new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged scymraeg

Gweler. Yn ôl Dafydd ar y Maes mae'r gwall wedi'i gywiro ar y cardiau terfynol.

Wedi ei gymryd o urban75, efallai yn ardal Llanelli.

Ffeindiwyd ar maes-e, diolch i tachwedd5, sy'n dweud:

 

"Mae LlwythRo yn Ffordd Belle Vue yn Abertawe, ty allan i'r hen fanc Natwest."

Diolch i Jim am ffeindio hyn ar y BBC.

Tynnwyd gan "Y Fampir Hip Hop". Neges ganddo:

 

"O ni yn Merthyr Tudful ddoe ar y ffordd nol i coleg pan galwes i yn Tescos, ble odd yr hen Orsaf fawr odd Brunel di dylunio. Ar ochr y siop newydd ma plac yn son am hanes y lle, a ware teg i nhw ma'r testun cyrmaeg yn hirrach a gyda fwy o ffeithiau na'r saesneg.

 

Welws i ddwy bethe'n rong dai e, wedi hala'r lluniau i chi achos sdim cyfrif

Flickr da fi. Ydy rhain yn dosbarthu fel engreifftiau o Scymraeg ne jest

typos? Trenu achos odd mwyafrif y testun yn dda iawn."

 

Dw i am eu cynnwys - byddai camgymeriadau fel hyn wedi'u sylwi a'i cywiro yn y Saesneg. Mae teipo mewn cylchgrawn/papur yn wahanol, prinder amser sydd yn gyfrifol am gamgymeriadau yna, ond mewn arwydd cyhoeddus does dim esgus dros beidio sieco popeth ddwywaith.

Tynnwyd gan "Y Fampir Hip Hop". Neges ganddo:

 

"O ni yn Merthyr Tudful ddoe ar y ffordd nol i coleg pan galwes i yn Tescos, ble odd yr hen Orsaf fawr odd Brunel di dylunio. Ar ochr y siop newydd ma

plac yn son am hanes y lle, a ware teg i nhw ma'r testun cyrmaeg yn hirrach

a gyda fwy o ffeithiau na'r saesneg.

Welws i ddwy bethe'n rong dai e, wedi hala'r lluniau i chi achos sdim cyfrif

Flickr da fi. Ydy rhain yn dosbarthu fel engreifftiau o Scymraeg ne jest

typos? Trenu achos odd mwyafrif y testun yn dda iawn."

  

Dw i am eu cynnwys - byddai camgymeriadau fel hyn wedi'u sylwi a'i cywiro yn y Saesneg. Mae teipo mewn cylchgrawn/papur yn wahanol, prinder amser sydd yn gyfrifol am gamgymeriadau yna, ond mewn arwydd cyhoeddus does dim esgus dros beidio sieco popeth ddwywaith.

Pam yn y byd mae pobl dal yn defnyddio InterTrans?

 

Llun gwreiddiol gan Llio Rhys.

 

I won't link to them here, but this is yet another example of the nonsense you get if you're daft enough to use InterTran to translate a sign that actual Welsh speakers are going to see (and not understand).

"Say no to strange?" Fuck it, close enough.

Does dim geiriau, weithiau.

 

This one's worth translating. Literally (well, nearly): Building Site. Shit out.

 

Diolch i Barbarella.

dim ond £4.50 oedden nhw, o ran diddordeb.......

Sbotiwyd gan Philippa ar ein ffordd i'r Gogledd, a daliwyd gen i ar y ffordd yn ôl. Ar yr A44 fan hyn.

Un o'r prin arwyddion Cymraeg ar strydoedd Aberteifi, felly wrth gwrs mae wedi cynllunio gan ddyn dall ar Word Microsoft. Mae'r arwydd 'ma ar bwys prif fynedfa y farchnad, ond 'set ti'n darllen y Gymraeg yn unig, a ddim yn gwybod yn well, fyddet ti'n mynd am dro bach cyn ffeindio dy ffordd mewn.

 

Mae defnydd o'r symbol anabledd yn ddigon gwael yng nghydestun y Saesneg sydd ei ddilyn, ond mae'n nonsens yn y Gymraeg.

Sbotiwch y camgymeriad bwriadol.....!!!

Clawr catalog Gwasg Prifysgol Cymru

Chwarae teg, mae yn eitha sgwelchy fan hyn.

Nid yn unig mae isdeitlo Cymraeg ar fideo Saesneg yn hollol ddibwynt (heblaw ar gyfer pobol byddar wrth gwrs, ond dwi'n amau os taw dyna'r bwriad yma), ond pan mae rhywun wedi defnyddio cyfieithu peiriannyddol i'w wneud o ar rhywbeth sydd i fod mor ddifrifol yna mae'n dangos yr amharch mwyaf at unrhyw gynulleidfa yr oedd o wedi ei anelu ato. Mae'n jôc. Jôc afiach.

 

Dyma'r fideo: www.youtube.com/watch?v=UtwnYy5dpnc

"Na, it's great, see. You stick your text in the slot here, push that button there, and out comes the Welsh down here."

Swyddfeydd CBAC, Trefforest.

Retro 1990s sign for what used to be Manweb. Complete with mis-translated Welsh - this says "Pay points" in the plural, rather than the correct "Pay point".

 

Diolch i'r Hogyn o Rachub am ffeindio hyn, yn Chwarel Penrhyn. Dyw e ddim yn "scymraeg" yn yr ystyr arferol, ond dw i am ei roi yn y grŵp beth bynnag.

 

Clasur.

 

The Welsh reads "workers exploding". This is funny.

Oedd un llawer waeth na hyn, ond oedd e wedii' ddinistrio erbyn i mi gofio tynnu llun.

Arwydd "ffrydd" o Gaerdydd. Diolch i blanced_oren am y llun.

Bach o Scymraeg yn Abertawe. Bydd yr adeilad yma yn bloco golygfa ein ffrind Stu, sydd ar hyn o bryd yn gallu gweld reit draw o goleudy'r Mwmbls o'i lolfa. Ddim am yn hir.

Efallai ei fod yn dod o Fangoc?

  

Lluniau gan Jon Bon Jela.

Rhif 20 i Tesco

 

Yr un camgymeriad i'w weld ar Tesco Express newydd yn Nhreganna, Caerdydd

Arwydd newydd sbon ym maes parcio sy'n eiddo Cyngor "Mae'r Gymraeg yn saff yn ein dwylo ni" Sir Ceredigion.

Llun gan Alun Jones, oddi wrth y grŵp "cyfieithu gwael" ar Facebook, gyda'i ganiatâd.

Yn un o adeiladau gweinyddol Amgueddfa Sain Ffagan

Mae hwn ar bwys Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. Diolch yn fawr i Nick Raine am hala'r JPG.

A oes adran Gymraeg yn yr ysgol 'ma?

Ddisgybl a Baladr Daflu I berlewyg

 

Hymwelwyr Blesio Arfer Sontley Cerrynt Daflu I berlewyg

 

????

Mae'r arwydd yn dweud "Pediwch nofio. Llanw cryf"

Heb weld cymaint o gamgymeriadau mewn un lle ers meityn.

 

Gwd wyrc, callhelpline.org.uk

Cerdyn cyfarch ar Bobol y Cwm, 2012-02-02

Rhyd-y-cynrhon!

 

Rhydlarfa = Larvaford (nonsense), Rhydlafar = area on the outskirts of Cardiff (translates approximately as the babbling ford)

Lluniau Scymaeg daeth ataf trwy ebost heddi. Gobeithio y daw Jon Bon Jela draw i roi mwy o fanylion.

Ar y disg treth newydd. Ydy hwn wedi cael ei nodi o'r blaen fan hyn? Dw i'n siwr mod i wedi sylwi arno cyn hyn.

Postiwyd i maes-e gan Dewi Bins.

 

Recently uploaded to maes-e. Only one word of the Welsh is spelled correctly. A new record?

(Diolch i meigwilym am rannu hwn.)

 

InterTran strikes again!

Diolch i Nic y Glaw am hyn, sbotwyd yn y Stadiwn Ysgafn [sic], Môr yr Elerch [sic, 'to]

1 3 4 5 6 7 ••• 10 11