new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged appendicula

Appendicula calcarata Ridl., J. Linn. Soc., Bot. 31: 302 (1896). Photographed at Kipandi Butterfly Park, about 36 km from Kota Kinabalu.

#201006-10 ~View on Black~

this cute little flower measures just 1/10th of an inch across (less than 3mm). the little inflorescences that bear a single flower each appear along the length of the long (up to about 3ft long) stems giving the impression the plant is infected by some kind of thread-like fungus.

 

photographed this next to a stream in the jungle. it was really quite a challenge to photograph something this small without a tripod while standing on slippery river rocks!

Growing on Mount Rimau, Sipitang District, Sabah

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

fpafianiamphitheatrum. 191. VcIUi I N D E X Velhlis Virgmis iiztazi 160,Vefuuiuserumpens. 3 4Viclorie- Columnae effigies. 114.Vipera D- Pauli mantim impetit. 148.Ds Virginis fuga in Aegypcum cum Puerq Ie- fu, 110D. VirgoambuIaredocetPuerum lefam, 45.D. Virgo Puerum Iefum abhut. 84.D. Virgo, Puer Iefus, & D. lefus. 98.D- Virgo, Chriftus, & Ioannes Bapcitta. 93^D- Virgo fupranubem cum Puero lefu, 113.D, Virgo inuifitEJifabeth. 35. Eius /ifne iabe con-ceptus. 40. Eins parcus. 38. Praefentatur in.templo. 34. CumChriito Iefu mortuo. 1384Eadem fiens-134. Ems tranfirus. 38. & 132.Ad Crucem exanimis.104, In Coelum ve-hitur. 120. & 37.D. Virgimsftatuaaeiea fupra columnam. 172,. Eiuseffigies in Exquilijs. 6. & in tempio a Po-pulo. 7-Viteilius Caefar. 257*Vlyflis ftatua. 244*Vranie. 265..Vrbaui Pontificis O&aui effigies. 159. Eiufdem ftatua. 203.yulcani, & Cyclopum antrum. 24. Zenobu I N D E X. Enobia Palminerornm Regina. ti»,Zorojfter Baftrianorum Rex.i7l- V I N I S

 

Text Appearing After Image:

I I

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

I I

 

Text Appearing After Image:

K r e tenui veriamur> Le-ftor.E Romana hac Pi-nacotheca pi#urarum_»vmbras > ac muca pro-ducimus in medium fa~xa, quae Mufis afflata^?licct cpigrammatis loqui concntur ; epi-grammata ipfa diccs leuiora vmbris; 8cr

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

atque eo ardore animiinterpellando > Icdnes ipfas $ ndn Ico-num indiculum > vt eas verfibus vtcum-que exornarctfl > impetrari potuifle exi*ftimabam * Quare qui fupra ifiillenjuEpigrammata animo cortceperant > fex-centa centuriare vix licuit i ordirie ferdnullo * vt rcrum qu#dam varietas > acrtiutatus&pe Artifex> ac argumentumLifatietati occurreret^ Ca?terum > fcid $ aParnafli cantubernidabhorrere huiufce- feculi feculi ingehia > atqufe ab ijs adunco fu-fpcndi nafo > quicquid Helicon cudit.Hanc egoinaufpicatam temporum mo-rofitatem nihil profe&o moror: nequohinc aliquid folidas laudis afFe&auerim»quando in rebus ctiam ferijs videor* mclufiffe. Quam vero poftremo loco atte-xui Odarum Appendiculam * mdimen-tum lyr#,ac ingenij cftj Odas facere co-difcentis. Debere eas nolui*neconque-ri de Au&ore fuo iure poflent>quod aeter-ttis damnaffem tenebris* veluti adulte-rinas • Paucse cx quidem : attameiu >quia mala?> fatis multas • Vale •

 

Text Appearing After Image:

oh*i AD AD AVCTOREM EPIGRAMMATVM de Sculptura & Pifturl Romana. IACOBVS ALBANVS GHIBBESIVS Poet. Laur. Cae£ T^ Raeclaru ingeniu, (lylus ar4ens, lueitfa vena ,Jl Muneraconcurruntlaudibus aptatuis.R$ma vt ^war refonac vere , fip voce fub vna Fama caniti $110 S omnia Jp/i/ habet»Pum ftatuas igitur prsfers, veterumque tabelJas C;ede mihi* flatuam ponis & ipfe tuam.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

蘭目蘭科アッペンディクラ・クリスタタ Appendicula cristata

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

adire dedit iAlter Alexander, curis ornata fecundis, Haec eadem augufta furgerefronteiubet«Hclytus ille oftroi triplici hic diademate cUrus j In mole hac certant regia vterque manu .Pende hinc molis opus « rebus ingentibus olim Vnus Alcxander par Macedo ille fiiit.IlatC ver6exornentvtdextiadiuite templa Inclyta, Alexandri vixduo fufficiunu D. AGNETIS TEMPLVMinForo Agonali. Ab Innocentio Pontifice Decimoextruffum • EPIGR. CCCII. PAmphyIiusftruxitIaqueatahaECtempla,cruent5H ic vbi vifs oliiq ftarc in agone ferae. lydo TLiber Seamdus. 307 Lydo culta auro, cflata & marmore, cruitis Etpiciuratiscun<ita nitere iubet,Non vafta haec moles: molem ted rcddidit amplam Pontificis fplendor, cultus & ipfe ioci .itis, cui facra Aedes > niueo cui nomen ab Agno : Sed leo magnanimus veriiis illa fuit.Non timor hunc tenerum>non lidlor fafcinat agnfi: Excipit jmpauido tela vibrata finu . orruis olim Agnes diram pia vic~tima ad aram ; Quam tibi nunc meritd nobilis ara calet! P I N lS.

 

Text Appearing After Image:

V 2 PDA« ODARVM APPENDICVLA 3 L E C T O R I

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Minerua«Vidcs rainuto ftamine pendulam :Itque , & redit funambula fericaPerfila, qusevorriit, trahitqUe,Lanificas properans diuque,Noctuque curas. Afpicis impigramVrgere prenfum j flauaque vifce*aDecuffat, addenfat, retorquet,Implicac, agglomerat. MfaadrnflRErrare dices, qui pede tortili,Htflexuofo gurgite de^tiit sAut fic iter claufit doioflsMille vijs labyrinthus olim 2Labore tanto nobiiis arcifexQuo cendit f vniam fciiicec inftrujtSibi fuperititi,, politqueExiguae tinea? fepuicrum.Hic 6(1%, Sc audi: pondeia congereLiuentis auri: noctibus excuba :Innecle curis nempe curas ,Soliieitjis fupera-re Jkydum RcgcmJ 33° Rcgem,fuperbi nomen & Attali*Gangifque arenas diuitis Indicas ,Aurumque Craifi , PerficamqneLuxuriem > chlamydumq; foftiftil;Eheu adocet te Papilio breuis,^Tot fericarum nomina veftium 3Opefque auaras, cultum & omnemIn tumulum piroperare triftem*Affinis vrnae eft pompa fuperbior:Parum fepulCrodiftat: an immoriIuuabit auro, fplendidoqueTe nitide tumu^re luxu?

 

Text Appearing After Image:

FAN- 33* PANTHEON HISPANORVM Regum « O D E IX. ET cultus fkriei marmore Pumco $Tectorumque miiiae* fpleiidor& acri;$$Grandifque addecetaltosReges pompa fuperitites.Atpoftquam voiucris dirior AtroposVitae dilfeCuit itarrtina Principttm 5Magniquicecidere sBuftis pignora poftulancCondi & regificis * Ardua moliunt 4Portenta Ioniae cernite Cariae :Nilum cernite , clara*Et miracula MempheosT.unita* At illeat barbara nunc Pharos*Maufolufque fua mole fuperbior;Quid nunc Pyramis altalaftat proxima fydcri ?Vmbris nempe fuispantheon inclyti*En GenslAuftriadum confecrac aureum *Maieftas tumulandaCeu ipfa hic £orct % igneusAue Sol emoriens*occiduis plagisSe vellet tumulocondere fplendid» s,Claram & quaereret vrnara,Flagranti cineri parem *Cerne at magnifkis porticibus locuniSufpenfum, gaza Perfide nobilercijNulla hic mortis imago ,Cultufque honidus afpiei * Qbie- 33* Oble&at (pecics regia funerum >PermifHis cumulis & nicor aureus:Et quae peftora terret,Grata fuc Parca feu

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

¢Diue> at palaeflra te pede proripisFormidoiofo ? num iimulas fugam ,£t tela Parthorum dolofoAufugiens iacularis arcu?O femper ardensin noua paeiia !PuJchre triumphasin voiucrifuga,Tum ilrenuc certando, pulchre£t fueis, & iacitas, calente X Vbi: 3« Vbique pugna . Patris in abditoLacensfepulcro, puluere fordidifsMolirisarma, viuidofqutDancanimoscinerespaterni <Pie ferocemperpolit indolem,Ceucos, fepulcri praegelidus lapis ;Audentior confurgit i6de ,Acrior & generofa virtus.Quod fi redudum tu putei finumSubis profundi; haud inclyta niergiturVirtus ; flagrantis mentis ardorNec nguo in puteo refrixit.Hictelacudis Mulciber ignea :Hxc Lemnosj bic & fulmina lucubras*Coedas vt Arium > prqteruamAnguipedum& Sobolem Gigantum»Hinc laureatam Chriitiadum fauor,Plaudente Caslo, conCelebratfugam?Et delitefcens tu fepultasConcelebras latebras triumphis ,Quam iure Caelocrefcicadorea 5JEt ferta Numen congeminat comis oDecertas nanque bellicose,£tprofugus fuperas phalanges.

 

Text Appearing After Image:

APES APES IN ORE D. AMBROSIlraeilificanc. :C P E VI; Vldes, reliclis ales vt alueisHyblasus altomurniureperuolcc^pinnifque rurniatim explicatis »Ec rutilis fpatiecur alis ?Cur regna praepes mellea deferic ,Sedcmque auicam Ciuis Hynietcius fQud tendit exul, & voiatuCur alias peregrinnsftarasQuasnc fugaci f Ceu pecac Iiortuloif lorentiores > afpke yc aemula,,Certer phalanxphalangi , apem^uf,Vrgec apjs pociore pinna ,Infantis altus qua fopor occupatCunis iaceiuis membra tenellula^Arcana vis trahit vagantumMeliifluas.acies volucrum â¢Videntdecoro nempe in amabiljsVultu puejli culta rofaria*Ecfronce lilia, 6c laNJIisFlammeolas rucilare caithas,Putant fragrantis hjc Zephyritideiflorere cunas veris, & AtticpIn flore Gratias cubare^Atquefuam pofuiite fedem .*Hinc pi#a flagrac turba volantium ;Adic, fufurrat, libat & ofculaMelJita labris dqrmientisj»In rofeo & iiqnat ore ne&arV X * Cunis 3*4 Cunii iacentem fcilicct, AmbroG;Apis volatu te petit innuba :Blanditur > k

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

curiffuVacet cribunal Numinisiin ieosJam nuljus inftet: vindicat attamenScelus fceleitum s incitatqueMite nemus, tacicafque quercus.Qua non putares, fcilicet, imprpbe 9Te punicarbor . Cerne facelljcem ,Pacrifque Ji&orem : manu teFrondifera cenuit, trucique >Pendas vt alto ftipice pendulusVltrice quercu, quas tua crimina * &Dif cincla moribus iuuentusHorrincas meruere poenas. Nec BS° Nec fola quercus brachiamutuatRobuita mulwtae: tu quoque nam tuiFaei minifter > penfiJifqueTe tua caefaiies rebeljemCaftigat. Auris fparfa volantibusSe nanqueramis implicat, aureoEt fune te fufpendit, euriLudibrium refonantis , atqueVic*tae trophf um grande Jupei bi» .I nunc, reuulfum fronte Patris f tuo.Impone verticicorufcum,Quod meruit diadetnacrinis .Xe quercus alto conflituit loco,LVt iura dicas gentibus : afpicis ?Prastorianusecce miles Tergemino latus enfe munit;Huc foederatis viribus , Abfalon ,Contemptus almi Patris , & ambituspuxere s vmdex teque fer6Jpfe euus monuit capillus.

 

Text Appearing After Image:

In 351Xn ca Seneraverba* Nullum ornamentum Vrincipisfaftigio di-gnius, acpulchriusiquam illa corona . ObCiuesSeruatos AD FLAVIVM BLONDVMO D £ XVII, QVidi Blonde, tandeiii dic age pulchrius iSummoque Regum culmine dignius,v£uam ferta Dodonaea fronteIncolumi meniiffe Ciue ? • I, Caefar, armis agmina belligerPerrumpe Thracum: nexibus ameisInnecle colla barbarorum»Partamanu& reuehas trophaeaOpima forti. I, fqande volubiliTarpeiacurruculmina; marmoreInfcribe culto Regna , & vrbesQuas domuit generofus ardor:Nonaequatvnam iaurea multiplexQuercum: tuos 8c pe&ore nobiliSeruafTe Ciues, hoc trophaeumPulchrius, hic potior triumphus •Ardet medullishicamor infitus,%t proniorem Ciuibus indolemPofcifr: recepit nempe tellusNos eadem peramica caris Vlnis Vlnis? eundem ducimus aerem :Idemque Ca?lum contegit • aureisJjfdem fub aihis funt, & vnoSole calent radiante Ciues .Hinc fempiternis Ciuica literis 3Famaeque linguis digna fuperititisCurata itrenue falus, & Ille Pater, Pat

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

as volucrefque , ferafque,ktque homines,rerum dominos mjra arte creaffentJftqi meum eIogium>quicquid menslucubrat aciis,x labor artificum. Hi cumulenc fibi fulua mecalliondera> & hi pretio dicefcant nobilis artis :pfafed egregijscabulis Piftura tnunipho :ift meusvnanimi conceptus muniiure plaufus,\t tibi quas referam fiagranti peclore grates ,!„• mi defudatas non vno Sole figuras,^TpIaufu dignas Romano , verfibus ornans »rofequeris Musa , claroque in lumine ponis ?empla fubis Diuum, has aras inuifls, & illas >er tecla is Proceru,duce Phe;bo,-cV imagine multallufhesaulas,fecreta& Conclauia luftras :>uafque vides picio pendentes pariete telas 9u tibi feponisj Citharaeque argumenta difertae)eligisa atque tuo pi&uras carmine pingis .,ft labor hic precio dignus, curafque Camfn»ar fueric mericas a?quata lance rependi •Umihi \is impar: celas has graculor ire>erque manus, perq; ora virum: fed debica merces;ic labor ipfe ; tuae hi verfus fincjaurea Mufx .

 

Text Appearing After Image:

* l AQ A DDEIPARAE EFFIGIEM In Pauli Pont. V. Sacello IruiExquilijs * D.Lucd Ettang.Opuf * EPIGRAMMA I. ERTICIS Exquili; decns,& ftiktela Latina?Vrbrs, Virginea* hic Matiis imagopraeeit.Lucem afflat Lucas operi, Ilie &ternperac vmbram :Virgo (ed eft rnelior Inx, color , vrnbra fibi.Montfra abigit nutu * Iliadem fraeoatque malonmi: Ipfam olim horribilem vifa fugaffe hrem .Hoc acimirandum ; nix quondam vbi decidic alta >Hic facic & populos igne calere fuo , AD

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Appendicula cornuta

Taken on the Mesilau trail in Kinabalu National Park

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

cipit nos improbiff Senfus, malumque poculoSorbemus aureo ; fibras & vltimas Ornataperuadit lues jInterque blandimenta vernantistfyli, lit didlioiiis floridasRofas loquentes, expedit fpinas fuas Amor ruinarum artifex •Sint hi libelli cunetis eleganti/s , £w A tt,ca2 poefeosSint expoliti au^^epnniice . H ic vena lingU£ u^itjs. y Hic 33S Hic Mufa Teia, Afcrxus hic Vates, Olor Clarufque Dircseus fuosFundant lepores > fundat & Flaccus fuos » Quid inde l nunquid nobilisNon hapc ruinis Scylla tot mortalium , Syrtifque morum fplendida ?j\ge, haec periculofa tu volumina Euita : amfnitatibusNe crede, quas pennatus afrlauic Puer i Prauifque cum riiufis Venus.Sunt, qui diferta diclione paginas, Styloque pingunt florido :Simulque fenfus impiuunt menti bonos, Morefque formantafperos.Hisimmoran pulchrum : & h$c manu tere> Imoque conde pectore ,Et quicquid e/t Ouidiani ne&aris $ Tergat cicuta Socratis. •Et njufa mufam trudat, obfcaenam eandida; JLiberque librum vindicec,

 

Text Appearing After Image:

In 339la Pindarum rediuiuum CL. V. IA C O B V M ALBAN VM Ghibbefium Anglum goetam Laureatumy Gtfareum*O D E X I.L QV6 te volucri Pegafus vngula ,Albane, penna qud japit alite t.bublimiori iam voiacuPieria petis aftra fronte.Istraus Olynipum fcilicet arduura tEt laureatae culrnina P hocidos :Cadumque fcandiscelfum, &addisSydereo noua plec~£ra cycno .Hinc mentis ardor pluscalet, igneisImmixtus aftrisi & furor entheusSpirat quid altum , concitatqueIngenium propiore ilamma .Praeclara quifquisfacta, vel jncJytaPiofiare feclis nomina peruelit >Laudefque ferrijquaremotosVerberatOceanus Bntannos jSuppJexad aram percelebrem tuasMufae vaporo thure litauerit:Etnuncupatis rite votis > Te, altjfonamque tuam CamoenaniImploret. Hymnis ve&a curulibus,Sic magna virtus aequora tranfuolet J5ic fama certet multilingujsSoJis equosfuperare curfu. X 2 Qn* 34° Quae gens Latinis diiTita finibu* >Seu Cancer vrat fydere torrido ,Seu Panhafis diuexet Vrfa,Quem lituo celebras diferto >Ig

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Aerarium philosophiae mathematicae : in quo elementa philosophiae geometricae de planis, curuis, & solidis figuris applicata et ornata ... in tres tomos distributa sunt : intercessere ingeniosae inuentionis exodia horaria ...

Identifier: aerariumphilosop01bett

Year: 1648 (1640s)

Authors: Bettini, Mario, 1582-1657 Curti, Francesco, 1603-1670 Coriolano, Giovanni Battista, d. 1649 Ferroni, Giovanni Battista, 17th cent

Subjects: Geometry Geometry, Solid

Publisher: Bononiae : Typis Io. Baptistae Ferronij ...

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

xvi: D E f l N I T I O XVr. 99 t © XVI. Pundlumautemillud ccntrumcirculi dicitur,nimirum A, $.1. SCHOLION Centri definirio ex antiquis oraculis • Cltatur a Troclo vcrfitscum tonta ex antiquo quodam or.rcu^lo,qiiod coitrum circuli dcfittit confoni Euclidi nonfine ali-qua expreftore appendicula , Centrum eft, aquoomnesvf^ud cTcuiHfcrennameEqualcsfunti&adquod,^(i^^7» _ Troclus-: upd quidem fit diHant x Imcarum init.um.perparticulam ^ ^^J^ ^^C-yiquoJ nd cant cracuJa. Quodver6circumfercntijemedium>per ^odtqua^particulam: C^it^^nodJ Ha:c fiquidem cx omni fui parte cum ccn- •O;tro coniungitur. Centrum in circulo esl pttnBum, tionfolum a quo,&c.Sed (jr adquod omnes re£t* a circumferentiafiint ,£qndcs . H I \i -—,1

 

Text Appearing After Image:

K » |.n. 10» t) E F I N I T I O m- Dcccnrro, quodlicetfitpundlum, tamcnquoddmmodo commenfuratur quantascunque penphcriar, & fuperficicicirculari.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Growing near Tambatuon, Mount Kinabalu, Sabah

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

* l AQ A DDEIPARAE EFFIGIEM In Pauli Pont. V. Sacello IruiExquilijs * D.Lucd Ettang.Opuf * EPIGRAMMA I. ERTICIS Exquili; decns,& ftiktela Latina?Vrbrs, Virginea* hic Matiis imagopraeeit.Lucem afflat Lucas operi, Ilie &ternperac vmbram :Virgo (ed eft rnelior Inx, color , vrnbra fibi.Montfra abigit nutu * Iliadem fraeoatque malonmi: Ipfam olim horribilem vifa fugaffe hrem .Hoc acimirandum ; nix quondam vbi decidic alta >Hic facic & populos igne calere fuo , AD

 

Text Appearing After Image:

!K P Liber Vrimus* 7 A D E A M D E M. E P I G R, II. Er foni,perqae vias,per funinia,atq;inh*tria tecla:Romulidum oiim atrox itque , reditque Iues .Ludrificum fraenare maiuni» monftrumq; cruentum » Non labor Hercuieus , dextra nec vila fatis -Hinc puer, hinc fenior, nuptae» innupta?que puellae Faice truci exanimes, dum metit iiia, cadune.Vnafalus Mariana Icon : per compita fertur : Nec mora j vulnificus conditur ille chalybs .Aufpice Gregorio,dum nanq> perambulat Vrbeta, Qu32 ferit, Aiigeri torpetinuita manus .Agnouit caftrorum aciem , turrimque vibrantem Ales mille fimultela, deditquemanus. \D MARIANAM EFFIGIEM, In Templo D. Virginisa Populo•■ Eiufdem D. Luc& Oj>us. £PIGR. iil. QVas pi&ahic votis populorum proilat Imago jRomuieo a Popuio nobile nomen habet .Qui caiamo fignatMarianj Numinis 2cta , IIle olim haec magnae Virginis ora notat •Seu fcribat Lucas, feu pingat fedulus, asque Exprimit hinc Matrem,hinc exprimit & Sobole.Effingit pulchre vuitus, feu ni

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Martini Lister Exercitatio anatomica : in qua de cochleis, maximè terrestribus & limacibus, agitur : omnium dissectiones tabulis aeneis, ad ipsas res affabrè incisis, illustrantur : dissecanda sunt, non solùm humana cadavera; sed & aves, pisces, quadrupedia, insecta, amphibia, &c. ut singularum partium innotesceret officium: cùm aut quaedam in aliquibus deficiant, aut quid analogum reperiatur, aut saltem notanda occurrat aliqua diversitas, quae saepè maximam lucem afferat Adrianus Auzoutius

Identifier: martinilisterexe00list

Year: 1694 (1690s)

Authors: Lister, Martin, 1638?-1712 Auzout, Adrien, 1622-1691 Dall, William Healey, 1845-1927, former owner. DSI Merriam, C. Hart (Clinton Hart), 1855-1942, former owner. DSI

Subjects: Gastropoda Mollusks

Publisher: Londini : Sumptibus Sam. Smith & Benj. Walford, ...

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

(204) , . Figura Tertia. Genitalh rochle^ mHltifariam fafcia ta &non fafciat(e. a. a. a. a. Penis fiagelliformis five cavicula* tus b. b. Tenrfo retraSlorius Penis. c. Capfu/a Vteri. d. d. Appendices Zfteri omnium longi^imae |Vtraque in hinos ramufculos divija ; quo»rum ramufculorum tres hines tantkm,quartus tres digitos emittunt. c. c. c. Vasfeminale, f. Tefliculus. g. LaHes. h.h. h. Vterus plicis confpicuus. Figura Quarta, Genitalia Cochlea Fufccty compreffie^ extimiorhis amhitu acuto, a. a. a. Penis clavtculatus. b. b. Penis iigamentumfive Tendo retraUo-rius. c. Vteri capfula ad condendum telum vene^rium, d. Vteri appendices fimplices , five hinastantum; Et non digitat^e^ e. e, Ip^a Vteri vagina. u.

 

Text Appearing After Image:

(305) f. £ Du0 itinera; quorum umm ad VteruM ductt • alterum ad Te^iculum,&&&& IpfeVterius.h. h. Utles.i. Tefiiculus.k. k. Infundihulum.1. Ovarium. Tabula Sexta. COchlea terreHris a Surinam India oc-cidentalis, ejujque ova & pulli najcen^tes^ juflafui quaque magnitudine depiila. Appen- ( 7o6 ) APPENDICULA. I N CLU A Vifcera qUieJam Tolypi^ fepm, Loligints ediverfis auihorihus exhthentur; nimiriim ex AldrovafiJo, Swammerdamio^ Fr, C^U M autem quae ex Francifco Redi,j accuratiffimo difledorejexcerpfimusnondum aliqua communi lingua edita fint;& quod aliquid amplius in initituto prsefen-ti me pofTe pra^ftarCjprse infirma valetirdine,cogitare temerarium effet; ideo ea jam exItalico idiomatelatine transferre & noftrisimprxrentiarumjaliorumque difTeiilionibus,qui de id genus animalibus tra(flarunt,appo*nere operx prxtium elle credidi. De vivisitaque Animalibus, in vivis animalibus re-pertis, li;^c habet laudatus author. Septem du<Sus, Jacculofve orificiis ap

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

CHRISTI SIRVATORIS |Statua • - Iri Templo fupra Mineruam. Dicunt effe ChriHum ad Columnam * Bonarou opus • EPIGRAMMA I. N Dominum nudo fpectas m rnar-. more nudum, Auro qui veftit fydera, flore folum.Nec fiftit rabies hominum : nam pe-ctora nuda Obijcit infandis dira coluna flagris.Statque animo ereCto Numen, ftat coipore firmo , Durior & faxo cernitur effe fuo .Haud ignota manus, tantum quae contulic illi Roboris , Sc magnum nobiluauic opus .Ipfe fibt /tatuit decus Auctor : uempe trophammJpfa columna illinobile fernper eric • EADEM

 

Text Appearing After Image:

Liber Secundus • 17 x E A D E M STATVA. EPIGR, II. INfons hic Dominus, corpus amabileExutus tunica 3 prauanocentiumVt prasdure honiinunicrimina plecleret* Heu, qtias vulnera pertulic !Tam crudele nefasasthere Oelites .Videre attomti,- dum vomit improbusMjrmillo rabiem> flagraque depluunc Infrar verbera grandinis.Mirum , Cadituum pectus vt horruit !Fuiis pene madent fydera lachrymis;Mergitque Empyreum refhia naufragum Tanti copia fanguinis.Aft hoc in niueo marmore vulneraCur non vila vides ? fciflaque corporaCur non irriguo fanguine dtfluunt» Foedat nec fpeciem cruor ? ; Nimirum rabies parcere NuminiQuae viuo renuit; parcere marmorilufculpto voluic; tanto operi putans Inferri maculam , nefas . ST A T V A PIETATIS. Bonarotct in Vaticano • EPIGR. III. EXaniriiem dices ,qua? viuir fqualida Maeer:Iri Cruce quae coe/a eli viclima , viuitadhnc,Egregij Artificis flinc hsec miracuia 3 vitamHuicdatj/i velit, huic eripitarte pari .Quifquis es , immitipietatem a marmoredrfee*Exprimit hine

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Java and the Lesser Sunda Islands at elevations of 1500 to 1900 meters

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

oh*i AD AD AVCTOREM EPIGRAMMATVM de Sculptura & Pifturl Romana. IACOBVS ALBANVS GHIBBESIVS Poet. Laur. Cae£ T^ Raeclaru ingeniu, (lylus ar4ens, lueitfa vena ,Jl Muneraconcurruntlaudibus aptatuis.R$ma vt ^war refonac vere , fip voce fub vna Fama caniti $110 S omnia Jp/i/ habet»Pum ftatuas igitur prsfers, veterumque tabelJas C;ede mihi* flatuam ponis & ipfe tuam.

 

Text Appearing After Image:

AV- AVC TORIS Pt txtgao hot Yiflur*> & SculpturaOpere , EPIGRAMMA, STant geminse hic artrs telafq;& marmpra fln-Ula ieui, fortihsc expijmitora nianu. (gunt:Certant: illa iili eit ajfinis, & aemula > fertur Vtraque difcprdi fpedere ii) effigies .Jft folida * e# viclrix Statuaria terriporis ; ora At Pitfura refert pulchnus aite fiia .Nempe color faciljs , formas appmgit & pmnes: Dura quis emolhrfaxa, vel\a?ia maiui?Jlic taniep 6V dextras iungunr>atque pfcuJa mifcent Ilhiftres ai tes, & imiaf eiTe fimul. ^ Quzque fua ynanimj vulgat nni acula lingua Artifkum itndio nam didicere loqui -JacundediJicere loqui 5 nofiramque Camcenam* ^\tque Joquji Vatem condocuere fuuni • v Inipri^ Imprimatur ? Si videbiturReuerendiflC PatriMagiftroSac. Palatij Apofh I. de AngArchief.Vrb. Vkefg* Imfrimatur % Fr. Hyacinthus Libellus Mag^Sac.Pala-fij Apoft. Ord. Pr#& ROMA-

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

this cute little flower measures just 1/10th of an inch across (less than 3mm). the little inflorescences that bear a single flower each appear along the length of the long (up to about 3 foot long) stems giving the impression the plant is infected by some kind of thread-like fungus.

 

photographed this next to a stream in the jungle. it was really quite a challenge to photograph something this small without a tripod while standing on slippery river rocks!

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

rem tuasMufae vaporo thure litauerit:Etnuncupatis rite votis > Te, altjfonamque tuam CamoenaniImploret. Hymnis ve&a curulibus,Sic magna virtus aequora tranfuolet J5ic fama certet multilingujsSoJis equosfuperare curfu. X 2 Qn* 34° Quae gens Latinis diiTita finibu* >Seu Cancer vrat fydere torrido ,Seu Panhafis diuexet Vrfa,Quem lituo celebras diferto >Ignorat ? aut quem non calor aMTiuIusVulgi fupremo mifcuit aethere ,S\ tu canas belle, & decoroDixeris ingenio merentem?0> mafte grandi pecline : temporaSi te tulilTent aurea > fi tuum Vocale et>ur > pleclrumque prifcoNobile perfonuifiet asuo iQuas Smyrna lauros occupat innubas iQuas clara Dirce>do&aqueDaunia3Diclante Phfbo, vox SororumAonidum tibideftinaflet.Quae fufa chartis nectaris Atciei ,Ec diues auro copia ! PindaroTu maior acrijdoctiorqueMceonide, nitidoque Flacco 5Illuftre pergas tangere barbiton>Mulcere & aures carrhine Principum ;Externa dum pangis , viderisIpfe tuas numeraie laudes•

 

Text Appearing After Image:

V£NA: 34*V £ N A T I O. O D E XIII- TTJ Neruet nimium corpora fedulusJZj Defudata labor, curaque peruigil» Robuftique fatifeat Virtas languida pectoris;Sunt> quae mille modis robore priflinoRcftaurant animos 3 fraclaque recreaui Membra 5 exhaufta vigori Illa & reftituunt fuo ,Hunc mire vegetat barbiton aureum *Autdulcis tremulo «utture Daulias: Hunc pulfata cnorseis Tellus , & pede libero <,Illum fcena iuuatfiue hilaris leuiSocco y fiue graui fyrmate flebilis : Mifcere & vice grata Gaudetludicra ferijs*Hic fallit Siculis tempora fercul/j iEt curas fepelit neclare Maffico« Hos excufla fritillis Fallax teflera detinet.Senfus cuique fuus. Quid gener6flusMembrorum atreficit vim reparabileiii» Attollitque labore > Quas vires minuit labor ?Venatus, fludium nobile, diflbnisSt pulfatacanum fylua latratibus , £t iucunda ferarum Vmbras per nemorum fuga* Y 3 Haec 34* Haec ignaua terunt otia pulchrius lCurafque , acque animi nubila diifipanc i Crefcitque inde voluptas,

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Các Loài LAN có tên Xếp theo tên LATIN

Java and the Lesser Sunda Islands at elevations of 1500 to 1900 meters

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ILOMANA SCVLPTVRA LIBER SECVNDVS.

 

Text Appearing After Image:

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Pinacotheca, siue, Romana pictura et sculptura, libri duo : in quibus excellentes quaedam, qua profanae, qua sacrae, quae Romae extant, picturae ac statuae, epigrammatis exornantur : accessit odarum appendicula, ad lyrici carminis libamentum

Identifier: pinacothecasiuer00silo

Year: 1673 (1670s)

Authors: Silos, Ioanne Michaele, 1601-1674 Mancini, Filippo Maria, 17th cent

Subjects: Art, Italian Art, Roman Art in literature

Publisher: Romae : Ex officina Philippi Mariae Mancini

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ROMANA PICTVRA LIBER PRIMVS.

 

Text Appearing After Image:

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Appendicula cornuta

蘭目蘭科アッペンディクラ・コルヌタ Appendicula cornuta

1 3 4 5 6 7 ••• 12 13