stack

  

Cv Gia Định 26-06-18

TGCT NaturVN

D5100 + Mplan 10x

1 flash

DIY rai auto

Step 0.009 mm

220 tp

Face Stack HLC2 TGCT

Mẫu Mã Đà 07-05-18

Cv Gia Định 07-07-18

TGCT NaturVN

#StackinhbyNico

#NikonD5100

#NikonBDPlan5x

#DiyRailAutobyNicPhong

Panorama 2 fame ngang với 468 tp

Face Stack TGCT NatureVN

On Black

 

Full story here

 

Nikon D90

35mm, f/4.2, 1/1250 sec, ISO200

Exposed at +2/3 stop

Cv Gia Định 06-16-18

Mẫu Phú Giáo - Bình Dương

TGCT NaturVN

Mẫu Phú GIáo - Bình Dương

Cv Gia Định 07-07-18

TGCT

Mẫu Mã Đà 07-05-18

Cv Gia Định 07-07-18

TGCT NaturVN

Cv Gò Vấp 07-15-18

TGCT NaturVN

Mẫu Phú Giáo - Bình Dương

TGCT NaturVN

Phú Giáo - Bình Dương 07-18-18

TGCT NaturVN

Phú Giáo - Bình Dương 07-18-18

TGCT NaturVN

Phú Giáo - Bình Dương 07-18-18

TGCT

Cv Gia Định 06-30-18

TGCT NaturVN

1 3 4 5 6 7 ••• 40 41