new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged scymraeg

Gweler. Yn ôl Dafydd ar y Maes mae'r gwall wedi'i gywiro ar y cardiau terfynol.

Ffeindiwyd ar maes-e, diolch i tachwedd5, sy'n dweud:

 

"Mae LlwythRo yn Ffordd Belle Vue yn Abertawe, ty allan i'r hen fanc Natwest."

Tynnwyd gan "Y Fampir Hip Hop". Neges ganddo:

 

"O ni yn Merthyr Tudful ddoe ar y ffordd nol i coleg pan galwes i yn Tescos, ble odd yr hen Orsaf fawr odd Brunel di dylunio. Ar ochr y siop newydd ma

plac yn son am hanes y lle, a ware teg i nhw ma'r testun cyrmaeg yn hirrach

a gyda fwy o ffeithiau na'r saesneg.

Welws i ddwy bethe'n rong dai e, wedi hala'r lluniau i chi achos sdim cyfrif

Flickr da fi. Ydy rhain yn dosbarthu fel engreifftiau o Scymraeg ne jest

typos? Trenu achos odd mwyafrif y testun yn dda iawn."

  

Dw i am eu cynnwys - byddai camgymeriadau fel hyn wedi'u sylwi a'i cywiro yn y Saesneg. Mae teipo mewn cylchgrawn/papur yn wahanol, prinder amser sydd yn gyfrifol am gamgymeriadau yna, ond mewn arwydd cyhoeddus does dim esgus dros beidio sieco popeth ddwywaith.

Pam yn y byd mae pobl dal yn defnyddio InterTrans?

 

Llun gwreiddiol gan Llio Rhys.

 

I won't link to them here, but this is yet another example of the nonsense you get if you're daft enough to use InterTran to translate a sign that actual Welsh speakers are going to see (and not understand).

Morrison's, Llanisien, Caerdydd

Un o'r prin arwyddion Cymraeg ar strydoedd Aberteifi, felly wrth gwrs mae wedi cynllunio gan ddyn dall ar Word Microsoft. Mae'r arwydd 'ma ar bwys prif fynedfa y farchnad, ond 'set ti'n darllen y Gymraeg yn unig, a ddim yn gwybod yn well, fyddet ti'n mynd am dro bach cyn ffeindio dy ffordd mewn.

 

Mae defnydd o'r symbol anabledd yn ddigon gwael yng nghydestun y Saesneg sydd ei ddilyn, ond mae'n nonsens yn y Gymraeg.

Diolch i Chris Castle am hwn.

Nid yn unig mae isdeitlo Cymraeg ar fideo Saesneg yn hollol ddibwynt (heblaw ar gyfer pobol byddar wrth gwrs, ond dwi'n amau os taw dyna'r bwriad yma), ond pan mae rhywun wedi defnyddio cyfieithu peiriannyddol i'w wneud o ar rhywbeth sydd i fod mor ddifrifol yna mae'n dangos yr amharch mwyaf at unrhyw gynulleidfa yr oedd o wedi ei anelu ato. Mae'n jôc. Jôc afiach.

 

Dyma'r fideo: www.youtube.com/watch?v=UtwnYy5dpnc

"Na, it's great, see. You stick your text in the slot here, push that button there, and out comes the Welsh down here."

Retro 1990s sign for what used to be Manweb. Complete with mis-translated Welsh - this says "Pay points" in the plural, rather than the correct "Pay point".

 

Diolch i'r Hogyn o Rachub am ffeindio hyn, yn Chwarel Penrhyn. Dyw e ddim yn "scymraeg" yn yr ystyr arferol, ond dw i am ei roi yn y grŵp beth bynnag.

 

Clasur.

 

The Welsh reads "workers exploding". This is funny.

Cofnodion = Minutes (of a meeting)

 

Munud = Minute (60 seconds)

 

Hilarity ensues.

 

--

 

Postiwyd ar Twitter gan Bedwyr Humphreys. Nid fi sy biau'r llun yma. Peidier â'i gyhoeddi heb ganiatâd.

 

twitter.com/bedwyrhumphreys/status/310677458393370624/pho...

Bach o Scymraeg yn Abertawe. Bydd yr adeilad yma yn bloco golygfa ein ffrind Stu, sydd ar hyn o bryd yn gallu gweld reit draw o goleudy'r Mwmbls o'i lolfa. Ddim am yn hir.

Rhif 20 i Tesco

 

Yr un camgymeriad i'w weld ar Tesco Express newydd yn Nhreganna, Caerdydd

Efallai ei fod yn dod o Fangoc?

  

Lluniau gan Jon Bon Jela.

Arwydd newydd sbon ym maes parcio sy'n eiddo Cyngor "Mae'r Gymraeg yn saff yn ein dwylo ni" Sir Ceredigion.

Llun gan Alun Jones, oddi wrth y grŵp "cyfieithu gwael" ar Facebook, gyda'i ganiatâd.

Marie Curie Cancer Care

 

The Welsh version is total gobbledygook

 

Ddiolch 'ch achos yn cyfnerthu ni arlwya rhyddha yn magu arail boblogi ag cancr

 

Thank you for helping us provide free nursing care for people with cancer.

A oes adran Gymraeg yn yr ysgol 'ma?

Heb weld cymaint o gamgymeriadau mewn un lle ers meityn.

 

Gwd wyrc, callhelpline.org.uk

Lluniau Scymaeg daeth ataf trwy ebost heddi. Gobeithio y daw Jon Bon Jela draw i roi mwy o fanylion.

Peryglon defnyddio cyfieithwyr awtomatig ar lein yn lle talu rhywun i wneud y gwaith. Ar siop "Nice and Naughty" ym Mangor. Ffeindiwyd ar Sleblog.

Arwydd newydd, hen stori

Rhyd-y-cynrhon!

 

Rhydlarfa = Larvaford (nonsense), Rhydlafar = area on the outskirts of Cardiff (translates approximately as the babbling ford)

Postiwyd i maes-e gan Dewi Bins.

 

Recently uploaded to maes-e. Only one word of the Welsh is spelled correctly. A new record?

Hendy Gwyn ar Daf, Sir Gâr.

Ar y ffordd rhwng Bargod ag Ystrad Mynach

Tesco Pontardawe.

 

Diolch i Dafydd Hywel.

Swnio fel gêm mewn mynwent.

 

Trwy ddwylo siapus Ian Cottrell.

Cameraphone. Llun gan Marian. Ysbyty Bronglais, Aberystwyth

Tesco, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd.

Rheolwr di-Gymraeg: "Right, what's "tea" and "coffee" in Welsh then?"

 

Merch y til: "Te a choffi"

 

Rheolwr: "Got it."

Arwydd ar fwrdd ym mhabell "Capital Cuisine". Oedd bron pob arwydd arall yn uniaith Saesneg, ond am y rhai mwya amlwg. O'n nhw hyd yn oed wedi cyfieithu enw 'Cwrw Haf' i 'Summer Ale' ar y rhestr diodydd tu ôl i'r bar, er nad yw'r geiriau 'summer ale' yn ymddangos ar label y cwrw arbennig hwnnw.

Mae Thomas Cook yn profi does ganddyn nhw ddim byd yn erbyn ein hiaith.

Arwydd yn safle ailgylchu Heol Wedal, Caerdydd

 

Llun ddim i'w ddwyn gan Golwg heb ganiatad

1 3 4 5 6 7 ••• 10 11