new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged spiseseddel

Flintholm St - Christiansborg slot

Ekstra Bladets spiseseddel søndag d. 7. september 2007.

Fik den for 10 år siden. Den hænger stadig til "pynt" derhjemme :-)

Medierne kaster sig over X factor

"Elsker dommedagsfølelsen". (Via Dolores)

- den spiseseddel giver anledning til så mange spørgsmål med så få ord: Er det 1. april? Hvornår er Stig Rossen blevet sanger? Hvem er Hans Enke? Argh! ... - from nodash.dk

"How to get a girlfriend" from the Danish tabloid BT

Jeg er lidt fornærmet over, at Ekstra Bladet ved SÅ meget om min familie...

Død, blod, og bare patter, cirkelsparket lige i fjæset fra Ekstra Bladets spiseseddel.

Jo tak og god morgen.

 

Må intet stå i vejen for afsætningen af Jeres pis?

Identifier: skrifterdetkonge1916kong

Title: Skrifter - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Year: 1761 (1760s)

Authors: Kongelige Norske videnskabers selskab Kongelige Norske videnskabers selskab Nye samling af det selskabs skrifter Kongelige Norske videnskabers selskab Nyeste samling af det selskabs skrifter

Subjects: Science

Publisher: Trondheim [etc.] : Universitetsforlaget [etc.]

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: Boston Library Consortium Member Libraries

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

oretat. Imidlertid mener jeg av skjælundersokelser hos andrenorske gjeddestammer at være berettiget til at slutte at gjeddenogsaa i Mjosen er en hurtigvoksende fisk, ialfald i ungdomsaareneop til en vegt av adskillige kg. Gjeddens næring synes i Mjosen allerede paa et megettidligt utviklingstrin at beståa hovedsagelig av smaafisk og vistnoki overveiende grad av karpeartede fisker som mort, laue og veder-bud, som lever paa lignende grunde lokaliteter som gjedden.Forovrig tar den ogsaa alle andre fiskearter, som streifer ind paadens enemerker, bare den for størrelsens skyld kan raa med dem.Ogsaa spiser den — ialfald til visse tider av aaret — i stor utstræk-ning mindre eksemplarer av egen art. ^) F. A. Smitt. Skandinaviens fiskar, Stockholm 1895, s. 999, Nr. 2] MJØSENS FISKER OG FISKERIER 163 Som en prove paa dens spiseseddel i oktober—november skaljeg nedenfor levere en fortegnelse (tab. 10) over maveindholdet av21 smaa-gjedder fanget i Akersviken og utenfor Hamar. Man vil

 

Text Appearing After Image:

^ ? V) G 5 o

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: skrifterdetkonge1916kong

Title: Skrifter - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Year: 1761 (1760s)

Authors: Kongelige Norske videnskabers selskab Kongelige Norske videnskabers selskab Nye samling af det selskabs skrifter Kongelige Norske videnskabers selskab Nyeste samling af det selskabs skrifter

Subjects: Science

Publisher: Trondheim [etc.] : Universitetsforlaget [etc.]

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: Boston Library Consortium Member Libraries

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ca. 180 ca. 30-150 2 Chironomide-pupper COCOO t-» to to OOMJxCiM OO Cii -to OCn -O-O,..- o . Pisidiumfossarinum M * co Pisidiumnitidum M Valvalapiscinalis la2st. (3-6 cm.) 3 st. (5-7 cm.) levn.av1 liten 43 smaa 2<5—3.5 cm. kar-peiirfe-de fis-ker Fisk en Lagesildrogn « g C5 Cl ra 3§g Diverse Nr. 2] MJØSENS FISKER OG FISKERIER 89 Ogsaa for den utvoksne sik spiller tydeligvis de pelagiskekrebsdyr en vigtig rolle, ialfald i sommermaanederne, se hostaa-ende tabel nr. 36, 37, 39 og 41—46, som alle 9 viser at haventriklerne væsentlig fyldt av Bythotrephes longimanus og Daphniagaleata. Ogsaa den store delvis pelagisk levende Mysis relicta(fig. 33) fandtes i betydelig mængde hos 3 fisker fanget 8 og12 september. I forholdvis ringe antal (høist 13) fandt jeg amphipodenPallasea qiiadrispinosa (fig. 34) hos 7 fisker fanget i april ogseptember, saa denne for Mjøsens abbor, steinpurke, harr og lakesaa viktige næring synes at indta en mindre fremtrædende pladspaa sikens spiseseddel.

 

Text Appearing After Image:

Fig. 34. Pallasea qiiadrispinosa (nat. st.) uttat av en abbormave En langt vigtigere rolle som næring for siken spiller en andengruppe av smaa bundorganismer, nemlig larver og pupper avforskjellige slags myg tilhørende slegtene Chironomus (plumosus-gruppen) og Tanypus (fig. 35)^. Ikke mindre end 13 av de un-dersøkte fisker indeholdt saaledes larver av Chironomider ogoftest i meget betydelig antal, like til ca. 2,200 eksemplarer (senr. 6—10, 49—50 og 52—55), og 26 av fiskene (nr. 11—35 og 45)pupper av en ganske liten chironomide og ofte i betydelig mængde(80—100 st). Efter mine undersøkelser ser det ut som om deter særlig disse pupper siken ved St. Hans tider gjør jagt paa,naar den ved denne tid søker under land og fanges i stor mængdei nøtene, og at dette vigtige fiskeri for en meget væsentlig del ^ Bestemmelserne er velvillig utført av prof. A. Thienemann MtJNSTER i W. 90 HARTVIG HUITFELDT-KAAS [1916 har disse myggepuppers tilstedeværelse at takke for sin løns

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.