new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged cross+hatch+painting

Paint Shop Pro Timemachine

 

Cross processing is a term which describes the procedure of deliberately processing photographic film in a wrong chemical solution.

 

SANT PETERSBURG. Iglesia de la Sangre Derramada

  

The construction of this building began approx 600, during the reign of the Visigoths, as the church of St.Vincent. This church bought from the Christians in the years 784-785 emir of Cordoba of the Umayyad dynasty, Abd ar-Rahman I (756-788) and built a mosque in its place. Mosque adjoined to palace of the Emir of Cordoba. Work on its construction began in the year 785. It was developed in stages over two centuries. Inside was created the forest about 850 columns. In 1236 Córdoba was recovered by Christians. At the beginning of the 16th century Emperor Charles V ordered to demolish part of the mosque was built and the church-cathedral, which, despite the large size, is lost in the forest of columns. The initiator of this idea, Emperor Charles V said about it later;

"Ruined something that was unique and have built something that can be seen everywhere."

-

Budowę obiektu rozpoczęto ok. 600 roku, za panowania Wizygotów, jako kościół pod wezwaniem św. Wincentego. Kościół ów odkupił od chrześcijan w latach 784-785 emir Kordoby z dynastii Umajjadów, Abd ar-Rahman I (756-788) i wybudował na jego miejscu meczet. Meczet przylegał do pałacu emira Kordowy. Prace przy jego budowie rozpoczęto w 785 r. Był etapami rozbudowywany przez dwa wieki. We wnętrzu stworzono las około 850 kolumn. W 1236 r. Kordoba została odzyskana przez chrześcijan. Na początku XVI wieku Cesarz Karol V kazał wyburzyć część meczetu i pobudowano kościół-katedrę, który mimo dużych rozmiarów, ginie w lesie kolumn. Inicjator tego pomysłu, Cesarz Karol V powiedział o niej później;

"zniszczyliście coś, co było jedyne w swoim rodzaju i zbudowaliście coś, co można zobaczyć wszędzie".

Hello underground Australia! 4 months since an upload, shameful. Winter was coldly uninspiring this year so I planned a trip to the southern hemisphere and hooked up with the ever-awesome TigTab & Blacklodge to shoot some spectacular locations. Ultimate long distance collab which was a total blast :-) You guys were fantastic, thanks so much!

Olympus digital camera

Notre-Dame Basilica of Montréal

1 3 4 5 6 7 ••• 79 80