new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged gedeblad

Honeysuckle [Caprifolium lonicera]

Title: Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden..

Identifier: danmarksfaunaill68dans

Year: 1907 (1900s)

Authors: Dansk naturhistorisk forening

Subjects:

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: MBLWHOI Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

129

 

Text Appearing After Image:

Fig. 110-115. Miner af 110. Liriomyza variegata Meig. på Sød Astragel (Astragalus glyciphyllum), 111. Phytagromyza hendeliana Her. på Vild Kaprifolie (Lonicera periclymenum), 112. Liriomyza trifolii Biirgess på Hvid Kløver (Trifolium repens), 113. Phyta- gromyza xylostei Rob.-Desv. på A. Lonicera tatarica og B. Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum), 114. Metapomyza violiphaga Hend. på Viola silvatica og 115. Phytagromyza populi Kalt. på Poppel- art (Populus). (Orig.). Tovinger. III

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden..

Identifier: danmarksfaunaill68dans

Year: 1907 (1900s)

Authors: Dansk naturhistorisk forening

Subjects:

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: MBLWHOI Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

123 2. Ph. hendeliana Hering (Fig. 105-106 og 111). I udseende meget lig xylostei R.-D., men forskelle i vinge- årernes forløb. Afstanden mellem r4_f_5 og m^+g er mindre og vingespidsen ligger midt imellem deres udmundingssteder.

 

Text Appearing After Image:

Fig. 106. Vinge af Phytagromyza hendeliana Her. (Hendel). Bageste tværåre (m-m) fmdes og er placeret tæt ved forreste tværåre (r-m). - Hoved sort til brungråt, pandestribe og sideplader lyst lergule til okkergule. 1. og 2. antenneled okker- gule, 3. mørkebrunt. Brystet og scutellum mat sorte, askegråt bestøvede. Mesopleurer med smalle, gule kanter. Ben sorte til mørkt brungrå, alle lår med gule spidser, skinneben og tarser bleggule til okkergule. Vingeskæl smudsighvide med rand og behåring mørkebrun. - 2^/4 mm. Larven lever i hvide gangminer på Gedeblad (Lonicera) og Snebær (Symphoricarpos). Forpupning i jorden. 1 genera- tion. En af de tidligst forekommende minerfluer, fra slutnin- gen af maj til begyndelsen af juni. Arten er kendt fra Sjæl- land, Lolland og Bornholm. 3. Ph.heringi Hendel (Fig. 107-108). Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden for- oven 2 gange øjebredden, parallelrandet, højden lig bredden. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled rundt, temmelig stort og fortil med tydelig behåring. 3 + 1 de, aer i 4-5 uregelmæssige ræk- ker, m-m i r-m's forlængelse. - Hele dyret mat lysegult, 3. antenneled brunligt på den yderste del. Lysest er lunula, ansigtet, pandens sideplader og benene. Brystets overside

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Svøb-Gedeblad, Lonicera involucrata, bearberry honeysuckle

- Camera : Praktica BC 1

- Lens : Pentacon 29mm f 2.8

- Film : Kodak Gold 200

- Exposure : f 6.5, september 2018

Identifier: billederafnorden01ment

Title: Billeder af nordens flora

Year: 1917 (1910s)

Authors: Mentz, August, 1867-1944 Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931

Subjects: Plants Plants Plants

Publisher: København, G.E.C. Gad's forlag

Contributing Library: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

DESMERURT, adoxa moschatellina ^.BORTZELLS TR. 4. a. STHli^ DO

 

Text Appearing After Image:

DUNET GEDEBLAD, lonicera xylosteum A.BBR^ELLSTRA B STH OG

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: billederafnorden01ment

Title: Billeder af nordens flora

Year: 1917 (1910s)

Authors: Mentz, August, 1867-1944 Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931

Subjects: Plants Plants Plants

Publisher: København, G.E.C. Gad's forlag

Contributing Library: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

DUNET GEDEBLAD, lonicera xylosteum A.BBR^ELLSTRA B STH OG

 

Text Appearing After Image:

VEDVINDEL, lonicera periclymenum ^.BORTZb!. LS T «, A. S- STH 1 67

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Botanisk tidsskrift

Identifier: botaniskt353619161919bota

Year: 1866 (1860s)

Authors: Botaniske forening i København

Subjects: Botany; Plants; Plants

Publisher: København : H. Hagerups Forlag

Contributing Library: Smithsonian Libraries

Digitizing Sponsor: Biodiversity Heritage Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

512 28. Egeskov Egeskoven er paa Grund af Lysforholdene og Egens hele Natur oftest ret stærkt en Blandingsskov. I de lollandske Egeskove er der navnlig mange Avn og Navr, men ogsaa kan der findes Ask, Ælm, Lind, Æl, Birk, Ær, Seljepil, Hæg, Tjørn og Abild; Egen er et skikkeligt og taalsomt Træ, men farligt bliver det for den, naar og- saa Bøgen indvandrer. Egeskov er paa mangen Slags Bund næsten Dernæst har Egeskoven som nævnt et ofte tæt Bundkrat af Høj buske og Lavbuske, navn- lig Hassel er almindelig, og denne saaes sædvanlig ogsaa i de forst- lig kultiverede Skove. Den stæv- nes almindelig og danner »en lun Fodpose«, der skærmer Jorden mod Udtørring og holder paa Løvet ligesom de Fangeris, som Forstmanden undertiden anbrin- ger i Bøgeskovene (Fig. 2, 12, 244, 245). Ofte planter Forst- manden Bøg i sluttet Egeskov, der er omkring 50 Aar gammel. Foruden Hassel kan næsten alle vore andre Arter af Buske trætfes, i alt Fald i de frugtbarere Skove ; saaledes Arterne af Tjørn, Kornel, Slaaen, Benved, Tørst, Ulvsrøn, Hyld, Roser, Brombær, Hindbær, Dunet Gedeblad, Bibs, Stikkelsbær og fl. I sydligere Lande kommer andre Arter til. Paa Grund af de mange Buske faar Ege- skoven et langt venligere Præg end den kolde, fornemme Bøgeskov, og en Rigdom af Sangfugle, der her finder Føde og Redeplads. Af Klatreplanter trætfes Vedbend og Vedvindel ; den første opnaar i visse sydlige Skove kolossale Størrelser (Fig. 77—81). Begge findes ogsaa nedliggende og krybende paa Skovbunden (Fig. 82). Et inter- essant Exempel paa Vedbendens skadelige Indvirkning paa de Træer, som den er klatret op i, viser det af Prof. Chr. Gram tagne Billede, Fig. 246. At Egeskovens Bundvegetation er saa høj og kraftig, skyldes de allerede nævnte Forhold, af hvilke ikke bør glemmes, at Løv- faldet ikke formaar at danne tykke og sammenhængende Lag. Man kan i den gode Egeskov paa fugtig, leret Bund træffe følgende Arter: kun et midlertidigt Samfund.

 

Text Appearing After Image:

Fig'. 246. Vedbend paa en gammel Eg ved Skov- fogedboligen ved Mosten Skov ved Jyderup (Vest- sjælland). Febr. 1917. (Prof. Chr. Gram).

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Madressilva

European honeysuckle

 

Laundos

2016

Title: Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden..

Identifier: danmarksfaunaill68dans

Year: 1907 (1900s)

Authors: Dansk naturhistorisk forening

Subjects:

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: MBLWHOI Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

190

 

Text Appearing After Image:

Fig. 169-174. Miner af 169. Phytomyza obscurella Fall. på Skvalder- kål (Aegopodium podagraria), 170. Phytomyza lappae Gour. på Glat Burre (Arctium lappa), kun en del af bladet er tegnet, 171. Phytomyza minuscula Gour. på Akeleje (Aquilegia sp.), 172. Phy- tomyza ilicis Curtis på Kristtorn (Ilex aquifolium), 173. Phytomyza periclymeni de Meij. på Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum) og 174. Phytomyza pubicornis Hend. på Skalderkål (Aegopodium podagraria). (Orig.).

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

- poisonous

 

ENG - Fly Honeysuckle

Lat. - Lonicera xylosteum

NOR - Leddved

SWE - Skogstry

FIN - Lehtokuusama

DAN - Dunet Gedeblad

GER - Rote Heckenkirsche

 

Title: Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden..

Identifier: danmarksfaunaill50dans

Year: 1907 (1900s)

Authors: Dansk naturhistorisk forening

Subjects:

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: MBLWHOI Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

52 hjørner. Vingedækkerne normale. Benene lange og slanke. 1. L. vesicatoria L. (Fig. 20). Metalgrøn, undertiden med gyldent Skær, Følehornene, undtagen de inderste Led, sorte. Hovedet lidt bredere end Pronotum, bredest bagtil. Pronotum tilsmalnet bagud. Vingedækkerne fint rynkede, hvert med 3 svage Længde- ribber. Længde 12â21 mm. (^: Følehornene meget læn- gere end (hos $ c. saa lange som) Pronotums dobbelte Bredde. Forføddernes 1. Led og Forskinnebenenes Ende- spore stærkt udvidede. Mel- lem- og Bagfødderne længere end hos $. Udbredt, men meget sted- egen (J, 0, B). Nørholm, Mat- trup Skov, Stensballe Skov; Svendborg,Vester Ulslev, Fugl- sang (Lolland), Nyraad, Tuel Sø, Sorgenfri, Ryget Skov, Lillerød, Holbæk, Færgelunden og Jægerspris Nordskov, Fre- deriksværk, Tisvilde; Knud- sker. Paa Ask, sjældnere paa Liguster, Syren, Hyld og Gedeblad, undertiden i stort An- tal. JuniâJuli, en enkelt Gang i Antal i August.

 

Text Appearing After Image:

Fig. 20. Lytta vesicatoria ^. x 2^/2 3. à paliis Fabr. Let kendelig fra de to foregaaende Slægter ved, at de gule Vingedækker fortil slutter sammen, Søm mod Søm, men bagud divergerer temmelig stærkt. Benene lange og kraftige.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Almindelig gedeblad eller Caprifolium

Vildkaprifol eller höstkaprifol (Lonicera periclymenum) är en av de få lianerna i Sverige, den enda som genom sin vedstam och längd liknar lianerna i regnskogarna.

 

Common Honeysuckle, European Honeysuckle or Woodbine is a deciduous climber that grows up to 10 m high. It is native to much of Europe, growing as far north as southern Norway and Sweden.

The flowers are creamy white or yellowish, trumpet shaped and very sweet smelling (especially during the night)

 

Vildkaprifol

 

Lonicera periclymenum L.

 

Svenska synonym: vrivrångeliträd

Vivendel Almindelig Gedeblad, Vild Kaprifolie Ruotsinköynnöskuusama, Saksan kuusama Honeysuckle Wald-Geißblatt

Title: Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden..

Identifier: danmarksfaunaill68dans

Year: 1907 (1900s)

Authors: Dansk naturhistorisk forening

Subjects:

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: MBLWHOI Library

Digitizing Sponsor: MBLWHOI Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

 

Text Appearing After Image:

164 165 Fig. 164. Hoved i profil af Phytomyza periclymeni Her. (Hendel). Fig. 165. Hoved i profil af Phytomyza pimpinellae Hend. (Hendel). meget lille. 3. antenneled middelstort og rundt, aer i 4-5 rækker. 2-4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2^/2 gange længere end 4. - Mørkebrun, delvis sort, art. Antenner sorte, lunula hvidgrå. Brystets overside mat, også bagkroppen næsten mat. Pleuralsømmen smalt brungul. Ben begbrune, forlårenes spidser utydeligt lysere. Vingeskæl smudsighvide med brune hår. 1^/2 mm. Larven lever på Gedeblad (Lonicera). Den danner en over- sidig flademine, der i reglen ligger ved en hovednerve med stjerneformede udløbere til siderne. Ekskrementerne ligger spredte. Forpupning i minen. Juli-oktober. Jylland, Sjælland, Lolland og Bornholm. 56. Ph. petoi Hering. Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven ca. af øjebredde, bredden lig højden. 1 ors, 2 ori, den forreste i

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Madressilva

European honeysuckle

 

Laundos

2016

Title: Botanisk tidsskrift

Identifier: botaniskt353619161919bota

Year: 1866 (1860s)

Authors: Botaniske forening i København

Subjects: Botany; Plants; Plants

Publisher: København : H. Hagerups Forlag

Contributing Library: Smithsonian Libraries

Digitizing Sponsor: Biodiversity Heritage Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

268 9. Forvaaren end ved Grunden, dels at selve Knopskællene vokser ved deres Grund. At de virkelig kan vokse stærkt, ses deraf, at f. Ex. hos Bøg, Løn, Ær o. a. kan de øverste Knopskæl blive længere end hele Knoppen var før Løvspringets Begyndelse, hvad nærmere omtales senere (Fig. 149). Denne Vækst beror sikkert ikke alene paa Strækning af allerede anlagte Væv, men ogsaa paa Dannelse af nye Væv, hvortil Materialet.

 

Text Appearing After Image:

Fig. 148. Fra Hareskov, 4. Maj 1915. En Bog, der er meget mere udsprungen i Kronens nedre Del end i Toppen. I Forgrunden et Krat af Risbøge, som endnu ikke viser Tegn til Løvspring. (E. W.) formodentlig tages fra den Oplagsnæring, der findes i Knopperne selv og de Grene, der bærer dem. Væksten begynder hos en Del Arter allerede i Marts, men bliver meget tydeligere i April, desto tyde- ligere, jo længere Tiden rykker frem. At Knopskællene saaledes vokser, maa ganske sikkert være af stor Betydning for de unge Blade; Knopskællene bliver ved at slutte sig tæt op om disse og beskytte dem mod for stærk Fordampning (jvfr. ogsaa Fig. 152, 155 og 156). Nogle Vedplanters Knopper har næppe nogen egentlig Hvile. Ved- vindelen (Almindelig Gedeblad) hører til disse; den kan næppe siges

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Syndemis musculana - 15 mm - Lonicera - Grenaa, Denmark

20 september 2014

Title: Billeder af Nordens flora

Identifier: billederafnorden01lind

Year: 1901 (1900s)

Authors: Lindman, C. A. M. (Carl Axel Magnus), 1856-1928

Subjects: Plants

Publisher: København, G. E. C. Gad

Contributing Library: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

66.

 

Text Appearing After Image:

ALMINDELIG GEDEBLAD, lonicera periclymenu;

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

125: Almindelig gedeblad.

 

Latinsk navn: Lonicera periclymenum.

 

Billedet er taget den 3 August ved en skov ved Assentoft i Jylland.

  

1 3