new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged samisk

Samisk vevnad og vev/ Sami weaving & looms: saamiblog.blogspot.com/

Utstilt på Norsk Folkemuseum, Oslo. Norway. The location on the map is not precise. It is marked generally for Norway.

 

Legg merke til at markeringen på kartet ikke er presis, jeg har merket kun for Norge.

fotoarkiv@perspektivet.no, 2013. PEM-BYM-00238

Foto: Ukjent fotograf.

 

Har du mer informasjon om dette bildet? Kontakt: fotoarkiv@perspektivet.no

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

 

http://saamiblog.blogspot.com/

Store samiske Lavvoer i Karasjogas eller Karasjok. Bilde etter by P. Lauvergne. Karasjok, Reserche-expedition. A. Mayer, 1838. Wikimedia Public: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Karasjogas.JPG

The third person from the right is Kristina Persdotter, Könkämä (sitting). Do not use this photo. A portrait taken by Prince Roland Bonaparte (published 1894) of Kristine Persdotter or Persdatter can be seen at Christopher Wahren Fine Photographs: cwfp.biz/cgi-bin/se/bonaparte_lapons/tm.pl?itm&fd08.0...

 

Ikke bruk dette foto. Nordsamiske nomader fra Sverige på 1880-tallet. Den tredje personen fra høyre er Kristina Persdotter, Könkämä. Hun sitter. saamiblog.blogspot.com/

http://saamiblog.blogspot.com/

 

Sami from Fatmomakke, Västerbotten, Sweden. Samer fra Fatomakke i Västerbotten, Sverige. Foto: Herman Grönlund, Västertåsjö.

Google Art Project1.

 

Det ferdige maleriet midtvinterblot av Carl Larsson er et veggmaleri på Nasjonalmuseet (Nationalgalleriet) i Stockholm. Svenska: Midvinterblot. Maleriet ble ferdig i 1914-1915. Se nøye på detaljene: De tradisjonelle samiske koftene til venstre har endret seg noe siden skissen i 1913 (se andre bilder nedlastet her). I det ferdige maleriet er det en samisk kvinne med tradisjonell kofte og hornlue under venstre gull-løve. I nærheten til bøddelen med rød kappe kan du se to samiske menn i tradisjonelle klær som trekker sleden med kongen, jeg mener at han som står foran er en sjaman og så er det to samiske menn som dytter sleden. Tempelet symboliserer førkristen tid. Larsson er tydelig inspirert av Jernalderens ornamenter i Norden. På tempelveggen kan man se T-formede trommehamre som ble brukt til de samiske rammetrommene. Ernst Manker har fotografert slike T-formede trommehamre i sitt verk: "Die lappische zaubertrommel" (1938).

 

The finished painting Midwinter's Sacrifice by Carl Larsson at National Museum (Nationalgalleriet) in Stockholm. Swedish: Midvinterblot. The painting was finished in 1914-1915. Pay attention to the details: The traditional Sami clothing to the left has changed somewhat since the sketch in 1913. In the finished painting there is a Sami woman with traditional clothing and a horn-hat under the left gold lion. Close to the executioner in the red cape you can see two Sami men in traditional clothing pulling the sledge with the king, and what seems to be a Sami shaman in front of the sledge, two Sami men are pushing behind the sledge. The temple is symbolizing the pre-christian era. Inspired by Iron-Age ornaments in the Nordic. On the wall you can see T-formed hammers for the Sami-drums. E. Manker have photographed such hammers in his work: "Die lappische zaubertrommel" (1938).

 

Samisk leir med Lavvo, reinsdyr og sleder i Finnmark mellom 1890 -1920. saamiblog.blogspot.com/

Samiske nomade barn fra Nordlige områder i Sverige og Norge sent på 1800-tallet eller tidlig 1900-tall. Fotograf er ukjent. saamiblog.blogspot.com/

 

This group might be the same as in another of my Flickr photos: www.flickr.com/photos/28772513@N07/2684516325/in/set-7215...

 

Exact locality or origin is unknown. Northern Sweden Lapland is most likely compared with other old photos comparing the people and the garments. Eksakt lokalitet eller opprinnelse er ukjent. Nordlige Sverige, Lappland er mest sannsynlig ut fra sammenlikninger med andre gamle bilder hvor noen av disse barna er gjenkjennbare og med utgangspunkt i drakten.

Illustrasjon hentet fra boken "Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe" av ukjent forfatter og utgitt av Arthus BertrandParis : Arthus Bertrand, [1852] (Paris, [1852])

Source: The Norwegian Film Institute.

Filmed the conflict between the Sami people and the Norwegian official persons in 1800s. Guovdageaidnu. The film was directed by Nils Gaup.

 

Trailer: www.youtube.com/watch?v=W_3OPfBNQIs

Samisk sommerboplass i Dividalen.

Abandoned sami camp in Troms, Norway 1972.

Do not download or use this photo. Samer og gamme i Norge eller Sverige sent på 1800-tallet. Ikke last ned eller bruk dette foto. saamiblog.blogspot.com/

 

The location of this Saami family is uncertain. Comparing head dress of the woman with other old pictures it seems that they might belong to a group of Swedish Sami from Könkämä. The woman might be the same as or closely related to Kristina Andersdotter Gunnare (photographed by Roland Bonaparte in 1884).

 

A link to the Bonapartes exhibition at Norsk Folkemuseum. A photo of Kristina Andersdotter Gunnare, she looks very much like the woman in photo over (including her clothing). digitaltmuseum.no/things/roland-bonaparte-sin-samling-por...

 

Det er uklart hvor denne samiske familien har geografiske tilhørighet, men når man sammenlikner hodeplagget til kvinnen med andre foto av samiske grupper så ser det ut til at de har tilknytning til Könkama i Sverige. Kvinnen kan være den samme som Kristina Andersdotter Gunnare, eller ei som er i nær slekt med henne. Kristina Andersdotter Gunnare ble fotografert av Roland Bonaparte i 1884.

 

En bildelenke adresse av Kristine Andersdatter Gunnar: media31.dimu.no/media/image/NF/NF.09234-016/122062?width=...

 

Shared by Perspektivet Museum, 2013. Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.

Litografi med oversikt over Tromsø og Tromsøysundet fra rundt 1840. Samer og nordmenn i forgrunnen på Tromsdalssiden.

 

Under bildet står følgende tekst: "Tromsöe. Optaget efter Naturen af A. Larsen. Lith af Prahl i Bergen. Cap af H.C. Knudsen".

 

Har du mer informasjon om dette bildet? Kontakt: fotoarkiv@perspektivet.no

PEM-THO-00480 Perspektivet Museum.

saamiblog.blogspot.no/

 

Bildet er fra Høegh-samlingen. Har du mer informasjon om dette bildet? Kontakt: fotoarkiv@perspektivet.no

A herd of reindeer at Jukkasjärvi in Lapland. Man in a Sami costume.

 

Renhjord vid Jukkasjärvi Lappland. Man i samisk dräkt.

 

Parish (socken): Jukkasjärvi

Province (landskap): Lappland

Municipality (kommun): Kiruna

County (län): Norrbotten

 

Photograph by: T. Dahllöf. Almquist & Cöster

Date: 1930-1949

Format: Cliché, film with text

 

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000402624

 

Read more about the photo database (in english): kmb.raa.se/cocoon/bild/about.html

Detalj av bildet av Lapplands våpenskjold. Suecia antiqua et hodierna

www.kb.se/

Erik Jönsson (1625-1703), adlet til Dahlbergh

 

Her kan man se tilbedelsen av guden Thor blant samene bare litt over 100 år før fotografiets historie startet.

Samisk kvinne med barn fra Enare, Inari or Anares i Finland. Tidlig 1900-tall. saamiblog.blogspot.com/

Denne bronse figuren av den arkaiske guden Hermes er den eldste som hittil er kjent, den er fra det 6. århudre før vanlig tidsregning (f.kr. eller BCE). De arkaiske greske og romerske folkene ofret bukker slik som samene gjorde. Andre ganger var Hermes kjent som τωρ eller Agetor Ἀγήτωρ. Dette bildet er skannet fra en bok "Cults of the Greeks" av Lewis Richard Farnell. I 1896 var denne bronsefiguren utstilt i Athen i Hellas.

 

Agetor var sannsynligvis en betegnelse som ble brukt for flere arkaisk greske guder, for eksempel for Zeus og Apollo. Med andre ord så beskrev altså Agetor en spesiell atferd eller hensikt hos den guden som ble nevnt. Hermes som Agetor var muligens at han brakte eller hjalp folks sjel til underverdenen.

Kriphoros har noe å gjøre med ofringer og betyr alså "bærer av bukk" (ram bearer). Den Romerske guden Mercury hadde muligens også denne betegnelsen: en.wikipedia.org/wiki/Kriophoros

Som man kan se så har Hermes en tunika med belte og sikk-sakk mønster. Han har en høy hatt som er tredelt øverst og tuppsko. På leggene har han noe som symboliserer vinger. Sammenlikne dette med bildet av en tradisjonell samisk drakt i Norge og legg spesielt merke til pynten på leggene, se kommentarboks under.

 

Samene hadde også en gammel gud kalt blant annet for Tor, Thor, og Thora Galles. Når han tordnet så ble denne guden kalt Tiermes, dette uttales for "Diermes".

 

Scan from the book "cults of the Greek" by Lewis Richard Farnell . In this bronze depiction Hermes is a "ram bearer" or Kriphoros. The archaic Greeks and Romans offered Rams. At other times Hermes was known as τωρ or Agetor Ἀγήτωρ. The most ancient depiction of Archaic Greek Hermes is from the 6th century BCE. The bronze is wearing a tunic with belt and zig-zag pattern, has symbols of “wings” on his legs, is bearing a ram, but it has high hat with a split top and pointed shoes. In 1896 it was exhibited in Athens.

 

The Sami had a god with many names, e.g. Tor, Thor, or Thora Galles. When he roamed and thundered he was called Tiermes ( pronunciation: “Diermes"). In the photo under there is a photo of a traditional Sami gakti outfit from Norway pay attention to the decoration on the legs.

 

Etruscan Hermes: www.maravot.com/Etruscan_mural_hermes.gif

Quote from the referred site: "Hermes carrying a woman, slab from Caere, Louvre, Paris, ~6th century B.C. Hermes (Latin, Mercury) is the messenger of the gods. According to Julius Caesar and other sources, the main god of the Celts was Hermes. Agni, the god of fire of the Rig Veda of India, has an important role as the messenger of the gods. Offerings to the fire are carried by Agni up to the abode of the gods. The Etruscan messenger may be like Agni, carrying the cremated soul to heaven." (end of quote from www.maravot.com/Etruscan_Murals.html)

fotoarkiv@perspektivet.no, PEM-BYM-00259. Bildet skal være tatt ca. 1890.

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

 

Foto: Ukjent fotograf.

 

Har du mer informasjon om dette bildet? Kontakt: fotoarkiv@perspektivet.no

Towards the end of World War II, with Operation Nordlicht, the Germans used the scorched earth tactic in Finnmark and northern Troms to halt the Red Army. As a consequence of this, few houses survived the war. This house is one of them. It is not bigger than 16-18 sq.meter and it was a house for 10-11 People at that time.

Illustrasjon hentet fra boken "Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe" av ukjent forfatter og utgitt av Arthus BertrandParis : Arthus Bertrand, [1852] (Paris, [1852])

Photo by Oskar Hejll. Bildet er brukt med tillatelse fra fotografen. Lenke til nettutstilling:

www.cagliostro.se/om-samlingarna/hamnskiftarb%C3%A4lte-10...

 

På historiska museet i Stockholm er det i august 2012 utstilt beltebeslag fra Vikingtid dvs. Jernalder med liknende revehoder som på dette samiske beltet.

Sámi footwear in the winter, made by reindeer fur. The hook from the toe was practical when putting on skis. Today it's just a show-off.

http://saamiblog.blogspot.com/

Lavvo telt på Grotli i Vest Norge tidlig på 1900-tallet.

   

First known depiction of Archaic Greek God Hermes 6th century BCE - Den arkaiske Greske guden Hermes

   

Denne bronse figuren av den arkaiske guden Hermes er den eldste som hittil er kjent, den er fra det 6. århudre før vanlig tidsregning (f.kr. eller BCE). De arkaiske greske og romerske folkene ofret bukker slik som samene gjorde. Andre ganger var Hermes kjent som τωρ eller Agetor Ἀγήτωρ. Dette bildet er skannet fra en bok "Cults of the Greeks" av Lewis Richard Farnell. I 1896 var denne bronsefiguren utstilt i Athen i Hellas.

 

Agetor var sannsynligvis en betegnelse som ble brukt for flere arkaisk greske guder, for eksempel for Zeus og Apollo. Med andre ord så beskrev altså Agetor en spesiell atferd eller hensikt hos den guden som ble nevnt. Hermes som Agetor var muligens at han brakte eller hjalp folks sjel til underverdenen.

Kriphoros har noe å gjøre med ofringer og betyr alså "bærer av bukk" (ram bearer). Den Romerske guden Mercury hadde muligens også denne betegnelsen: en.wikipedia.org/wiki/Kriophoros

Som man kan se så har Hermes en tunika med belte og sikk-sakk mønster. Han har en høy hatt som er tredelt øverst og tuppsko. På leggene har han noe som symboliserer vinger. Sammenlikne dette med bildet av en tradisjonell samisk drakt i Norge og legg spesielt merke til pynten på leggene, se kommentarboks under.

 

Samene hadde også en gammel gud kalt blant annet for Tor, Thor, og Thora Galles. Når han tordnet så ble denne guden kalt Tiermes, dette uttales for "Diermes".

 

Scan from the book "cults of the Greek" by Lewis Richard Farnell . In this bronze depiction Hermes is a "ram bearer" or Kriphoros. The archaic Greeks and Romans offered Rams. At other times Hermes was known as τωρ or Agetor Ἀγήτωρ. The most ancient depiction of Archaic Greek Hermes is from the 6th century BCE. The bronze is wearing a tunic with belt and zig-zag pattern, has symbols of “wings” on his legs, is bearing a ram, but it has high hat with a split top and pointed shoes. In 1896 it was exhibited in Athens.

 

The Sami had a god with many names, e.g. Tor, Thor, or Thora Galles. When he roamed and thundered he was called Tiermes ( pronunciation: “Diermes"). In the photo under there is a photo of a traditional Sami gakti outfit from Norway pay attention to the decoration on the legs.

 

Hermes with wings on the hat: www.theoi.com/Gallery/K12.19.html

The art in the given link where Hermes is depicted with winged hat: Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, Vatican City, Vatican 559, Archive No.: 214232

Attic Red Figure, White Ground, Krater, kalyx. Painting is Attr. to the Phiale Paitner

Dated to ca 440 - 435 BC.

 

Other depictions of Hermes. Andre gamle avbildinger av Hermes kan sees her: www.theoi.com/Olympios/Hermes.html

 

A different: www.theoi.com/Gallery/F11.2.html

 

About the God Hermes: www.theoi.com/Cult/HermesCult.html

 

Etruscan Hermes: www.maravot.com/Etruscan_mural_hermes.gif

Quote from the referred site: "Hermes carrying a woman, slab from Caere, Louvre, Paris, ~6th century B.C. Hermes (Latin, Mercury) is the messenger of the gods. According to Julius Caesar and other sources, the main god of the Celts was Hermes. Agni, the god of fire of the Rig Veda of India, has an important role as the messenger of the gods. Offerings to the fire are carried by Agni up to the abode of the gods. The Etruscan messenger may be like Agni, carrying the cremated soul to heaven." (end of quote from www.maravot.com/Etruscan_Murals.html)

Oldenburg, Fanny / Nordiska museet : Creative Commons 3.0-licens

Ruïne van een Sami-hut (kåta)

 

Ruin av en Samisk kåta

 

Ruins of a Sami hut (kåta)

Sami family in Lapland, with a sledge, reindeer and a dog.

 

Samisk familj med släde, renar och en hund.

 

Parish (socken): Jukkasjärvi

Province (landskap): Lappland

Municipality (kommun): Kiruna

County (län): Norrbotten

 

Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster

Date: 1930-1949

Format: Cliché, glass plate with text

 

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000402785

 

Read more about the photo database (in english): kmb.raa.se/cocoon/bild/about.html

saamiblog.blogspot.com/

 

A very old Sami man from Sweden. En svært gammel samisk mann fra Sverige. Photo card by Axel Eliasson, Stockholm.

Kaitum kapell uppfördes 1964 till minne av Dag Hammarsköld.

 

Kyrkobyggnaden har den samiska kåtan som förebild och är byggd med en stomme av trä. Taket som sträcker sig ända ned till marken är klätt med spån. Takets "rököppning" är klätt med en plexiglashuv. Innerväggarna är klädda med träpanel och säckväv.

 

Korfönstret vetter mot väster och fjällvärlden. I kapellet finns en minnesskulptur, föreställande Dag Hammarsköld.

Photo by Norsk Folkemuseum. image no. NFSA.1673, 2010. The Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

 

Les mer om denne trommen her: no.wikipedia.org/wiki/Bindalstromma

http://saamiblog.blogspot.com/

 

Samene og deres måter å reise på. Kobberstikk fra 1700-1800-tallet. Copper engraving by Warren. Published in "The world, or the present state of the universe" (1810)

First known depiction of Archaic Greek God Hermes 6th century BCE - Den arkaiske Greske guden Hermes

   

Denne bronse figuren av den arkaiske guden Hermes er den eldste som hittil er kjent, den er fra det 6. århudre før vanlig tidsregning (f.kr. eller BCE). De arkaiske greske og romerske folkene ofret bukker slik som samene gjorde. Andre ganger var Hermes kjent som τωρ eller Agetor Ἀγήτωρ. Dette bildet er skannet fra en bok "Cults of the Greeks" av Lewis Richard Farnell. I 1896 var denne bronsefiguren utstilt i Athen i Hellas.

 

Agetor var sannsynligvis en betegnelse som ble brukt for flere arkaisk greske guder, for eksempel for Zeus og Apollo. Med andre ord så beskrev altså Agetor en spesiell atferd eller hensikt hos den guden som ble nevnt. Hermes som Agetor var muligens at han brakte eller hjalp folks sjel til underverdenen.

I denne avbildningen er Hermes en Kriphoros. "Kriphoros" har noe å gjøre med ofringer og betyr alså "bærer av bukk" (ram bearer). Den Romerske guden Mercury hadde muligens også denne betegnelsen: en.wikipedia.org/wiki/Kriophoros

Som man kan se så har Hermes en tunika med belte og sikk-sakk mønster. Han har en høy hatt som er tredelt øverst og tuppsko. På leggene har han noe som symboliserer vinger. Sammenlikne dette med bildet av en tradisjonell samisk drakt i Norge og legg spesielt merke til pynten på leggene, se kommentarboks under.

 

Samene hadde også en gammel gud kalt blant annet for Tor, Thor, og Thora Galles. Når han tordnet så ble denne guden kalt Tiermes, dette uttales for "Diermes". Samenes gud blir også kalt "Hora-galles". Altså kan man se språklige likheter mellom guden Hermes og samenes Tiermes, også når han har ulike funksjoner: Agetor (hellenistisk) og Toragalles / Thoragalles (samisk), samt Krip-horos (hellenistisk) og Hora-galles (samisk).

 

Scan from the book "cults of the Greek" by Lewis Richard Farnell . In this bronze depiction Hermes is a "ram bearer" or Kriphoros. The archaic Greeks and Romans offered Rams. At other times Hermes was known as τωρ or Agetor Ἀγήτωρ. The most ancient depiction of Archaic Greek Hermes is from the 6th century BCE. The bronze is wearing a tunic with belt and zig-zag pattern, has symbols of “wings” on his legs, is bearing a ram, but it has high hat with a split top and pointed shoes. In 1896 it was exhibited in Athens.

 

The Sami had a god with many names, e.g. Tor, Thor, or Thora Galles. When he roamed and thundered he was called Tiermes ( pronunciation: “Diermes"). In the photo under there is a photo of a traditional Sami gakti outfit from Norway pay attention to the decoration on the legs.

 

Hermes with wings on the hat: www.theoi.com/Gallery/K12.19.html

The art in the given link where Hermes is depicted with winged hat: Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, Vatican City, Vatican 559, Archive No.: 214232

Attic Red Figure, White Ground, Krater, kalyx. Painting is Attr. to the Phiale Paitner

Dated to ca 440 - 435 BC.

 

Other depictions of Hermes. Andre gamle avbildinger av Hermes kan sees her: www.theoi.com/Olympios/Hermes.html

 

A different: www.theoi.com/Gallery/F11.2.html

 

About the God Hermes: www.theoi.com/Cult/HermesCult.html

 

Etruscan Hermes: www.maravot.com/Etruscan_mural_hermes.gif

Quote from the referred site: "Hermes carrying a woman, slab from Caere, Louvre, Paris, ~6th century B.C. Hermes (Latin, Mercury) is the messenger of the gods. According to Julius Caesar and other sources, the main god of the Celts was Hermes. Agni, the god of fire of the Rig Veda of India, has an important role as the messenger of the gods. Offerings to the fire are carried by Agni up to the abode of the gods. The Etruscan messenger may be like Agni, carrying the cremated soul to heaven." (end of quote from www.maravot.com/Etruscan_Murals.html)

 

Hermes: www.theoi.com/Gallery/T20.2.html

 

www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=10010541+&cr=4&am...

 

www.theoi.com/Olympios/Hermes.html

 

www.theoi.com/Cult/HermesCult.html

 

www.theoi.com/Summary/Hermes.html

 

www.theoi.com/Olympios/HermesFamily.html

 

www.theoi.com/Olympios/HermesLoves.html

 

www.theoi.com/Olympios/HermesGod.html

 

www.theoi.com/Cult/HermesTitles.html

saamiblog.blogspot.com/

John Savio (1902 - 1938). Selvportrett av den norsk samiske kunstneren John Savio. Olje på kartong. Originalen er eid av Bodø Kunstforening. Savio var fra Bugøyfjord i Finnmark fylke.

Selfportrait of Norwegian Sami artist John Savio. Oil on cardboard. The original is owned by Bodø Kunstforening

Samisk mann. Nomade fra Nord-Sverige og Norge. Foto av Anders Beer Wilse, 1909 i Lyngen, Troms, Norge. saamiblog.blogspot.com/

Denne mannen tilhører en gruppe samer som flyttet reinsdyra mellom Nordbotten og Troms.

 

Sami man from Northern Sweden and Norway. This man belongs to a group of Sami that moved the reindeer herds between Troms county in Norway and Norrbotten county in Sweden.

Någon km från fjällstationen är det läge att vända sig om och beskåda Tuolpagorni (1662 m) i sin fulla prakt. Tuolpagorni är ju för övrigt, enligt de som kan samiska, det riktiga Kebnekaise.

1 3 4 5 6 7 ••• 21 22