new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged sayings

Lone Ranch Beach, Samuel H. Boardman State Park. Brookings, Oregon USA

 

Sayings...

They say The Love of Money is the Root of all Evil............

The professor was keen to test the wise old saying that, "Many hands make light work." He was pleased to see that, even with only six hands, they were able to produce a faint glimmer.

thỳ cũng zòng zòng xoay qah kái chuyện Học hành gốm đờy uf mìg thôy :-j màh còn thêm kã n~ chuyện shàm nách # n~ :-j ... đến nãn vz cã n~ bạn trõe uf mìng :-j

 

xao zị xao mấy bạn kì qá zị :( thấy mìg hiền qá nên thyz chọc mìg àh :-j màh thôy đy mìg nghĩ các bạn nên sì tốp n~ trò đó lại đy ha =)) đm làm như mìg các bạn bik thôy đó :O vl :-j thiệc chứ mìg hõg mún nóy síu nào :( màh các bạn cứ thế qài nha =p~ nóy con đờ lờ nào thỳ tự hỹu zùm cái :"> nóy hụych tẹc ra thỳ tộy kác bạn ýh lắm =p~ sống trên đờy là p~ có tìng thuơg đồng lọai =)) f*** u =))

 

mìg ghek n~ đứa màh lúc nào cũng tõ vẽ THÝU TỲNH THƯƠNG lắm ýh #-O chội làm như kác bạn sinh đẹp lắm zọ =)) màh ngày nào cũg zô trg` lạng qa lạng lại trc mắt mình :-s éo bik làm clgt /:) =)) aisss mà mỗy lần nhỳn kác bạn ýh là gốm hõg chỵu nỗy :-&

 

-Đánh phấn zày cã tấn =)) qỡn thỳ ngồy nạo kã bũi kũg chã hếc đc lớp phấn đó =p~ zậy màh lúc nào cũng tự hào vl là za tao trắng bẫm sinh đó :O ôy wát đờ phắc nhez má =))

-Thoa cái môy sí muội nhoa =p~ nhỳn não nề =)) còn nóy Style bh là zậy óh nên theo trào lưu thôy ốy zồy ôy =)) vl qá sức =)) Ken nó cứ nóy "Nhỳn tụi nó là hếc mún ăn thỵt bò òy hahaha =))"

.....Và còn nhỳu kái kinh zỵ hơn n~ =))

 

--->Tóm lại 1 câu thôy nhỳn tụi bây tao có cãm zác là đang nhỳn "NHỮNG CON BÚP BÊ BỊ HƯ MÀH KHÓAI TẠO NÉC và có ngày sẽ bị TÉC NÃO cm nhaz =))

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôy mìg chán !!!!!!

mìg mún chếcccccccccccc qáaaaa ýhhh :(

mìg hay bị lừa thậc chứ :(

mìg thấy ai tộy tộy là mìg tyn thôy ~"~

mìg hog hỹu sao n~ :(( màh kác bạn trõe lại gạt mìg =)) ôy đau lòng vl ýh :">

 

----->ĐỜY NGUỜI LẮM ZỐY ZAN bỡy thế Từ nay về sau e sẽ k bh tyn ai n~ đâu :D =)) =)))))))))

 

Tuần sau thy màh zờ thỳ zẫn cứ mơ mơ như ng` trên mây ýh :"> mặc zù có sẵn hếc òy chỹ việc ôn thôy :( màh mìg zẫn hog làm đc :(

Thế đấy :Mìg thiệc là tệ màh =((

hèn chy ai ai cũng éo thyz mìg =)) mìg bik màh bỡy zậy mìg an phận lắm =p~ mìg hôg có zám làm zỳ hếc =))))))))

It's so quiet you could hear a pin drop (idiom)

Taken for Macro Mondays. Wise Old Sayings.

The proverb "March winds and April showers bring forth May flowers", first recorded in 1886, or the shorter trochaic version "April showers bring May flowers", (originally "Sweet April showers/Do spring May flowers", part of a poem recorded in 1610) are common expressions in English speaking countries. HMM!

Love it, so truee :D

....will open any lock (proverb).

...just can't get one in edgewise.....

for macromondays theme " wise old sayings"

....and all day long you'll have good luck (old saying).

Simple setting of a Welsh proverb with an image from Wikipedia Commons.

Real friends don't have to speak or see each other daily to remain in each others heart always...

LIFE HAS NO REMOTE, get up and change it yourself!

Enroll in free success coaching @ www.ryseup.com/

Certain intentionally or unintentionally said quotes and sayings by successful people in life can change the course of someone else’s life. These sayings about different things can help understand love and life better. Here is a compilation of such meaningful and motivational sayings...

 

theturbulencetraining.com/meaningful-sayings.html

Cotton w/ sparkles

1 3 4 5 6 7 ••• 79 80