flickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged offf

copyright: © FSUBF. All rights reserved. Please do not use this image, or any images from my photostream, without my permission.

www.fluidr.com/photos/hsub

амьсгалж чадахгүйм .....ахаараа

Đợi khi tao trỡ lại đi ,Coi ai hơn ai. Và coi đầu óc đứa nào đần hơn đứa nào mà dám lên tiếng phán xét tao ! .

Thứ ngu đần mà tõ ra nguy hiễm. Đễ rồi coi một con nhóc mới lớn và hait đứa ra đời sớm quen biết nhiều đứa nào sống lâu hơn đứa nào nha anh chị yêuu !. 2 bây quen biết rộng quá , Tao sợ lắm !. Sợ teo luôn nè, đồ chó hùa !

Typographic illustration made for OFFF 2011 Barcelona, on "Year Zero" theme.

Selected work to Offf Year Zero Catalogue

Here is my contribution to the OFFF book Year Zero, to be unleashed in Barcelona, June 2011.

 

You can check out a process post over on the blog.

 

©2011 Signalnoise Studio and James White.

www.signalnoise.com | Signalnoise Store.

1 3 4 5 6 7 ••• 79 80