flickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged jposug

Bullet train flying through Koriyama. Really wild. Took about one second to pass.

Mitsuyo Itakura, Akira Ohsone, Meiji Kimura, Hisayoshi Kato, Kenji Funasaki, Mitsuru Sasanuma, Satoshi Kawai, Kazuyuki Sato, Takanobu Masuzuki, Ayako Matsukura, Shoji Haraguchi

James Hughes, Peter Karlsson

Martin Schmidt, Masafumi Ohta, Michael Sullivan

 

Martin Schmidt, Michael Sullivan, Masafumi Ohta

 

1 3 4 5 6 7 ••• 36 37