new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged kunster

Spilopper og kunster på vej

Kinder-Kunster-Werkstatt im Lindaupark 26. April, 14-17 Uhr

Hun kan måske ikke så mange kunster som Mille men til gengæld kan jeg tage hende op uden problemer og hun prøver ikke at bide mig. Tankevækkende at de små kræ bruger samme størrelse hue som min kat.

Spreke Namsos-turnere viser sine kunster i Beretvika sommeren 1937. Fra venstre ser vi Per Lund, Fridtjof Wallum, Størker Eikrem og Øyvind Johansen.

@ Frie Kunster & Café Arte

Mit eget slangemenneske viser kunster. Dette imponerer ofte. Er han ikke dygtig?

Owners Darryl & Joan Kuni

Redding California

@ Frie Kunster & Café Arte

@ Frie Kunster & Café Arte

Åpning av skulpturen Evergreen av Christian Bermudez.

 

Kunstprosjekt av Christian Bermudez.

Kunstprodusent Kulturbyrået Mesén. www.mesen.no

 

Foto: Vibeke Christensen/Kulturbyrået Mesén

 

Owners Darryl & Joan Kuni

Redding California

Owners Darryl & Joan Kuni

Redding California

Marianne viser gamle kunster

Gamle kunster sitter fortsatt i fingertuppene. Dette er etter 5 min på en sko...

Bildet: Niilas Holmberg, årets unge kunster.

Foto: Marius Fiskum/marius@fiskum.org/tlf: 915 77 502

Gamle kunster for gamle gubber.

Papou, en kunster jeg mødte i Jaisalmer.

Endnu en krea video, selvom det mest er Kamma der er kreativ med alle sine kunster.

Se den her:

www.youtube.com/watch?v=MgVq2qv2MRM.

Rene sirkusstemningen i stua

Mor har ikke glemt gamle kunster selvom det er over 20 år siden hun jobbet som frisør :) nå ble det kort og bra!

@ Frie Kunster & Café Arte

Fjorårets mester husket gamle kunster

@ Frie Kunster & Café Arte

Sigurd husker gamle kunster fra tiden som ballongklovn på Karl Johan...

Christian Frederik kommer innom og tester ut gamle kunster.

@ Frie Kunster & Café Arte

"De syv frie kunster pryder titelbladet af Gregor Reisch' Margarita Philosophica (Visdommens perle), en populær akademisk lærebog fra det tidlige 16. århundrede. Denne illustration lægger vægt på, at kunsterne er vejen til at mestre "den trefoldige filosofi om menneskelige anliggender." Inden for cirklen ses de syv allegoriske kunster med deres attributter, overvåget af den bevingede, trehovedede Philosophia-skikkelse. Hendes åbne bog og scepteret symboliserer forholdet mellem viden og magt i jordiske anliggender. Forstykket af ​​kjolen afbilder en stige, som rejser sig fra de syv frie kunster. Det græske bogstav Pi nederst på stigen repræsenterer praktisk filosofi (sekulær viden) og det græske bogstav Theta øverst repræsenterer teoretisk filosofi (guddommelig viden).

Uden for cirklen ses historiske skikkelser, der eksemplificerer de tre typer visdom. Nederst til venstre på siden ses Aristoteles, berømt for sin viden om naturfilosofi (dvs. observation af den naturlige verden, eller "videnskab"). Til højre ses Seneca, der er forbundet med moralsk filosofi (dvs. observation af menneskelige bevæggrunde og adfærd, eller 'etik'). Over cirklen ses fire kirkefædre (Skt. Augustin, Skt. Gregor, Skt. Jeronimus og Skt. Ambrosius), der repræsenterer guddommelig/rationel filosofi (dvs. kontemplation af det guddommelige, eller 'teologi'). I dette billede er disciplinerne i Trivium fejlagtigt angivet. Grammatica er længst til venstre, Retorica står ved siden af Aritmetica, og Logica er mellem dem."

 

"The seven Liberal Arts grace the title page of Gregor Reisch’s Margarita philosophica (Pearls of Wisdom), a popular university textbook from the early 16th century. This illustration emphasizes the Liberal Arts as the way to mastering the “triple philosophy of human affairs.” Within the circle are the seven allegorical Arts with their attributes, watched over by the winged, triple-headed figure of Wisdom. Her open book and scepter suggest the relationship between knowledge and power in earthy matters. The panel on the front of her dress depicts a ladder rising up out of the seven Liberal Arts. The Greek letter Pi at the bottom of the ladder represents practical philosophy (secular knowledge) and the Greek letter Theta at the top represents theoretical philosophy (divine knowledge).

Outside the circle are historical figures who exemplify the three types of Wisdom. On the lower left of the page is Aristotle, famous for his knowledge of natural philosophy (i.e., observation of the natural world, or “science”). On the right is Seneca, associated with moral philosophy (i.e., observation of human motivations and behavior, or “ethics”). Above the circle are the four fathers of the Church (St. Augustine, St. Gregory, St. Jerome, and St. Ambros), representing divine/rational philosophy (i.e., contemplation of the divine, or “theology”). In this image, the Arts of the trivium are mislabeled. Grammar is on the far left, Rhetoric is next to Arithmetic, and Logic is between them."

www2.naz.edu/dept/philosophy/liberal-arts-resources/class...

fola lærer bort sine kunster

DANSK/ENGLISH:

 

Francesco Pesellino (Firenze, cirka 1422-1457) og værksted: De syv frie kunster, Italien, omkring 1450, tempera på panel, 147,3x41,5 cm. Birmingham Museum of Arts samling. Gave fra Samuel H. Kress Foundation.

Formen er meget lig Andrea de Bonaiutos med mandlige, historiske skikkelser foran personifikationerne af de syv. Smeden foran Musica er en allusion til Tubal-Kain (1. Mosebog, 4:22). Skikkelsen foran Astrologia er kronet, og er givetvis Ptolemaios, og foran Geometria ser vi Euklid med sine Elementer (bog).

Der findes et lignende værk fra Pesellinos værksted med de syv dyder.

 

Francesco Pesellino (Florence about 1422-1457) and Workshop, Italy, Seven Liberal Arts, about 1450, tempera on panel, 41.6 x 147.3 cm, Collection of the Birmingham Museum of Art, Gift of the Samuel H. Kress Foundation.

The form is very similar to Andrea de Bonaiuto's with male, historical figures in front of the personifications of the seven .The blacksmith in front of music is an allusion to Tubal-Kain (Genesis 4:22). The figure in front Astrologia is crowned, probably Ptolemy, and in front of Geometria we see Euclide with his Elements (book).

A similar work from Pesellino's workshop exist with seven virtues.

 

emerald.tufts.edu/alumni/magazine/winter2009/features/mar...

 

Et døgn på Gardermoen både på veg ned, og på veg opp, fører til diverse tidsfordriv. Her viser Atle sine kunster!

1 3