new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged arwydd

Pontyglasier Garage

 

⸟✣⸟✣⸟✣⸟

 

Sir Benfro / Pembrokeshire

 

⸟✣⸟✣⸟✣⸟✣⸟✣⸟✣⸟

 

Wedi ei ailolygu / Adwelet a-nevez / Re-edited: 9/2017

'the boundary'

 

Roedd golau hwyr y prynhawn yn creu cysgodion cryf. Calchfaen golau yw waliau hen gapel Din Llugwy sydd wedi’w gorchuddio gyda cen gwyn. Mae’r cen yn arwydd o awyr iach ond hefyd dyma gyfle i dynnu llun yn fwriadol ar gyfer trosiad du a gwyn. Defnyddir hidlydd coch graddedig ar rhain hefyd – ymgais i dwllu’r awyr. Mi fyddai’n arbrofi ymhellach gyda’r trefniant yma.

 

Late afternoon sun creates strong shadows. The walls of the mediaeval church at Dun Llugwy are built of local limestone and covered with white lichen (an indicator of clean air) – an opportunity to take photos with a mind for a black and white conversion. There is also a graduated red filter in use here, an attempt to darken the sky. I look forward to experimenting with this set-up in the next few weeks.

 

Try the light-box :)

Caewyd yr ysgol hon yng Ngorffennaf, 2017

 

~♢~♢~♢~

 

"Arabat serriñ hor skol" - Serret eo bet ar skol-mañ e miz Gouhere, 2017

 

~♢~♢~♢~

 

"Na dùintear an sgoil againn" - Chaidh an sgoil seo a dùnadh san Iuchair, 2017

 

~♢~♢~♢~

 

"Ná dúntar àr sgoil" - Dúnadh an scoil seo i mí Iúil, 2017

 

~♢~♢~♢~

 

"Ez itxi gure eskola" - Eskola hau 2017ko uztailean itxi zuten

 

~♢~♢~♢~

 

"Don't close our school" - This school was closed in July, 2017

 

www.bbc.co.uk/cymrufyw/38721346

 

www.youtube.com/watch?v=ooqgju62sQg

Glasgow Royal Lunatic Asylum > Gartnavel Royal Hospital, Glasgow

 

…●…●…●…

 

Ospadal Inntinn Rìoghail Ghlaschu > Ospital Roueel Gartnavel

  

en.wikipedia.org/wiki/Gartnavel_Royal_Hospital

Tamm-ha-tamm e vez graet e vragoù da Yann hag ur gammedig war-zu an divyezhegezh a weler amañ. Panelloù-hent bet livet, ha naetaet goude),er stourm da gaout panelloù-hent divyezhek e Breizh. War-dro 1980, a gav din.

 

♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦

 

Arwyddion ffyrdd a baentiwyd, ac a lanhawyd wedyn, fel rhan o’r ymgyrch i gael arwyddion dwyieithog yn Llydaw. Tua 1980.

 

♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦

 

Soidhnichean rathaid a chaidh am peantadh, agus an dèidh sin an ghlanadh, mar phàirt den iomairt airson soidhnichean dà-chànanach sa Bhreatainn Bhig. Mu 1980.

 

♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦

 

Comharthaí bóthair péinteáilte, agus a ghlanadh ina dhiaidh sin, mar chuid den fheachtas maidir le comharthaí dátheangacha sa Bhriotáin. Timpeall 1980.

 

♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦

 

Margotu izan ziren seinaleak Bretainan, seinale elebindunak lortzeko bretoidunak borrakatzen ari zirenean. 1980 inguruan.

 

♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦ ⋇ ♦

 

Road signs which had been painted over, and cleaned-up again, as part of the campaign for bilingual Breton-French signposting in Brittany. c.1980.

Bolton Street, Blackpool

Arwydd llwybr cyhoeddus ar y hen Ffordd Ddu, ym mhell uwchben Arthog.

 

Footpath sign on the old Ffordd Ddu, well above Arthog.

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gochelwch y ci cyfeillgar – arwydd anarferol ar gwt ar y ffordd o Fala i Gerrigydrudion.

Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002)

Dyddiad/Date: 18/03/1965

Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative

Cyfeiriad/Reference: (gch37062)

Rhif cofnod / Record no.: 3472027

 

Rhagor o wybodaeth am gasgliad Geoff Charles yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

More information about the Geoff Charles Collection at the National Library of Wales

 

Mae ffotograffau Geoff Charles hefyd yn rhan o Broject Europeana Libraries

 

Geoff Charles' photographs also form part of the Europeana Libraries Project

 

Arwydd newydd yn gorsaf tren llyn Llanberis.New sign at Llanberis lake railway station in Llanberis.

Nid oes democratiaeth yng Ngwlad y Basg

 

*+*+*+*

 

N'eus ket a zemokratelezh er Vro-Vask

 

*+*+*+*

 

In the Basque Country - No Democracy

 

*+*+*+*

 

Wedi ei ailolygu: 4/2016

Llinell o geir Austin gyda un mwy diweddar ar y blaen sef A35, maen`t tu allan i'r gwesty Madoc yn y 1970au .... nodir arwydd petrol Cleveland yn y cefndir.

 

A line up of austin cars with amore modern Austin A35 outside the Madoc hotel in the 1970`s....note the Cleveland petril sign in the background.

 

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Williams Tremadog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Williams Tremadog. Anyone has any photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Cynlluniwyd yr eglwys hon gan B.J. Francis o'r Fenni, 1898, a'i chodi o dan gymynrodd gan Arglwyddes Llanofer, er lles y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg eu hiaith ar Stad Llanofer.

 

Bellach, encil sydd yno a'r arwydd yn uniaith Saesneg.

 

Tra oedd yn aros ym Mhlas Llanofer, yn 1899, dysgodd y llenor a'r geiriadurwr Llydaweg Frañsez Vallee (Vallée) ddarllen yr Ysgrythurau yn Gymraeg "yn eithaf cywir" drwy fynychu'r ysgol Sul yn y fan hon.

 

❋≈≈❋≈≈❋≈≈❋

 

Iliz kozh ar vetodourien galvinour kembraegerien anezho. Savet e voe dre ul legad digant an Itron Llanofer, evit mad ar vetodourien galvinour kembraegerien anezho war zomani Llanofer.

 

Ur retred eo deuet an iliz da vezañ, hag an anv merket e saozneg hepken.

 

Evel-se e skrivas Abherve (Vallee) diwar-benn al lec'h-mañ e 1899:

 

"Meur a endervezh-Sul am eus tremenet e chapelig methodistiz Llanover. Gwelout am eus graet eno ur wech ouzhpenn penaos, e-ser disklêriañ ar Skritur, e rae Kembreiz a bep seurt studioù diwar-benn istor ha douaroniezh an Henamzer. Er skol-mañ em eus tañvaet ar gwir vreudeuriezh, an hini a sav e speredoù hag er c'halonoù diwar ar bedenn hag ar gredenn studiet a-gevret."

 

"Eñvorennoù Beaj..." (Mouladurioù hor Yezh, 2007), 58

 

❋≈≈❋≈≈❋≈≈❋

 

The former Welsh-medium church of the Calvinistic Methodists. Built in 1898 under a bequest of Lady Llanover, for the benefit of Welsh-speaking Calvinistic Methodists on the Llanover Estate. Lady Llanover (Augusta Waddington), the wife of Benjamin Hall (who gave his name to the bell Beg Ben) was a zealous supporter f the Welsh language and employed Welsh-speaking staff at Llanofer.

 

The church is now a retreat and the sign is in English only.

 

Whilst he was staying at Plas Llanofer in 1899, the Breton writer and lexicographer Frañsez Vallee (Vallée) learnt to read the Scriptures in Welsh "quite correctly" by attending the Sunday school here. He greatly praised the education given in the Sunday school .

 

❋≈≈❋≈≈❋≈≈❋

 

Ar hen signal rheilffordd yn Llyn Penmaen / On an old railway signal in Penmaenpool

A-uch Dyffryn Conwy

 

~~~~~

 

Os cionn Dyffryn Conwy

 

~~~~~

 

Dyffryn Conwyaren gainean

 

~~~~~

 

Above Dyffryn Conwy

Safle / Lec'hienn / Site of Pontins Holiday Camp - St Anne's, Fylde en.m.wikipedia.org/wiki/Squires_Gate,_Blackpool

1 3 4 5 6 7 ••• 27 28